Organister og komponister

Her i SLÆGTSMAGASINET har vi publiceret flere anetavler, hvor der viser sig at være afstamning fra sognedegn i Skorup, Niels Gregersen (født omkring 1620 og død før 1683). Det drejer sig om Jørgen Leth, Ad. Riis-Magnussen, Rasmus Bjerregaard, Ole Pingel og H. K. Neerskov.

En nærmere undersøgelse – som dog langt fra er tilendebragt – af denne sognedegns efterkommere har vist, at foruden ovennævnte Adolf Riis-Magnussen (1883-1950), der var både organist og komponist, er der to andre efterkommere, der også var både organister og komponister. Af disse to andre, Leif Thybo (1922-2001) og Erik Henry Terpager Staal (1914-1996), er kun den første kendt i den brede offentlighed, mens den anden ”komponerede til skrivebordsskuffen”. For Erik Staals vedkommende er der dog vist nok senere udkommet visse af hans kompositioner.

Slægtskab
To af komponisterne var nært beslægtede, i det Riis-Magnussens far var bror til både Erik Staals morfar og til hans farmor. Da Eriks Staals forældre således var fætter og kusine, har han ”dobbelt op” af afstamning fra sognedegn Niels Gregersen.

Et lignende fænomen – såkaldt ”anesammenfald” eller i dette tilfælde ”aneforskydning” – kan ses hos komponisten Leif Thybo. Også hans forældre var indbyrdes beslægtede. Hans farmors far, skolelæreren Niels Hansen Thybo, var samtidig hans mormors morfar. Med andre ord var hans far gift med sin kusines datter.

Forbindelserne til Niels Gregersen
Adolf Riis-Magnussens var blandt andet elev af Carl Nielsen, og foruden sine aktiviteter som komponist var han organist ved Skt. Thomas kirke på Frederiksberg. Erik Staal var som nævnt organist i Ebeltoft, mens Leif Thybo først var organist i Vedbæk, herefter i Søllerød, og sidst i Nærum.

Riis-Magnussen og Staal har deres afstamning fra Niels Gregersen via slægterne Magnussen, Melgaard og Degn. Det sidste var et tilnavn flere af Niels Gregersens efterkommere havde – hvad enten de var degne eller ej. Niels Gregersens sønnesøns datter, Lisbeth Christensdatter (Degn), blev gift med en gårdmand i Futting i Thorsø sogn, Jørgen Simonsen, og deres datter Birgitte blev gift med gårdmand Søren Sørensen Melgaard i Futting.

Leif Thybos afstamning fra Niels Gregersen går via Thybo til Therkelsen, Nymøller og Degn. Thybos gren stammer fra Niels Gregersens søn Gregers Nielsen Degn, der selv var degn i Skorup, via hans datter Karen Gregersdatter, der i sit første ægteskab var gift med Christen Pedersen Nymøller. Riis-Magnussens og Erik Staals gren går via Niels Gregersens anden søn, Niels Nielsen Degn i Grølsted.

Fortsat udforskning
Der arbejdes stadig på udforskningen af Niels Gregersens efterslægt, så det kan naturligvis ikke udelukkes at der kan dukke flere organist-komponister op. Så skal SLÆGTSMAGASINET naturligvis følge op det.
Kender I læsere til komponister/organister, som også har afstamning fra Niels Gregersen, så tøv ikke med at fortælle om det til os!

One comment

  1. En læser har gjort SLÆGTSMAGASINET opmærksom på, at også komponisten Erik Bach (f. 1946) er en efterkommer af sognedegnen Niels Gregersen. Der henvises til bogen ”Stamtavle over Slægterne Stampe og Thestrup”, hvor Erik Bachs morfar, Niels Helmer Floor, findes på side 149 (https://slaegtsbibliotek.dk/931159.pdf).
    Der kan altså tilføjes endnu en komponist til Niels Gregersens efterslægt. Erik Bach er dog ikke organist, sådan som de tre øvrige omtalte komponister.

    Blegvad
    Slægtslinjen fra Niels Helmer Floor kan føres tilbage til købmand i Mariager, Christen Christensen Blegvad, gift med Else Elisabeth Stampe. Christen Blegvad var søn af Karen Gregersdatter i hendes 2. ægteskab med Christen Jørgensen Blegvad, og Karen selv var sønnedatter af Niels Gregersen. Filmmanden, forfatteren og cykelkommentator Jørgen Leth er også efterkommer af Blegvad/Stampe-ægteskabet, ligesom ishockeyspilleren Per Holten Møller.
    Via slægten Stampe kan Erik Bach og hans søn – den kendte Huxi Bach – føre slægten tilbage til Thestrup-slægten, som SLÆGTSMAGASINET tidligere har omtalt her.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *