Krøller på halen – part 1

Kevin Bacon-teorien
I slægtsforskning oplever man ganske ofte, at den ene slægtsforbindelse fører den anden med sig. Det er lidt ligesom ”Kevin Bacon teorien” (Six Degrees of Kevin Bacon – se her og her), der kort sagt handler om at enhver (specifikt i Hollywood) maksimalt kender skuespilleren Kevin Bacon gennem seks led – nogen kender nogen, der kender nogen.
Sådan kan man også sige det i slægtsforskning – nogen er i slægt med nogen, der er i slægt med nogen, der er i slægt med nogen, osv.
Det kan man se af juli måneds ”Hvem er i slægt med Hvem?” her i SLÆGTSMAGASINET, hvor f.eks. skuespillerne Mille Lehfeldt og Cecilia Zwick Nash er i slægt med skuespilleren Thure Lindhardt, der er i slægt med radioværten Iben Maria Zeuthen, der er i slægt med – nå ja, Mille Lehfeldt, og dermed er det en lille krølle på halen. Men Mille og Iben Maria er også i slægt med familien Rørdam, og længere ude med Agnes Henningsen og PH.

Oluf Hansen-forbindelsen
Det er her det begynder at blive indviklet – igen. For Cecilia Zwick Nash, der er beslægtet med både Mille Lehfeldt og Thure Lindhardt, men ikke (umiddelbart) Iben Maria Zeuthen, har ikke Teilmann- og Neergaard-anerne, lige som Mille Lehfeldt. Men Cecilia er alligevel beslægtet med både Agnes Henningsen og dele af familien Rørdam (minus forfatterne Valdemar Rørdam og Cecil Bødker). Det skyldes at hendes far, kunstneren Jørgen Nash (hvis anetavle kan ses her, hvor dog nedenstående forbindelser ikke er medtaget), stammer fra gårdmand i Skovhuse, Øster Egesborg sogn på Sydsjælland, Oluf Hansen (ca. 1639-1727) på 2 forskellige måder. Oluf Hansen var gift i hvert fald 2 gange og havde en hel del børn, og Jørgen Nash og broderen Asger Jorn stammer fra to af sønnerne. En tredje søn, gårdmand i Skovhuse, Øster Egesborg sogn, Jacob Olsen (se også her), var forfader til bl.a. forfatterne Karen Blixen og Agnes Henningsen, og til den gren af Rørdam-slægten, som biskop Thomas Skat Rørdam, tidl. højesteretspræsident Thomas Rørdam og musikeren Jan Rørdam tilhører (se oversigtsskema). Også den tidligere professionelle cykelrytter Casper Folsach (f. 1993) stammer fra Jacob Olsen.

Staal-forbindelserne
Agnes Henningsen, PH, og Rørdam-familien stammer, som det fremgår af skemaet, fra Jacob Olsens datterdatter Inger Engel i hendes 2 ægteskaber. Ingers søster, Else Engel, var gift med købmand i Vordingborg, Lars Terpager Staal (1747-1818), blandt hvis efterkommere findes operasanger Per Biørn og koreografen Jan Borall. Lars Terpagers to søstre, Susanne Staal og Petra Staal, var gift med to brødre af Neergaard-slægten, og fra hvem forfatterne Agnes Henningsen og Ida Jessen, samt hofdame og godsejer Ebba Busky-Neergaard stammer.
Lars Terpager Staal og hans søstres farfars bror, købmand i Nykøbing Falster, Hans Pedersen Staal (omkring 1670-1710) var forfader til ”Skamlingbankens fader”, møller i Torning Hans Iver Staal (se her), til hofdame og godsejer Ebba Busky-Neergaard (der havde 2 forskellige Staal-forbindelser), samt til skuespilleren Klaus Pagh (1935-2020).
Fra en kusine til Susanne, Petra og Lars Terpager Staal, som hed Jacobe Staal, stammede, via slægten Faber, sangskriveren Erik Leth (1923-2000), der var kendt som tekstforfatter til utallige kendte sange fra både film og revy.
Det betyder at de to kendte revyforfattere, Poul Henningsen og Erik Leth, begge stammer fra købmand i Vordingborg, Peder Pedersen (kaldet Lauritsen) Staal (ca. 1670-1731) og hustru Johanne Andreasdatter.
De her nævnte brødre, Peder Pedersen Staal (ca. 1670-1731) og Hans Pedersen (ca. 1664-1712) havde en søster, Anne Pedersdatter Staal (1671-1716), der var gift med købmand i Vordingborg, senere amtmand Joachim Henriksen Lafrentz. Fra dette par stammer bl.a. den norske forfatter Sigrid Undset, sangerinden Nina van Pallandt, og den kendte olie-erhvervsmand Kai Dige Bach (f. 1936).

Klaus Pagh-forbindelserne
I sine unge dage gik Klaus Pagh for at være ”Danmarks James Dean”. I denne her sammenhæng kan vi kalde Klaus Pagh for SLÆGTSMAGASINETS svar på Kevin Bacon – ham alle kan forbindes til inden for 6 led.
Som det fremgår af juni måneds ”Hvem er i slægt med Hvem?” havde Klaus Pagh fælles aner med sin skuespillerkollega Lars Knutzon. Men havde også fælles aner med den nyligt afdøde sanger Peter Belli (1943-2023) via den adelige slægt von Pultz. Pagh og Belli stammer begge fra officeren Hans Henrik Friderich von Pultz (1655-1714) og hustru Marie Pedersdatter Hovenbeck, ligesom den ovennævnte cykelrytter Casper Folsach (f. 1993) også stammer fra dette par. Pultz-ægteparret er endvidere aner til drengebogsforfatteren og skolemanden Holger Buchhave., og sangerinden Søs Fenger. *
Den sidste krølle på denne slægtskæde er at Klaus Pagh også havde fælles aner med sangerinden Alberte Winding, via hendes mors slægt. De fælles aner er her Overvisitør ved Toldkammeret, Poul Hyllested (ca. 1717-1773) og hustru Charlotte Amalie. Alberte Winding er, som det ses netop i juli måneds ”Hvem er i slægt med Hvem?”, i slægt med Mille Lehfeldt, Cecilia Zwick Nash, Thure Lindhardt og Iben Maria Zeuthen.