Arkitekter, designere og billedhuggere

– Et kig på slægtskabet mellem slægterne Nyrop, Varming og Koch.

SLÆGTSMAGASINET har allerede tidligere nævnt lidt omkring slægtskabet mellem Nyrop og diverse andre her, men det fortjener alligevel en selvstændig og mere uddybende omtale her i magasinet – selvfølgelig krydret med omtale af andre interessante slægtskaber.

Indlægget her omhandler en lille gruppe kreative personer – arkitekter og billedkunstnere – nært beslægtede, eller tilknyttet ved ægteskab.

Nyrop og Vitus Bering
Udgangspunktet er her sognepræsten Christopher Nyrop (1752-1831). Han blev i sit andet ægteskab 1795 gift med Cathrine Elisabeth Heilmann (1765-1842), hvis mormor, Elisabeth Magdalene Bering (1710-1761) var datter af sognepræst i Hjarup-Vamdrup, samt provst Peder Jensen Bering (ca. 1670-ca. 1740) og Elisabeth Magdalene Schrøder (1669-1727). Peder Bering, der havde sit efternavn fra sin mor, var fætter til den verdensberømte søfarer Vitus Bering (1681-1741). Så det er ikke et slægtskab til hvem som helst at Peder Berings efterkommere kan bryste sig af!
Blandt Christopher Nyrops børn var der sønnen af samme navn, sognepræst i Udby, Christopher Nyrop (1805-1879). Af hans børn med hustruen Helene Ahlmann (1807-1874) skal her nævnes 3:
Doris Magdalene Nyrop (1833-1894), gift med sognepræsten og sprogforskeren David Ludvig Carl August Varming (1816-1884), arkitekten Martin Nyrop (1849-1921), og Marie Henriette Nyrop (1853-1943), gift med arkitekten Martin Borch (1852-1937).
Der er nogle forenklede slægtsoversigter over slægterne Nyrop, Varming og Koch, samt Borch i Dansk Biografisk Leksikon. Mht. Koch er der oversigter over 3 forskellige slægter. Professor Hal Koch, der også er efterkommer af Peder Bering, tilhører en anden Koch-slægt end arkitekten Mogens Koch.

Hvem er med?
Denne oversigt er ikke en endelig eller udtømmende, og der kan sagtens være flere, der hører til denne kreds, som SLÆGTSMAGASINET endnu ikke har fået øje på (så giv os endelig besked!).

 • Martin Nyrop (1849-1921), arkitekt
 • Ernestine Nyrop (1888-1975), kunstmaler, datter af arkitekt Martin Nyrop
 • Christen Borch (1883-1972), arkitekt, søn af arkitekt Martin Borch og Marie Henriette Nyrop, søster til Martin Nyrop
 • Kristoffer Varming (1865-1936), arkitekt
 • Agnete Varming (1897-1983), kunstmaler
 • Erik Varming (f. 1942), billedhugger
 • Mogens Koch (1898-1992), møbelarkitekt, gift med væver Edel ”Ea” Varming (1905-1987)
 • Søren Koch (1932-2012), arkitekt, søn af Mogens og Ea
 • Eva Koch (f. 1953), billedkunstner, datter af Jens Koch, halvbror til Mogens
 • Torben Valeur (1920-2001), møbelarkitekt, gift med Hanne Koch (f. 1929), boligindretningskonsulent
 • Jon Stephensen (f. 1959), arkitekt, politiker m.m. Oldebarn af Glahn-Varming-ægteskab.
 • Martin Sælan (f. 1973), arkitekt, dukkemager og tv-scenograf (Søstersøn af dr. jur. Henning Koch).

Nyrop og Borch
Martin Nyrop er som arkitekt mest kendt som manden bag Københavns Rådhus. Han blev tillige professor og direktør ved Kunstakademiet og var Danmarks ”væsentligste eksponent for Nationalromantikken”. Slægten havde forud været fuld af præster, men Martin Nyrop lagde ligesom grunden for det kreative og skabende i den efterfølgende slægt. I kredsen omkring Martin Nyrop var hans studiekammerat og ven, den næsten jævnaldrende arkitekt Martin Borch (1852-1937). Martin Borch blev 1880 gift med Nyrops yngre søster, Marie Henriette (1853-1943). Deres søn Christen Borch (1883-1972) er også blevet en kendt arkitekt.
Martin Nyrop selv var gift med Louise Frederikke Laub (f. 1851), en søster til komponisten Thomas Laub, og deres datter, Ernestine Nyrop (1888-1975), blev en anerkendt tekstilkunstner og freskomaler, der blandt andet er kendt for sin kirkekunst.

Nyrop og Varming
Da Martin Nyrops ældste søster, Doris Magdalene Nyrop (1833-1894), blev gift med sognepræsten og sprogforskeren David Ludvig Carl August Varming (1816-1884), var det via dette ægtepar selv om de ikke selv synes at være skabende kunstnere – der bragte det skabende og kreative videre til kommende generationer.
Det startede allerede med den yngre søn, Kristoffer Varming, (1865-1938), der fulgte i fodsporene på morbroderen og onklen og blev arkitekt. Kristoffers storebror, Carl Christian Varming (1861-1946), var sognepræst i Dåstrup-Ørsted på Midtsjælland samt provst. Det er fra ham og hustruen Clara Marie Hoffmann at flere af de senere generationer af familiens arkitekter og kunstnere stammer.
Af børnene fra præstegården i Ørsted skal vi først nævne datteren Agnete Varming (1897-1983). Hun, der var ugift, blev en anerkendt tegner og kunstmaler og udstillede utallige steder som Charlottenborg og Verdensudstillingen i Paris og har værker på en lang række museer i ind- og udland.
Den anden, der skal nævnes, er sønnen Johan Ludvig Varming (1895-1981). Han var godt nok cand.theol. og institutbestyrer og således ikke hverken arkitekt eller kunstmaler, men hans søn, Erik Varming (f. 1942) er billedhugger.
Den tredje, der skal nævnes er datteren Edel Varming (1905-1987), kaldet ”Ea”. Hun, der selv var udøvende kunstner og kreativ væverske, blev gift ind i en anden slægt med kreative traditioner, da hun giftede sig med den kendte møbelarkitekt Mogens Koch (1898-1992). Deres søn, Søren Koch (1932-2012), fortsatte den kreative linje i slægten og gik i fodsporet på tidligere generationer som bygningsarkitekt. Sørens søster, Hanne Koch (f. 1929), blev indretningsarkitekt, og blev gift med møbelarkitekten Erik Valeur (1920-2001).
Som den sidste, der lige skal nævnes her, er den kontroversielle arkitekt, teaterchef og politiker Jon Stephensen (f. 1959). Hans oldemor var nemlig Vilhelmine Ernesta Varming (1863-1954) – søster til ovennævnte arkitekt Kristoffer Varming og præst og provst Carl Christian Varming – og dermed ligeledes efterkommer efter Nyrop-slægten.

De andre i slægten Koch
Den kreative åre i slægten, som blev indledt med bl.a. Martin Nyrop, er således blevet fortsat til senere generation, hvad enten det er som arkitekter eller kunstnere. I slægten Koch kan arkitekt-generne føres helt tilbage til arkitekten Jørgen Hansen Koch (1787-1860), og er også kommet til udtryk i flere grene af denne slægt, som dog ikke har forbindelse til hverken Nyrop eller Varming.
Mogens Koch havde en halvbror, Jens Koch, hvis datter Eva Koch (f. 1953) er udøvende billedkunstner. En fjernere slægtning er animator og trickfotograf Jacob Koch (f. 1945), der har arbejdet på flere af de store danske tegnefilm, bl.a. Valhalla og nogle af Jannik Hastrups tegnefilm.
En endnu fjernere slægtning fra Koch-familien er arkitekten Martin Sælan (f. 1973), hvis mor er født Koch, og hvis mormor i øvrigt er samme Kjær-slægt, som tidligere Statsminister Poul Nyrup Rasmussens mor (se her). Martin Sælan er kendt som scenograf og dukkemager bl.a. for DR og TV-2.