Slægtskab blandt hofdamer

Hofdamer er en titel, som kendes langt tilbage i historien. En hofdame er en person, som f.eks. Dronningen udpeger til at ledsage på officielle rejser, bistå og assistere i den daglige arbejde med f.eks. indkøb og sekretær-opgaver. De bliver som regel rekvireret som regel i Kongehuset omgangskreds og fra stillinger i centraladministration (https://denstoredanske.lex.dk/hofdame).
Derfor tilhører hofdamer ofte adelsfamilier eller andre højt profilerede borgerlige familier.

Camilla Castenskiold (f. 1940)
Blandt de hofdamer, som Dronning Margrethe II har haft er Camilla Castenskiold, født Crone (f. 1940). Hun er gift med godsejer Claus Christian Castenskhiold.
Camilla Castenskiold tilhører på sin mormors side en borgerlig slægt Scheel. Mormoderen, Ebba Scheel (1892-?) blev gift med birkefuldmægtig Johannes Richter, og var datter af byfogedfuldmægtig Gustav Jørgen Scheel (1861-1944) og hustru Charlotte Marie Cathrine Jungersen (en fjern slægtning til konseilspræsident J. B. S. Estrup). Gustav Jørgen Scheel blev født d. 21/11 1861 i Keldby på Møn, hvor faderen Jørgen Ulrik Scheel (1831-1909) var godsforvalter. Han var født i Stubbekøbing i en købmandsfamilie, mens moderen Asta Camilla Gether (1836-1886) var datter af ritmester Henning Andreas Gether i Køge, der havde dybe slægtsrødder i Schleswig-Holsten og Nordtyskland.
Jørgen Ulrik Scheel var søn købmand i Stubbekøbing Jørgen Nicolai Scheel (1802-1861), der igen var søn købmand i Stubbekøbing Ditlev Flindt Scheel (1761-1835) og hustru Caroline Augustine Halvordine Jæger.
Ditlev Flindt Scheel var søn af købmand Jørgen Scheel og hustru Froe Cathrine Staal. Fra Froe Cathrines fædrene slægt, kan trækkes slægtstråde til bl.a. Agnes Henningsen, PH, Klaus Pagh, Erik Leth, Sigrid Undset og flere andre (se også her), og fra hendes mødrene slægt Flindt, kan der trækkes tråde til bl.a. Jørgen de Mylius, Eiler Krag, og Erik Leth, se her.

Ebba Busky-Neergaard (1916-2008)
Jørgen og Froe Cathrine havde også datteren Engeline Jørgine Cathrine Scheel (1767-1842), der først blev gift med en købmand fra Køge, Hans Olufsen, fra hvem hun blev skilt 1802, og herefter gift med major Henrik Christopher Valentin Friboe (1872-1823).
Fra datteren Froe Cathrine Olufsen (ca. 1790-1877), gift med ejere af Gjedsergård, Christian Frederik Friis (1782-1845), hvis datter Augusta Friis (1816-1886) gift med godsejer Peter Johannes Busky-Neergaard (1815-1887), stammer Dronning Ingrids hofdame, fotograf og godsejer Ebba Busky-Neergaard (1916-2008). Hun stammede i øvrigt også via sin Neergaard-slægt fra slægten Staal, så denne stammede hun altså fra ad to veje.
De to hofdamer har således fælles aner i Jørgen Scheel (1713-1793) og Froe Cathrine Staal (død 1809).

Ane Vibeke Foss (f. 1939)
Camilla Castenskiold er også beslægtet med en anden af Dronning Margrethe II’s hofdamer, nemlig Ane Vibeke Foss, født Hostrup-Schultz (f. 1939). Dette slægtskab går via slægten Jæger, og hvor Camilla Castenskiold stammer fra ovennævnte Caroline Augustine Halvordine (f. ca. 1778 i Stubbekøbing), der var datter af købmand Samuel Nicolai Halvor Jæger (f. ca. 1749 i Munkebjergby), der igen var søn af sognepræst Adolph Jørgensen Jæger (ca. 1702-1756), så stammer Ane Vibeke Foss fra dennes bror, sognepræst i Stege samt provst Nicolai Jørgensen Jæger (ca. 1698.1740). En af Nicolai Jægers sønner, Jørgen (Ibsen) Jæger (ca. 1733-1793) var møller og toldkontrollør i Frederikssund. Hans datter Eva Christine Hedevig Jæger (1770-1827), var gift med koffardikaptajn Frederik Carl Gram Smith (ca. 1768-1819), og havde datteren Johanne Margrethe Smith (1805-1875), der blev gift med sognepræst Andreas Petri (1795-1876). En søn af dem, der også hed Andreas Petri (1839-1904), var gift med Vilhelmine Elisabeth Helweg (1850-1931), og deres yngste datter Marie Cathrine Helweg Petri (1878-1938) blev gift med lægen Albert Emil Wiberg (1874-1907). Dette par blev via deres datter, Elsebeth Petri Wiberg (1904-1984) gift med direktør Frederik Jørgen Eggert Hostrup-Schultz (1902-1986), bedsteforældre til Ane Vibeke Foss.
I øvrigt findes Neergaard-slægten også blandt Ane Vibekes aner, så hun er faktisk også beslægtet med Ebba Busky-Neergaard.

Litteratur

  • Middelalder-Familier i Flensborg og Nordfriesland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1986-87. Af Knud Gether.
  • Familien Estrup gennem 300 år. Udgivet af Estrup-fonden, 2002.
  • Stamtavle over familien Scheel. Af dr. jur. Anton Wilhelm Scheel. København, 1870.
  • Andrew Lawrenceson Smith og Lauritz Anderssøn Smiths mannlige etterkommere i Norge og Danmark. Af Olliver Smith, 1943.
  • Stamtavle over Familierne Jæger i Norge. Ved Olaf Jæger. Bergen 1917.
  • Stamtavle over Familien Petri, 2. udgave. Ved H. Chr. Jonstrup, København 1893.