Udkast til anetavle for billedhugger Johannes Hedegaard

Denne anetavle har tidligere være publiceret i Roskildeegnens Slægtsforskerforenings Årsskrift. Der er siden hen kommet enkelte tilføjelser og rettelser til anetavlen, og da der også her i SLÆGTSMAGASINET tidligere har været omtalt et par af Johannes Hedegaards slægtsforbindelser, synes vi at anetavlen fortjener at komme ud SLÆGTSMAGASINETS læsere.
Johannes Hedegaard har via ane nr. 50, Peder Larsen, anefællesskab med skuespiller Poul Reichhardt.

Proband
Johannes Hedegaard. Født d. 21/3 1915 i Helsingør (skt. Olai). Død d. 3/7 1999 i Lyngby.
Billedhugger og skulptør.
Uddannet som modellør på Den kgl. Porcelænsfabrik 1930-35 og gik derefter på Kunstakademiets billedhuggerskole, hos Einar Utzon-Frank 1939 Johannes Bjerg i 1946. Han foretog studierejser til Tyskland 1935, Frankrig 1947, Grækenland og Italien 1952, Holland og England 1953, Indien og Nepal 1973-74, Bhutan 1982 og USA 1984.
Han blev 1. gang d. 2/6 1939 på Frederiksberg gift med Else Vestergaard Jespersen, født d. 10/4 1922 i København som datter af billedhugger Svend Jespersen og hustru. Ægteskabet opløst. Gift 2. gang d. 17/2 1945 i Vordingborg med Birthe Friis, født d. 19/9 1920 i Vordingborg som datter af fabrikant Carl M. Friis og hustru Julie f. Axelholm.
Johannes Hedegaard var i sit 1. ægteskab far til filminstruktøren Tom Hedegaard.

Forældre
2-3. Einer Viggo (Olsen) Hedegaard, født d. 21/4 1870 i Birkerød (døbt d. 3/6). Einer Viggo Hedegaard døde i 1942. Han blev d. 6/7 1906 i Skt. Johannes sogn i København gift med Anna Johanne Albertine Thorsen, født d. 15/4 1882 på Frederiksberg. Hun døde i 1961. Einer Hedegaard var gartner i Helsingør. Han udtrådte af Folkekirken d. 30/4 1906, 2 måneder før sin vielse. Navnet Hedegaard tillagt ifølge skrivelse af 1/12 1905 fra (Overprecidenten ?) i København. Før giftermålet var Anna Johanne ekspeditrice hos handskefabrikant Olsen på Vesterborg 42.

Bedsteforældre
4-5. Hans Absalon Olsen Hedegaard, født 1828 i København (vistnok d. 30/4 ifølge familysearch). Død d. 26/3 1879 i Helsingør (begr. d. 31/3 i Skt. Olai sogn). Kilde: www.hedegaardrasmussen.dk. Gårdmand på Sundbygården og Løjtegård i Tårnby, Amager. Hans Absalon Hedegaard blev d. 8/7 1853 i Tårnby gift med Sidsel Olsdatter, datter af gårdmand Ole Corneliussen og hustru Neel Olesdatter Bacher.
Hans Absalon angives ved sin begravelse at være forhenværende kroejer. Han havde 1876-77 været ejer af Snekkersten Kro, men den måtte sælges på auktion. Hans Absalon Hedegaard kaldes i kirkebogen for “Hans Aal (eller måske ”Ab”?) Olsen, sadelmager i København”, da han 1870 i Birkerød udlægges som barnefader af Emilie Frederikke Flora Schultze, født d. 12/4 1847 i København (døbt d. 11/6 i Trinitatis). Hun døde d. 11/6 1904 i København (begravet d. 17/6 i Skt. Andreas sogn). Hun blev sener gift med styrmand Emil Christiansen, født d. 27/6 1845 i Hals sogn. Ved sin død boede Emilie i Nansensgade 38 og betegnes som ”Forladt Kone”. Emilie var ved sønnen Einers fødsel af Høsterkøb, men ved 10-månedersdagen for fødslen opholdt hun sig i Tårnby på Amager. Ved FT-1870 er hun tyende hos netop Hans Absalon Hedegaard, der da er gårdmand i Tårnby. Hun får d. 26/12 1872 i Brønsholm, Karlebo sogn, en søn Alfred Tycho Hedegaard. Den udlagte barnefader er forpagter Hedegaard på Amager. Alfred Tycho Hedegaard, der var bestyrer af en handelsstation i Grønland, havde bl.a. en søn ved navn Hans Absalon Hedegaard. I 1885 bor Emilie Schultze i Prinsessegade på Christianshavn og ernærer sig som dameskrædderinde. Hun kaldes da for enke og har Alfred boende, samt en datter Stella Eleonora (født d. 15/10 1874 i København). Hun nævnes ved sønnen Alfreds vielse i 1894 som værende gift med styremand Emil Kristiansen og bosat på Gl. Mønt 26,3. Emilie Frederikke Flora og hendes mand bor på flere forskellige adresser mellem 1891 og 1902. Der nævnes også en søn yderligere, Axel Emil født d. 8/1 1888 (i Tordenskjoldsgade 42, døbt d. 15/4 i Holmens sogn).

6-7. Peter Andreas Thorsen, født d. 6/6 1842 i Sandbjerg, Birkerød sogn. Han døde d. 3/12 1913 i København (begravet d. 7/12 i Skt. Johannes sogn). Han blev d. 15/3 1872 i Ishøj gift med Margrethe Frederikke Hurup, født d. 13/11 1847 i Ishøj. Hun døde d. 8/10 1906 i København (begravet d. 13/10 i Skt. Johannes sogn).
Peter Andreas Thorsen var i Folketællingen 1885 kartoffelhandler på Frederiksberg med adresse i de Classenske boliger på Godthåbsvej. I 1906 er familien at finde i Egegade nr. 8. Her nævnes Peter Andreas som handlende gadesælger. Kun datteren Anna Johanne bor hjemme.
Ved sin død er Peter Andreas Thorsens adresse Egegade 4, 1.

Oldeforældre
8-9. Ole Christensen Hedegaard. Født d. 5/8 1794 på Hedegaard i Sevel sogn, Ringkøbing amt (døbt d. 21/9)(#). Han døde d. 23/11 1867 på Bülowsvej 3, Frederiksberg (begr. d. 30/11). Han var 1. gang d. 28/5 1818 gift med Magdalene Jensen. Han blev 2. gang d. 24/5 1824 gift med Karen Hansdatter Absalon(sen), født 1801 på i Rutsker på Bornholm (døbt d. 26/7 i Rutsker). Hun døde d. 25/7 1880 på Bülowsvej 3, Frederiksberg (begr. d. 30/7). Ole Hedegaard var 1840 (spæk)høker i København. Familien boede i Store Torvegade nr. 387, Christians Kvarter. Fra FT-1845 nævnes han som gårdmand i Tårnby sogn. (#) Kilde: www.hedegaardrasmussen.dk

10-11. Johan Friederich Schultze, født d. 27/3 1822 i København (døbt d. 27/5 i Frederiks Tyske kirke). Han døde d. 12/1 1900 i København, Sigbrits Allé (begravet d. 17/1 i Garnisons sogn, 77 år). Han blev d. 28/10 1846 i Garnisons sogn gift med Nicoline Florentine Flygenring, født d. 3/10 1823 i København/Amager (døbt d. 30/11 i Holmens kirke). Hun døde d. 21/4 1861 i København (begravet d. 26/4 i Garnisons sogn). Johan Friederich Schultze blev 2. gang d. 23/3 1862 i Garnisons kirke med sin første hustrus broderdatter, Emma Frantzine Florentine Flygenring, født d. 18/7 1840 i København som datter snedker Frantz Carl Flygenring og hustru Mette Christine Larsen. Johan Friederich Schultze nævnes i FT-1850 som dissinateur. Familien bor i Fiolstræde. I FT-1885 bor han med sin 2. hustru og 5 børn i Istedgade 9, og han nævnes som ”Teknisk Regnskabsfører ved en Maskinfabrik”. Ved en datters vielse i 1897 omtales hans om ”fyrværker i Artilleriet”. Ved sin død betegnes Johan Friederich som forhenværende stabssergent.

28-29. Georg Hurup, født ca. 1769 – vist nok i Norge (Akershus). Han døde d. 2/4 1812 i Thorslunde (begr. d. 5/4). Han blev d. 12/10 1798 i Jystrup gift med Anna Johanne Høeg, født d. 18/10 1775 i Vig sogn, Ods hrd (døbt d. 25/10). Hun døde d. 29/11 1855 i Torslunde mark, Torslunde sogn, (begravet d. 5/12 i Torslunde kirke). Georg Hurup var skoleholder og kirkesanger i Thorslunde, Smørum hrd.

50-51. Peder Larsen, født omkring 1744. Han var blegmand og husmand i Sandbjerg, Birkerød sogn. Død d. 12/2 1796 i Birkerød (begravet d. 25/2). Han var ved FT-1787 enkemand efter 2. ægteskab, og boede alene med datteren Karen. Peder Larsen blev 1. gang d. 8/11 1772 i Birkerød bliver gift med Sidze Andreasdatter, født ca. 1747. Død d. 4/4 1784 i Sandbjerg, Birkerød sogn (begravet d. 8/4, 37 år).Han blev 2. gang d. 16/5 1784 i Birkerød gift med Kirsten Olsdatter, født ca. 1752, død d. 26/10 1785 (begravet d. 30/10, 33 år). Han blev 3. gang d. 17/6 1787 i Birkerød gift med Espen Nielsens enke Kirstine Hansdatter, født ca. 1747 som overlevede ham. der overlevede ham. I første ægteskab havde han datteren Karen, født ca. 1773, sønnerne Andreas Pedersen, født 1779 og Ole Pedersen, født ca. 1780. I 3. ægteskab havde sønnen Lars Pedersen (tip2-oldefar til Poul Reichhardt) og datteren Maren, født ca. 1792.
Peder Larsen blev i sit 3. ægteskab forfader til skuespiller Poul Reichhardt.

56-57. Hans Jørgen Hurup, født ca. 1740. Hans blev gift d. 1/10 1773 i København, Trinitatis sogn, med Margrethe Sommerfeldt, født cirka 1747 i Fyn og døde d. 17/12 1824 i København. (Kilde: http://www.kristensen-kofoed.dk/slaegt/12081.html)