Lehfeldt, Lindhardt, Nash & Zeuthen

Hvem er i slægt med Hvem?
Juli måneds ”Hvem er i slægt med Hvem?” er en udløber af indlægget fra maj måned. Her blev det kort nævnt, at skuespilleren Mille Lehfeldt (der ligesom statsminister Otto Liebe (se anetavle) stammede fra den skotske Christie-slægt), gennem sin fars Hoffmeyer-slægt, var i familie med skuespilleren Cecilia Zwick Nash. SLÆGTSMAGASINET er blev spurgt om, hvordan det hænger sammen, og det vil vi selvfølgelig gerne forsøge at illustrere.
Da sidstnævnte har hele 3 linjer til Hoffmeyer-slægten, er det nemmest at vise det med en oversigtstavle (se linket længere nede). For at gøre det hele yderligere interessant – og kompliceret – er der tilføjet slægtslinjer til skuespiller Thure Lindhardt samt radiovært Iben Maria Zeuthen, og der er endvidere anvist slægtsskab til forfatterne Valdemar Rørdam, Cecil Bødker, Hal Koch og Agnes Henningsen.

Hoffmeyer-forbindelsen
Centralt står købmand i St. Heddinge, Søren Henrik Hoffmeyer (1734-1794), der i sit 2. ægteskab med Louise Brock havde en hel del børn. Her er 3 børn nævnt:
1. Henrik Hoffmeyer (1776-1845), der også var købmand i St. Heddinge. Han var gift 1. gang med Anne Marie Buch. Dette par er fælles aner til både Mille Lehfeldt og Cecilia Zwick Nash.
2. Juliane Hoffmeyer (f. 1775), gift med Jens Hansen. De er aner til Cecilia Zwick Nash.
3. Sophia Hoffmeyer (1780-1839), gift med Andreas Højelse Buch, bror til Henriks hustru. De er aner til Cecilia Zwick Nash.

Buch/Winding-forbindelsen
2 af de 3 ovennævnte Hoffmeyer-søskende var gift med børn af Niels West Buch (1720-1793). Hans mor var af slægten Vinding/Winding, og fra hendes bror, Anders Christensen Vinding, stammer skuespilleren Thure Lindhardt på sin farmors side. Han er altså beslægtet med både Mille og Cecilia. Også forfatteren Hal Koch stammer fra Vinding-slægten. Ydermere er Thure Lindhardt beslægtet med radioværten Iben Maria Zeuthen via Andreas Frausing Fridsch, idet 2 af hans døtre blev gift ind i hhv. Vinding-slægten og Brøndsted-slægten. Fra sidstnævnte stammer Iben Maria på sin farfars mors side.
Også den kendte Winding-familie med journalist/forfatter Andreas Winding, dennes søn, journalist og forfatter Ole Winding, og sønnesønnen, journalist og forfatter Thomas Winding samt dennes musikerbørn Kasper Winding og Alberte Winding, stammer fra Winding og Fridsch. Andreas Winding var nemlig bror til Thure Lindhardts oldefar, Ove Winding.

Teilmann-forbindelsen
Mille Lehfeldts tip-oldemor, Thalia Amalia Ohlenborstell, gift med Lauritz Thorvald Hoffmeyer, stammede via sin mormor fra slægten Teilmann. Denne mormor, Anne Teilmann, havde bl.a. 2 søstre, hvoraf den ene blev gift med sognepræst Thomas Schatt Rørdam, og blev stammoder til vel stort set alle nulevende af slægten Rørdam, bl.a. biskop Thomas Skat Rørdam, forfatteren Valdemar Rørdam, tidl. Højesteretspræsident Thomas Rørdam, og musikeren Jan Rørdam, der i øvrigt har været gift med ovennævnte Alberte Winding. Den anden søster blev gift med deres fætter, Johan Christian Teillmann, og fra dette par stammer radioværten Iben Maria Zeuthen. Også forfatterinden Cecil Bødker stammer fra Teilmann og Rørdam.
Som en lille krølle på det hele, stammer Mille Lehfeldts mor, skuespilleren Kirsten Lehfeldt, på sin mødrene side fra slægten Parelius, som også findes i bl.a. forfatteren Valdemar Rørdams anetavle og i forfatteren Paul la Cours anetavle (se Langholz).
Fra Teilmann-slægten er der endvidere afstamning fra Neergaard-slægten, bl.a. hvis efterkommere findes forfatteren Agnes Henningsen, hendes søn Poul (PH) Henningsen, forfatteren Ida (Neergaard) Jessen, samt fotograf, hofdame og godsejer Ebba Busky-Neergaard.

Se slægtsforbindelserne på denne oversigt.

De her nævnte personer er selvfølgelig kun et mindre udpluk af de kendte og berømmelige personer, der har slægtsrelationer inden for rammen af denne slægtsoversigt. F.eks. er tidligere Nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer fætter til Stig Hoffmeyer. Nogle er udeladt af pladshensyn, og andre har SLÆGTSMAGASINET måske ikke været opmærksom på endnu.

Skriv gerne din kommentar til SLÆGTSMAGASINET.

Litteratur:

    • Anetavler for berømte danskere, 1. samling. Af Carl Langholz. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1989 (Valdemar Rørdam, Paul la Cour, Agnes Henningsen).
    • Dansk Biografisk Leksikon (Hoffmeyer, Zeuthen, Engberg, Brøndsted, Teilmann, Rørdam, Winding).
    • Slægtsbog for Familien Engberg. Revideret i 1996 af Axel Engberg Pallesen og Uffe H. Engberg.
    • Sognedegn i Sdr. Kirkeby og Horbelev Henrik Hoffmeyer 1703 – 1736 og Efterkommere. Samlet af Henning Bernhoft, Rungsted Kyst. Feb. I986.
    • Slegten Parelius, av M. Parelius, Kristiania Cammermeyers Boghandel 1924.