Krøller på halen – part 2

Mere Neergaard og Henrik Thorup
Her i SLÆGTSMAGASINET publicerede vi fornylig indlægget ”Krøller på halen – part 1”. Da vi har modtaget nye oplysninger om efterkommere af Neergaard-slægten, følger vi her op med ”part 2”. I ”part 1” blev der nævnt et par brødre af Neergaard-slægten, der var gift med de 2 søstre, Petra og Susanne Staal. De 2 brødre, Sivert og Peter Neergaard, der begge var forpagtere, havde selv en søster, Johanne Marie Neergaard (1750-1834), gift med forpagter Lars Ovesen (ca. 1749-1798). Deres datter, Anna Sophie Ovesen (1781-1813) blev gift med Johan Otto August Balle (1780-1842), der var søn af biskop Nicolai Edinger Balle (1744-1816) og 1. hustru Frederikke Severine Grundtvig (N.F.S. Grundtvigs faster). Fra dette par stammer politikeren Henrik Thorup (f. 1946), der er gift med den tidligere leder af Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard. Henrik Thorup har således Neergaard-aner ligesom f.eks. Mille Lehfeldt, Iben Maria Zeuthen, såvel som Agnes Henningsen, Rørdam-slægten, Cecil Bødker o.m.a.

Krøllen
En ekstra krølle på dette er, at Henrik Thorups tip-oldefar, Lars Terpager Gamst (1824-1871), formentlig er opkaldt efter sin farmors søsters mand, Lars Terpager Hagen (ca. 1755-1833), der igen er opkaldt efter sin morfar, provst Lars Terpager (1684-1772) i Mern. Lars Terpager var også morfar til de ovennævnte Staal-søstre og deres bror, købmand i Vordingborg, Lars Terpager Staal!

Dansk Folkepart vs. Venstre
Endvidere findes der blandt Henrik Thorups tip-3-oldeforældre også parret Johan Henrich Ludvig Duch (1776-1857) og hustru Anna Rasmusdatter i Brahetrolleborg. Dette par er også tip-3-oldeforældre til den nu afdøde Venstre-leder og tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (1941-2022), hvis anetavle (begrænset til tip-2 oldeforældrene) findes her.

Den lange linje og Peter Belli
Det ser i øvrigt ud til, at der fra Henrik Thorups tip-2 oldemor, af den adelige slægt Lilienskiold, kan trækkes en lang slægtslinje tilbage til gamle danske ur-adelsslægt Kaas (mur). Mange generationer tilbage stammer Henrik Thorup fra landsdommer Erik Kaas (1613-1676) og hans hustru Kirsten Nielsdatter (Gaas), og det viser sig, at dette par faktisk også er aner til den nyligt afdøde sanger Peter Belli (1943-2023)!
Dermed er vi tilbage, hvor vi var i ”Krøller på halen – part 1”, da Peter Belli også har fælles aner med Klaus Pagh. Klaus Pagh har aner i slægten Staal, der er indgift i grene af Neergaard-slægten (dog har hverken Pagh eller Belli aner i Neergaard-slægten).
Juristen og SF-politikeren Preben Wilhjelm (f. 1935) stammer også fra slægten Kaas (mur), idet hans tip-2 oldefar, Henrik Valentin Eichstädt Kaas (1779-1857), har dobbelt afstamning fra Jørgen Kaas (1618-1657), der var bror til landsdommer Erik Kaas (1613-1676).

Peter Belli og Luja/Lidøe-forbindelserne
Peter Belli stammede via sin mormors Seiersen-slægt fra den gamle præsteslægt Luja. Stamfaderen til ”den ældre linje” hed Christian Henrik Luja (1628-1709. Han blev 1. gang gift med Karen Clausdatter Mule (1623-1683 – datter af Claus Hansen Mule og hustru Birgitte Rosenvinge).
Fra dette par stammer også den kendte genremaler Otto Bache (1839-1927) via sin mors slægt Winther.
Endvidere har Peter Belli præsten Otto Christophersen Lidøe (1644-1719) og hustru Margrethe Thorschmede blandt sine aner, noget han også deler med forfatteren Aage Dons (se hans anetavle hos Langholz). Aage Dons er i øvrigt også – ligesom Henrik Thorup – efterkommer efter biskop Nicolai Edinger Balle.
Det er den slags ”krøller på halen”, der fascinerer SLÆGTSMAGASINET, og modtager vi supplerende informationer, skal vi nok slå flere krøller!

Litteratur:

    • Anetavler for berømte danskere, 1. samling. Af Carl Langholz. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1989 (Aage Dons)