Udkast til anetavle for postmester O. K. Rørsted

Anetavle for postmester i Viborg O. K. Rørsted

Anetavlen er stadig under udarbejdelse. Tilføjelser og rettelser modtages gerne.

Proband
Oluf Kristian Nielsen Rørsted (navneforandring af marts 1928 i Århus), født d. 31/8 1892 i Valløby sogn (døbt d. 16/10). Han døde i 1977, Konf. 1906 i Daastrup kirke. Forfatter til et par bøger. Først Bosat i Århus, siden hen i Viborg. Han var gift med Ellen Græpel (død 1996). Postmester i Viborg.

Rørsted – Bonde Aage: O. K. Rørsted, 1892-1977. Nekrolog. 1977: 151-53:
Han “startede sin 55-årige postale karriere som yngste mand på postkontoret i Køge 1907 og sluttede som chef for Viborg postkontor gennem næsten 20 år, 1943-62”. O.K. Rørsted “udfoldede et meget omfattende, betydningsfuldt og påskønnet virke i byens politiske og kulturelle liv, således som formand for den konservative vælgerforening 1951-56, som en af pionererne inden for Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) og som formand for Musikforeningen 1948-54, Biblioteksforeningen 1952-71, Folkeuniversitetsforeningen 1963-72 og Skovgaard Museet 1963-69. Med ganske særlig interesse omfattede Rørsted arbejdet inden for Rotary. O. K. Rørsted udførte i sit otium “et stort og værdifuldt arbejde som daglig leder af Viborg byhistoriske Arkiv, fra 1970 Lokal Arkiv for Viborg kommune gennem 10 år”, 1963-1973. I denne funktion stod han “på en udmærket måde for en stadig og intensiv udbygning af arkivets rige og mangeartede samlinger, og han varetog lige til sin høje alderdom, oftest ene mand, det daglige og mangesidede arbejde i og for arkivet på storartet vis.” Hans virke er “karakteriseret ved den levende interesse, den betydelige arbejdsevne og den sjældne akkuratesse og samvittighedsfuldhed, som var postmester Rørsteds særkende i alle forhold. Ved siden af arbejdet i arkivet og i de mange bestyrelser fandt Rørsted efter sin afgang som postmester tid til et begrænset, men værdifuldt lokalhistorisk forfatterskab, affødt af henvendelser udefra. Han skrev således i 100-året for åbningen af jernbanen Langå-Viborg den smukke lille bog, Fra diligence til damphest (1963). I 1969 forfattede han sammen med brandinspektør Erik Kløve en lille bog i anledning af Viborg brandvæsens 125-års jubliæum, Vogt lys og ild, og sidst indsamlede han materialet og var blandt bidragyderne til bogen om Viborg Handelsstandsforening 1945-1970, der udkom 1971.”

Forældre
2-3. Carl Frederik Nielsen, født d. 15/4 i 1862 Marup, Tølløse sogn (døbt d. 15/6). Han døde d. 1/3 1951 i Ørsted (begravet d. 5/3, 88 år). Han blev d. 8/10 1889 i Valløby sogn gift med Maren Kirstine Nielsen, født d. 12/6 1862 i Valløby sogn (døbt d. 27/8). Hun døde d. 2/11 1948 i Ørsted (begravet d. 5/11). Carl Frederik var enelærer og kirkesanger i Ørsted.

Bedsteforældre
4-5. Niels Olsen, født d. 14/10 1826 i Marup, Tølløse sogn (døbt d. 25/11). Han døde d. 29/11 1912 i Marup (begravet d. 6/12 på Tølløse kirkegård, 86 år). Han var gårdmand i Marup. Han var gift 1. gang med Maren Pedersen (død 1857). Han var gift 2. gang med Karen Jakobsen, født ca. 1836 i Munke Bjergby. Hun døde d. 24/9 1874 i Marup (begravet d. 30/9, 38  år).

6-7.  Niels Christensen, født d. 12/9 1821 i Herfølge (døbt d. 13/9 – tvilling med Morten). Han døde d. 9/6 1898 i Valløby sogn (begravet d. 15/6, 76 år). Han var fra 1860 gårdmand i Valløby skoledistrikt, Valløby sogn. Han blev d. 25/11 1860 i Valløby sogn gift med enken Karen Christoffersdatter, født d. 8/10 1826 i Store Salby (døbt d. 8/10), Højelse sogn. Hun døde d. 16/3 1886 i Valløby sogn (begravet d. 23/3, 59 år). Hun var 1. gang gift med gårdmand i Valløby, Lars Nielsen (ca. 1803, død d. 17/6 1860).

Oldeforældre
8-9. Ole Thomasen, født 1785, Marup, døbt Tølløse. Gårdmand i Marup.
Død før 1845. Gift med Anne Nielsdatter, født ca. 1792 i Sønder Jernløse/Søndersted. Hun døde d. 17/9 1852 i Marup (begravet d. 22/9, 60 år).

10-11. Jacob Rasmussen, født ca. 1805 i Munkebjergby. Gårdmand i Munke Bjergby. Han boede 1880 som enkemand hos datter og svigersøn i Marup. Han var gift med Kirsten Jensdatter.

12-13. Christen Hansen, gårdmand i Herfølge. Han var gift med Maren Larsdatter.

14-15. Christoffer Larsen, født ca. 1783. Han døde d. 30/4 1837 i Store Salby (begravet d. 7/5, 53 år). Smed og husmand i Store Salby, Højelse sogn. Han var gift med Mette Pedersdatter, født ca. 1791. Hun døde d. 22/1 1837 (begravet d. 29/1, 45 år).

Tip-oldeforældre
16-17. Thomas Pedersen, født 1744, Lunderød, (søn af ) døbt 15 Mar 1744, Tølløse, død før 1828. Han blev 18. november 1770 i Tølløse gift Mette Jonasdatter, f. 1748, Qvamløse, døbt Tølløse. Gårdmand i Marup.  FB: 1770 Thomas Pedersen fra Lunderød (fæster den) gård Marup som Laurs Nielsen Fradøde. Skifte Tølløsegård 1770: Afg Lars Sørensen og Anne Jeppesdatter Gård i Marup fæster Thomas Pedersen og forpligter sig til at opføde de 4 umyndige Børn. Mette Jonasdatter dør 1828 (skifte d. 29/9-2/10).

28-29. Lars Christoffersen i Hørbye.

Tip2-oldeforældre
32-33. Peder Olsen og Sidsel Thomasdatter.

34-35. Jonas Nielsen, født 1717 i Kvamløse (døbt 23 pT Soderup). Han blev gift Marie Nielsdatter, født ca. 1722, d. 10 feb 1807, Marup, begravet 18 feb 1807, Tølløse. Jonas død 11 aug 1794, Marup.  Åstrup Gods Lægruller: 1735 Niels Drost Søn Jonas 14 år Tiener Jep Ollesen i Bucherup og 1737 – 38 – 39 – 40 Tjener han i Marup og 1741 – 42 -43 Arild Nielsen i Qvamløse og 1744 Søren Christensen i Qvamløse.
Aastrup Gods fæsteprotokol, 1736 – 1891: 4 may 1746  Stæder og fæster Jonas Nielsen Qvamløse ungkarl det hus i Qvamløse som faderen Niels Drost formedels svaghed afstaaed haver bestaar af 5 fag med tilliggende Kaalhauge. Den 22 Juni 1748  stæder og fæster  til Jonas Nielsen den gaard i Qvamløse som Niels Christensen fradøde Hrtk  8 4 1 21/4. 14 May 1756 afstaar han gaarden til ungkarl Christen Hansen. Den 11 may 1756 Stæder og fæster til Jonas Nielsen den Gaard i Marup som Ole Sørensen Fradøde  Hrtk 8 – – 1. Den 24 august 1793 stæder og Fæster Jens Jonasen den Gaard i Marup som hans fader Jonas Nielsen formedels Alderdom og skrøbelighed Afstaar haver.

 

Tip3-oldeforældre
68-69. Niels Joensen (Drost), født i “Kiellemo” i Sverige. Han blev 1715 i Tølløse gift Birthe Poulsdatter. Tølløse Kirkebog, 1715 ”Ter 3 Pendes: Blef Trolloved En af de Svendske fanger N.N. Niels Joensen og Birte Povelsdatter af Qvarmløse, som begge tiente Christen Christensen ibid Anno 1715: d:11:Juni som var tred Pintzedag var Niels Joensen som er en aff de Svenske folch eller fanger, barnefød udi Kiellemo sogn i det gamle sverig … sine egne Landsmænd N. Erich Joensen og Anders Joensen begge fødde i samme Sogn”.