FN-diplomaten Povl Bang-Jensens anetavle (udkast)

Udkast til anetavle for FN-diplomaten Povl Bang-Jensen

Tilføjelser og rettelser modtages gerne!

Proband
Povl Bang-Jensen, født d. 6/4 1909 på Frederiksberg. Han døde d. 26/11 1959 i New York. Bang-Jensen blev jurist i 1934 og gjorde i årene 1939-1948 tjeneste ved det danske gesandtskab i Washington, hvor han var en nær medarbejder for gesandtenHenrik Kauffmann, og derfor deltager i dennes helt usædvanlige ledelse af gesandtskabet og forholdet til USA under den 2. verdenskrig.

Efter krigen var Bang-Jensen i 1948 involveret i den såkaldte anden påskekrise, idet han havde udarbejdet en sikkerhedspolitisk analyse, der specielt omhandlede den mulige trussel om en sovjetisk besættelse af Danmark eller en tvangsmæssig oprettelse af russiske militærbaser i Danmark. Dette skete på et tidspunkt, hvor kommunisterne netop havde overtaget magten i Tjekkoslovakiet, og hvor uroligheder i Finland gav frygt for en tilsvarende udvikling der. Kauffmann sendte Bang-Jensen til Danmark for at forelægge analysen for statsminister Hans Hedtoft, og Bang-Jensen tog efterfølgende på en foredragsturné i anti-kommunistiske kredse, hvor han fremlagde en noget mere dyster udlægning af rapporten.

Dette gav anledning til stærk kritik af Bang-Jensen, som måtte tage sin afsked.

I perioden 1949-1958 var han ansat som FN-embedsmand. I 1956 gjorde han tjeneste i New York i den særlige Ungarn-afdeling, hvor han i kølvandet på opstanden i Ungarn i 1956 afhørte omkring 80 ungarske flygtninge. Da FN’s generalsekretær Dag Hammarskjöld forlangte at få overdraget listen over de afhørte, nægtede Bang-Jensen at udlevere den, angiveligt af frygt for at den skulle komme kommunistiske sikkerhedstjenester i hænde og derved udsætte de flygtedes familier for repressalier. I stedet brændte Bang-Jensen listen på taget af FN-bygningen. Dette medførte, at han blev afskediget fra sin stilling.

Povl Bang-Jensen er som følge af sin holdning i denne sag særdeles velkendt i Ungarn.

I 1959 blev Bang-Jensen fundet dræbt af skud på en bænk i Alley Pond Park i New York. Han havde en pistol liggende ved siden af sig og havde forinden været forsvundet i 3 dage. Det er aldrig blevet afklaret, om der var tale om mord eller selvmord.

Forældre

2-3. Jens Carl Jensen, født d. 28/4 1870 på Gl. Avernæsgaard. Exam.Jur. Han blev d. 24/4 1906 gift med Frida Emde, født d. 16/10 1881. Forsikringsdirektør.

Bedsteforældre
4-5. Peder Jensen, født d. 28/3 1841. Død d. 1/5 1922. Han ejede Gl. Avernæsgaard 1869-76. Boede herefter i Odense og fra 1888 på Frederiksberg. Han var gift med Johanne Hansen Carlsen, født d. 14/10 1847. Død d. 14/5 1918.

6-7. Frederik Wilhelm Emde, født ca. 1845 i Frederiksdal, Lyngby sogn. Han var gift med Mette Cathrine Evald, født ca. 1857 i Odense. Frederik W. Emde var slagtermester i København. Han boede 1860 hos sin mormor på Frederiksberg.

Oldeforældre
8-9. Jens Nielsen Bang, født d. 8/3 1789. Død d. 24/5 1873. Arvede Blangstrupgård. Han var 1. gang s. 15/12 1820 gift med Sidsel Andersdatter fra Kjærumgaard, død d. 3/2 1825. Han blev d. 28/10 1825 gift med Karen Larsdatter, født d. 6/1 1801 i Gamtofte sogn. Død d. 6/1 1884.

10-11. Hans Carlsen, født 1813 i Gamtofte sogn (døbt d. 1/9). Han døde 1880 på Barløsegård. og Mette Kirstine Pedersdatter, født d. 18/4 1825 i Flemløse (hjemmedøbt samme dag – i kirke 2. pinsedag). Hans Carlsen købte 1854 Barløsegård af Dankvart Meyer.

12-13. Wilhelm Emde, født ca. 1815 i Vedbæk, Søllerød sogn. Han var gift med Cathrine Flindt, født ca. 1820 på Frederiksberg. Wilhelm Emde var gartner.

14-15. Søren Jensen Evald, født d. 7/12 1832 i Odense. Søren Evald var først feldbereder, senere ejendomshandler i Odense. Familien boede 1860 i Frederiksgade, 1880 i Vestergade og i 1901 i Østergade. Han var 1. gang gift med Cathrine Sørensen, født ca. 1835 i Odense. Hun døde mellem 1880 og 1890. Han blev 2. gang gift 1891 med Lucie Charlotte Hansen, født d. 15/3 1832.

Tip-oldeforældre
16-17. Niels Jensen Bang, født d. 18/6 1743. Død d. 17/11 1808. Overtog Blangstrupgaard i 1784. Han blev d. 5/8 1782 gift med Kirsten Pedersdatter af Gamtofte, der døde d. 14/7 1830.

18-19. Lars Findsen, født ca. 1763. Han døde d. 5/12 1816 (begravet d. 13/12, 53 5/6 år). Han var gårdmand i St. Vilstorp i Gamtofte sogn. Han var gift med Anna Madsdatter, født ca. 1767 i Hårby sogn. Hun levede endnu i 1845, hvor han havde aftægt hos sønnen Find.

20-21. Carl (Adolph) Andersen, født 1779 i Barløse sogn (døbt dom 17de p Trin). Han døde mellem 1845 og 1850 i Gamtofte. Han var gift med Elisabeth Cathrine Hansdatter, født ca. 1778 i Kerte sogn. Hun døde efter 1850, hvor hun boede til aftægt hos sønnen. Han var gårdmand i Lundager, Gamtofte sogn.

22-23. Peder Pedersen, født ca. 1788 i Flemløse. Gårdmand i Voldtofte, Flemløse sogn. Han var gift med Johanne Madsdatter, født

24-25. Frederich Emde, født ca. 1767. Han boede 1840 i Vedbæk. Han var slagter. Gift med NN, død før 1840.

26-27. Niels Hansen Flindt, født ca. 1768. Død 1830 på Frederiksberg. Slagter. Han blev d. 22/12 1816 på Frederiksberg gift med Christine Elisabeth Schrøder, født d. 28/6 1796 i Køge. Hun blev 2. gang gift med slagter Niels Christian Buchhardt.

28-29. Anders (Sørensen?) Evald, født ca. 1779 i Odense. Feldbereder i forstadskvarteret Møllebro. Han var gift med Ane (Kirstine?)Hartmann, født ca. 1790 i Odense. Anders Evald og formentlig identisk med den Anders Sørensen, der 1801 nævnes som feldberedersvend hos Niels Thrane i Odense (Uden for Nørreport), og så muligvis den Anders Sørensen, der er 9 år i 1787 og er søn af kromand Søren Andersen og Sara Pedersdatter i Dansestræde.

Tip2-oldeforældre
32-33. Jens Nielsen Bang, født d. 2/2 1720 (døbt d. 11/2). Han døde d. 18/11 1791. Han blev 1. gang d. 6/7 1742 gift med Anne Hansdatter, født 1717. Død pinsedag 1760. Han blev 2. gang d. 29/6 1764 gift med Anna Johanne Pedersdatter, født 1724 i Pugemølle. Hun døde d. 29/6 1765.
Han fik 1742 tilskødet Blangstrupgaard fra broderen Christian Nielsen Bang i Smeirupgaard.

40-41. Anders Pedersen (Unge), født ca. 1757. Død før 1834. Han nævnes 1779 ved sønnens dåb som hestekudsk på Brahesborg. Senere gårdmand i Lundager, Gamtofte by, men må være kommet fra Barløse, da sønnen Carl er født der. Han blev d. 9/7 1779 og d. 6/8 gift med Giertrud Sørensdatter, født ca. 1756. Hun levede endnu i 1834, hvor hun havde aftægt hos sønnen (hende stedfader hed Lars Andersen).

54-55. Johan Hendrich Schrøder, født ca. 1760. Han var 1801 ”Quartermester ved Bosniakkerne”, og familien boede i Kirke Stræde i Køge. Han blev d. 3/8 1792 i Køge gift med Cathrine Elisabeth Jensdatter/Jacobsdatter (Wandel), født d. 17/10 1769 i Køge.

56-57. ?? Søren Andersen, født ca. 1731. Kroholder i Dansestræde i Odense. Han var gift med Sara Pedersdatter, født ca. 1744.

Tip3-oldeforældre
64-65. Niels Andersen Bang, født 1678 (søn af Anders Jørgensen Bang og Anna Rasmusdatter Lindegaard). Død d. 7/4 1751. Bruger af Blangstrupgaard. Han blev d. 24/11 1704 gift med Ellen Rasmusdatter, født 1677. Død d. 6/5 1751. Hun var første gang gift med Jacob Pillegaard.