Krøller på halen – part 3

Krøller på halen – part 3
I dette indlæg vil SLÆGTSMAGASINET tage udgangspunkt i Danmarks ukronede krimidronning, nemlig Sara Blædel (f. 1964). Både hendes far og farfar var kendte pressefolk, så skrivetrangen har ligget i blodet, og som det vil kunne ses af nedenstående, er der ganske mange forfattere i hendes slægt.
Dele af hendes forfædre kan findes i flere trykte værker, bl.a. om slægterne Blædel, Boesen, Graae, Hagerup og Langkilde.

Sara Blædel og forbindelserne fra slægten Graae
I bogen ”Stamtavle over den svenborgske Familie Graae”, af Immanuel Barfod fra 1882, føres slægten tilbage til købmand i Svendborg Jørgen Pedersen Graae (ca. 1659-1705) og hustru Katrine Knudsdatter (1667-1710).
Dette par har talrige efterkommere, og Sara Blædel stammer ad kringlet vej fra parrets 3. søn, Peder Graae (1694-1763) via personer med navnet Madsen, Pengel, Carlsen og Velschou.
Nævnte Peder Graae er i øvrigt også forfader til radioværten Iben Maria Zeuthen, som vi som bekendt tidligere har omtalt her og her. Dermed er der atter slået en lille slægtskrølle!
En anden af Jørgen Pedersen Graae’s sønner hed Mads Graae (1691-1768), og var også købmand i Svendborg. Blandt hans efterkommere via slægterne Aarsleff og Rye er den kendte forfatter Morten Korch (1876-1954).
Fra Mads Graae stammer i øvrigt også politikeren Bertel Haarder, hvis anetavle findes her.

Forbindelsen med forfatter Aage Dons
Sara Blædels oldefar hed Johannes Dons Blædel. Hans forældre var fætter og kusine, idet faderen, Nicolai Gottlieb Blædel blev gift med sin morbror, forfatteren Povel Dons’ datter Henriette. Sara Blædels tip-2 oldeforældre hed Werner Ludvig Blædel og Anna Elisabeth Dons. Dette par er også aner til gastronom, forfatter og tv-vært Camilla Plum (hvis anetavle findes her), og til forfatteren Aage Dons (hvis anetavle findes hos Langholz), og som vi tillige har set er beslægtet med Pia Kjærsgaards mand, Henrik Thorup (se her). Det skal i øvrigt siges at Aage Dons’ fædrene slægt Dons er en helt anden Dons-slægt.
Fra nævnte Povel (Poul) Dons (1783-1863), stammer blandt andet også de to forfatter-brødre Frederik Bøgh (1836-1882) og Nicolai Bøgh (1843-1905).
Apropos Aage Dons, så har han også en slægtsforbindelse til Iben Maria Zeuthen, som SLÆGTSMAGASINET ikke tidligere har omtalt. De stammer begge fra Niels Christian Bang (1699-1760) og hans 2. hustru Ulrica Eleonora Swane (1726-1792) – via hhv. slægterne Grundtvig og Steffens. N. F. S. Grundtvig stammer også fra dette ægtepar, såvel som forfatteren Herman Bang, konseilspræsident P. G. Bang, komponisterne Niels Viggo Bentzon og Aske Bentzon, samt møbelarkitekten Ole Wanscher. Forfatteren Paul la Cour stammer fra Niels Chr. Bang i hans 1. ægteskab.

Boesen-forbindelsen
Blandt Sara Blædels aner findes også en slægt Boesen, der også er gjort genstand for en udgivelse ”Stamtavle over Slægten Boesen” af Th. Hauch-Fausbøll fra 1931. Via denne slægt har Sara Blædel anefællesskab med komponisten Knud Vad Thomsen (1905-1971), hvis anetavle kan ses her. Fra Boesen-slægten er der forbindelse til slægten Ewald og Sara Blædel har derfra slægtsforbindelse til forfatteren Johannes Ewald (1743-1781) via dennes oldeforældre nemlig Enevold Lauritsen (1605-1660) og hans 2. hustru Catharina Prætorius (1615-1701). Dette par er, som vi så her, også aner til sangerinden Søs Fenger. Prætorius-slægten findes også blandt skuespiller Klaus Pagh’s aner.
Boesen og Ewald er i øvrigt også aner til astronaut Andreas Mogensen via slægten Balslev.

Storkøbmand Rasmus Thestrup i Århus
Købmand Rasmus Thestrup (1588-1656) har utallige efterkommere, og han og hans slægt er beskrevet i talrige bøger og artikler, så det vil SLÆGTSMAGASINET ikke bruge så meget spalteplads på. Et slægtskab så langt tilbage er normalt også udenfor vores rammer, men SLÆGTSMAGASINET vil gerne henvise til en artikel i tidsskriftet ”Personalhistorisk Tidsskrift” fra 1989 af Knud Prange ”Christian 4. og Rasmus Thestrup Konge og købmand – to skæbner set i et genealogisk perspektiv”, hvor adskillige kendte efterkommere af Rasmus Thestrup er nævnt.
I denne sammenhæng kan det være relevant at nævne at både Sara Blædel og Iben Maria Zeuthen er Thestrup-efterkommere. Det samme er digter, filmmand og cykelløbskommentator Jørgen Leth, drengebogsforfatter Holger Buchhave, tidligere landbrugsrådspræsidet Peter Gæmelke, kunstmaler Otto Bache og kunstmaler Max Stentzer. Ovennævnte komponist Aske Bentzon stammer også fra Rasmus Thestrup.
Endvidere er der – også langt, langt tilbage – en slægtsforbindelse via slægten Bering til søfareren Vitus Bering.

De kendte slægtninge til Sara Blædel – nære som fjerne – som er nævnt i dette indlæg, udgør naturligvis kun et lille, selektivt udvalg. Yderligere granskning af slægtsbøger, slægtsdatabaser på internettet og andre kilder, vil uden tvivl kunne præsentere yderligere kendte og interessante slægtninge. SLÆGTSMAGASINET arbejder naturligvis videre, og vi også gerne høre fra jer læsere, så tøv endelig ikke med at skrive til os. Vi vil selvfølgelig også gerne modtage kommentarer på vores facebookside.

Litteratur:

  • Anetavler for berømte danskere, 1. samling. Af Carl Langholz. Dansk Historisk
    Håndbogsforlag, 1989 (Johannes Ewald, Aage Dons)
  • Stamtavle over Slægten Boesen, af Th. Hauch-Fausbøll, København 1931
  • Stamtavle over Familien Hastrup (Den jydske slægt), ved Torkild Baumgarten.
  • Stamtavle over den svenborgske Familie Graae, af Immanuel Barfod, 1882
  • Stamtavle over slægten Langkilde, ved P. V. Langkilde, København 1946
  • Familien Hagerup i Danmark og Norge, af Sophus Elvius, København 1902
  • Slægten Blædel. Paulus Blædels efterkommere. En stamtavle ved Finn H. Blædel, Købehavn 1954.
  • Stamtavle over Familien Hastrup (Den jydske slægt), ved Torkild Baumgarten.