Udkast til anetavle for Peter Gæmelke, landmand og tidl. præsident for Landbrugsrådet

Anetavle for gårdejer, tidligere præsident for Landbrugsrådet Peter Gæmelke

Rettelser og tilføjelser modtages GERNE.

Proband
Peter Gæmelke, født 7. januar 1955 på Amtssygehuset i Ørsted sogn pr. Randers (døbt d. 27/1 i Essenbæk kirke af pastor Barsøe, Virring).  Dansk landmand, der fra 1995 til 2009 var præsident for Landbrugsraadet. Gæmelke blev landbrugsuddannet i 1977 og senere merkonom i regnskab i 1989. Han arbejdede 19771983 som driftsleder indenfor planteavl på Lammehave under Dalum Landbrugsskole, men blev i 1983 ejer af gården Røjgård i Gesten ved Vejen, som han i dag fortsat driver sammen med tre nabogårde.
Hans organisatoriske karriere begyndte som bestyrelsesformand for Korinth Landbrugsskole 19861990. Efter at have været medlem af bestyrelsen for Brørup Landboforening, blev han formand i 1990. I 1991 blev han 2. viceformand for De Danske Landboforeninger (i dag Dansk Landbrug), samme år formand for Landbrugets Veterinærudvalg, begge dele til 1995. Også i 1991 blev han medlem af Landbrugsraadet, som han blev præsident for i 1995. Fra 1995 til 2002 var han formand for Landboforeningerne, og fra 2002 formand for Dansk Landbrug. Gæmelke var medlem af bestyrelsen for Danske Slagterier 1991-1995 og for Hedeselskabet fra 1995-2003. Af andre bestyrelsesposter kan nævnes bestyrelsesmedlem i Agromek fra 1991, Agroinvest 1995, DLR Kredit A/S fra 1995, JydskeVestkysten 1995-2007, Landbrugets Finansieringsfond fra 1995, KIRKBI A/S fra 2001, Lego 2007, Københavns Universitet fra 2007, Løvenholm Fonden fra 2007 og Sydbank fra 2007 til 2010. Formand for Danske Spil siden 1. januar 2011.

Gæmelke har desuden været medlem af den europæiske landbrugsorganisation COPA’s præsidium fra 1995, vicepræsident for samme 2000-2003 og præsident 2003-2005. Han har også siddet i Globaliseringsrådet siden 2005, og er desuden medlem af den lokale Rotary-klub i Vejen.
Han blev d. 13/6 1981 gift med direktør Tove Lykke Kirkegaard, født d. 13/5 1955 i Breum som datter af vognmand Hans Kirkegaard (død 1990) og Edit Splidsboel (død 1994).
Peter Gæmelke er medstifter af den borgerlig-liberale tænketank CEPOS.

Forældre
2-3. Jens Otto Kristian Gæmelke, født d. 7/1 1925. Han døde i 2006. Han blev d. 29/12 1951 i Fredericia, Trinitatis kirke, gift med husholdningslærinde i Bredstrup, Annelise Ellinor Feldthusen, født d. 13/1 1927 i Feldballe sogn pr. Randers. Hun døde i 2007.

Bedsteforældre
4-5. Christian Ludvig Gæmelke, født d. 5/7 1875 i Ingerslev by, Estruplund sogn. Han døde d. 22/4 1938 i Ingerslev, Estruplund sogn (begravet d. 27/4). Proprietær. Han blev d. 24/5 1920 i Kolding, Skt. Nikolaj, gift med Anna Karoline Skau, født d. 25/8 1889 i Eltang (døbt d. 29/9). Hun døde d. 17/7 1949 på Ortopædisk Hospital i Århus.

6-7. Rejnholdt Frederik Feldthusen, født d. 14/8 1890 i Pilegård, Vester Åby sogn, Svendborg amt. Han døde d. 1373 1974 i Århus. Han var gift med Ketty Christiane Jørgensen, født d. 5/8 1895 i Odense. Rejnhold Feldthusen var inspektør.

Oldeforældre
8-9. Fritz Georg Gæmelke, født d. 10/9 1834 i Hobro. Han døde d. 22/6 1919 i Ingerslev, Estruplund sogn (begravet d. 28/6). Han blev d. 30/9 1874 i Estruplund gift gift med Madsine Høeg, født d. 16/3 1841 i Udby (hjemmedøbt d. 5/4 – i kirke d. 6/6). Hun døde d. 6/8 1905 i Ingerslev by, Estruplund sogn (begravet d. 11/8). Proprietær Lundagergård, Ingerslev.

10-11. Jens Petersen Skau, født ca. 1857 i Eltang. Gårdejer Sandagergård, Eltang sogn. Han nævnes 1920 som rentier af Kabtrup v. Haderslev. Han var gift med Hansine Sørine Sandager Madsen, født ca. 1858 i Eltang sogn.

12-13. Frederik Ludvig Feldthusen, født d. 4/6 1853 i Lindevads Mølle, Vester Åby sogn. Han døde 1933 i Odense. Han var gift med Mathea Elisabeth Theisen, født d. 29/5 1853 i Odense. Hun døde d. 20/12 1898

Tip-oldeforældre
16-17. Christian Ludvig Gæmelke, født 1806 i Hyllested sogn. Han døde d. 23/4 1864 i Estruplund sogn (begravet d. 29/4). Han blev d. 17/5 1834 gift med Margrethe Budtz, født d. 7/12 1802 i Thorager sogn, Randers amt. Hun døde d. 4/8 1882 i Estruplund. Gartner og skovfoged. Familien boede 1845 i Søllerød sogn.

18-19. Rasmus Hansen Høeg, født d. 8/12 1801 i Udby sogn (døbt d. 31/1 1802). Han døde d. 22/1 1862 i Udby sogn af blindtarmsbetændelse (begravet d. 31/1). Han blev d. 3/5 1835 i Mellerup sogn gift med Bodil Katrine Hansen, født d. 15/8 1812 i Mellerup sogn ((hjemmedøbt d. 16/9 – i kirke d. 15/11). Hun døde d. 19/3 1901 i Ingerslev by, Estruplund sogn (begravet d. 27/3 i Udby). Gårdejer i Ingerslev, Estruplund sogn samt lodsoldermand i Udbyhøj, Udby sogn.

20-21. Peder Poulsen Skou, født ca. 1813 i Eltang sogn. Sandskipper i Strandhuse, Eltang sogn. Han var gift med Maria Kirstine Thomsen, født ca. 1830 i Eltang sogn.

22-23. Mads Hansen/Madsen, født ca. 1820 i Sdr. Vilstrup. Gårdejer i Stenderup, Eltang sogn. Død før 1880. Han var gift med Karen Sørensen Qvist/Kvist, født ca. 1830 i Viuf sogn.

24-25. Carl Johan Feldthusen, født d. 5/9 1816 i Ringe sogn. Han døde d. 30/1 1910 i Vester Åby sogn. Gift med Mette Cathrine Dehlholm, født d. 26/1 1823 i Katrinebjerg, Vejlby sogn. Død d. 20/4 1910 i Vester Åby sogn. Møller og gårdejer.

26-27. Theodor Bernhard Teisen, født d. 20/8 1816 i Odense, Skt. Hans sogn (døbt d. 9/1 1817). Han døde d. 8/1 1882 i Odense, Skt. Hans sogn. Ejer af Anneholm, Ertebjerghusene i Odense, Sct. Hans sogn. Han blev d. 26/2 1847 i Odense, Skt. Hans sogn gift med Anette Caroline Christensen., født d. 3/5 1819 i Odense (døbt d. 12/11 i Skt. Knuds sogn).

Tip2-oldeforældre
32-33. Georg Frederik Gæmælke, født ca. 1772 i Hannover, Tyskland. Gartner i Rugaards Strand i Hyllested sogn. Har jordlod (1840). Han er gift med Ane Dorthea Boelsmann, født ca. 1774 i Grenå. Hun boede 1850 som enke i Balle by, Rosmos sogn. Familien boede 1834 i Rosmos sogn, men 1840 og 1845 i Hyllested.

34-35. Bertel Christian Budtz, født d. 26/21 1767 i Randers (Skt. Mortens sogn). Han døde d. 18/5 1851 i Thorsager sogn. Sognepræst. Han blev d. 2/12 1794 i Frisenvold, Ørum sogn, gift med Zidsel Marie Friis, født d. 12/4 1777 i Bregnet sogn. Hun døde d. 22/3 1866 i Thorsager sogn.

36-37. Hans Jensen Høeg, født 1768 i Tørslev, Estruplund (døbt 2. pinsedag). Han døde d. 18/4 1849 i Udbyhøj, Udby sogn (begravet d. 21/4). Han blev 2. marts 1800 – trolovet med afgangen Jens Revsbechs enke Karen Rasmusdatter ved Udbyhøj. Forlovere: Iver Høeg af Kahre samt Jens Sørensen Thomsen af Holbæk.
Viet 4. april 1800 i Udby kirke. gift med Karen Rasmusdatter, født ca. 1761. Hun var enke efter forrige færgemand, kromand etc. Jens Pedersen Refsbech, der døde 1799. Færgemand, kromand og skipper i Udby sogn. 16. november 1808 – bevilling til Hans Jensen Høeg til at holde det værtshus ved Udbyhøj færgested i Rougsø herred som ved bevilling af 22. februar 1796 har været propritær Rasmus Amnitzbøll tilladt. Årligt afgift 8 Rigsdaler og i øvring under sædvanlige vilkår (se http://www.tagmaler.dk/per04458.htm). Tillige lodsoldermand.

38-39. Mads Hansen, født ca. 1764 (døbt ”dom 11. post Trinitatis). Han døde d. 27/5 1820 i Mellerup (begravet d. 1/6, 55 år, 9 måneder og 3 dage) ”døde efter et Aars svageligt Helbred”. I 1787 bor han hos faderen i Mellerup og nævnes da som styrmand. Han nævnes 1801 som ugift, gårdbeboer og privilegeret værtshusholder i Mellerup by og sogn. Han var desuden kirkeejer. Han blev 1. gang i Støvring gift med Karen Jørgensdatter Tykjær. Hun døde i barselsseng d. 2/4 1806. Han blev 2. gang 1809 i Udbyneder gift med Ane Jacobsdatter (Smidt), født 1785 i Udbyneder som datter af kromand Jacob Jensen (Smidt) og hustru Marie Kirstine Hansdatter). Hun døde d. 6/11 1840 (begravet d. 11/11, 56 år). Hun blev 2. gang gift d. 5/7 1822 i Mellerup med Niels Pedersen Boldsen, født ca. 1789 (søn af Peder Boldsen og Karen Marie Hansdatter). Niels Boldsen nævnes ved vielsen som skibskaptajn, men var siden værtshusholder og gårdmand og kirkeejer i Mellerup. Han døde d. 4/5 1843 i Mellerup (begravet d. 8/5, 53 år).

48-49. Diderich Feldthusen, født d. 25/4 1783 i Sakskøbing. Han døde d. 19/5 1837 i Brahetrolleborg. Han var 2. gift med Marie Cathrine Erichsdatter, født d. 14/4 1790 i Lindevads mølle, Vester Åby sogn. Hun døde d. 11/5 1876 i Vester Åby sogn. Han var 1. gang gift med Johanne Eriksdatter. Godsforvalter, skriver på Hvidkilde Godskontor.

50-51. Lauritz Christian Dehlholm, født 1783. Færgemand fra 1830 til 1843. Købte hovedgaarden Cathrinebjerg og overlod færgeriet i Striib til sin broder. Han var gift med Sara Hegelund Christensen, født ca. 1796.

52-53. Hans Teisen, han døde d. 21/9 1833 i Odsense, Skt. Hans sogn. Købmand i Odense, Nørregade 411. Han blev 2. gang d. 1/12 1810 i Odense Skt. Hans sogn (hjemmebryllup) gift med Dorthea Elisabeth Abel, født ca. 1783 – formentlig i Norge. Hun døde d. 12/4 1865 i Odense, Skt. Hans sogn. Hans Teisen erhvervede sig borgerskab som købmand i 1798. Han blev 1. gang d. 27/8 1801 i Odense gift med Anne Cathrine Jansen, død før 1807.

54-55. Samuel Nicolai Christensen, født ca. 1772. Han døde d. 1/7 1820 (begravet d. 5/7 i Skt. Knud sogn, 48 år). Skolelærer og kordegn ved Skt. Knuds kirke. Han døde før 1834. Han var gift med Kirsten Hansdatter, født ca. 1780. Hun levede 1834 af pension.

Tip3-oldeforældre
66-67. Jens Christian Bolsmann, født omkring 1730 (vel søn af købmand i Grenå Niels Jensen Boelsmand og hustru Anne Christensdatter). Han døde ca. 20/7 1808 i Grenå. Skipper i Grenå. Han var gift med Gertrud Marie Rugaard, født omkring 1739.

68-69. Jens Budtz, født d. 11/5 1723 i Randers (søn af købmand og borgmester Johan Bertelsen Budtz og hustru Mette Marie Hansdatter Winther – se brdr. Povlsens anetavle nr. 52-53). Han blev d. 28/5 1755 i Randers gift med Dorthe Kirstine Bering, født omkring 1734. Jens Budtz var købmand i Randers.

70-71. Otto Friis, født 1734 i Øster Tørslev, Randers amt. Død i august 1802 i Thorsager, 68 år.

Han blev d. 28/6 1776 i Randers, Skt. Mortens sogn, gift med Ulricha Christiana Licht, født d. 1/10 1740 i København (Skt. Petri sogn – datter af Henrich Wilhelm Licht og Sidsel Christensdatter Spliid). Hun døde d. 26/12 1799 i Randers. Forvalter ved Stamhuset Kalø, senere ved Friisenvold, Løystrup og Bruusgård.

72-73. Jens Jensen Sorvad, født 1730 i Hevring, Ørsted sogn (døbt d. 30/4 som søn af Jens Christensen Sorvad og 1. hustru Maren Jensdatter Holmstrand). Han døde 1772 (begravet d. 20/4) i Høeggaard, Kare, Holbæk sogn, Randers amt. Gårdejer. Han fik 1. april 1768 – tilladelse til Jens Jensen Sorvad af Estruplund sogn og Agathe Jensdatter af Holbæk sogn, at bleve viet i hjemmet af hvilken præst de begæret. Han blev d. 7/5 1768 gift med Agathe Jensdatter Høeg af Kahre, efter Kongelig allernådigste bevilling. Født 1743 i Høeggaard, Kare, Holbæk sogn, Randers amt (døbt d. 10/11 som datter Jens Christensen Høeg og hustru Karen Christensdatter af Høeggaard, Holbæk sogn). Hun døde 1808 i Kare, Holbæk sogn (begravet d. 28/8). Hun blev 2. gang gift d. 23/4 1773 med Anders Madsen Wee (1747-1779) og 3. gang d. 9/6 1780 med Iver Rasmussen Høeg (1750-1819).
Disse aner er også aner til maler og designer Johan Rohde.

74-75. Rasmus NN. Han var gift med Maren Jensdatter, født ca. 1720. Hun levede endnu i 1801.

76-77. Hans Madsen, født ca. 1720. Han døde i marts 1789 (begravet d. 5/3, 68 år). Kromand og kirkeejer i Mellerup by og sogn. Han var gift 1. gang 15/4 1755 i Mellerup med enken Karen Pedersdatter, født 1717 i Gjessing Mølle. Død april 1759 (begravet d. 22/4, 41 år). Han blev 2. gang d. 25/6 trolovet og d. 29/7 1760 i Borup sogn, Randers amt, gift med Bodil Sørensdatter af Bierby, født 1738 i Bjergby, Borup sogn (datter af gårdfæster Søren Mogensen Bugge og hustru Maren Madsdatter Bugge). Død i januar 1786.

78-79. Jacob Jensen (Smidt), født ca. 1741. Han døde d. 4/6 1817 i Udbyneder. Husmand med jord og privilegeret kromand i Udbyneder sogn. Han var 1. gang 1773 gift med Anne Christensdatter Kondrup, født ca. 1740. Død 1779 (datter af Christen Hansen Kondrup og Maren Christensdatter). Han blev 2. gang d. 24/9 1779 i Udbyneder gift med Marie Kirstine Hansdatter, født ca. 1755.

96-97. Christian Feldthusen, født d. 24/2 1733 i Godsted (søn af godsforpagter Diderich Feldthusen og hustru Mette Beyerholm). Død d. 27/3 1784 i Sakskøbing. Forvalter på Orebygaard 1763, nevnes også som forvalter på Berridsggard. Han var gift med Rasmine Saltvig, født d. 1/1 1752 (datter af Lars Saltvig og Catharina Christiane Ibsen).

98-99. Jørgen Erichsen, født i april 1731 i Bjerne Mølle, Rønninge sogn (søn af møller Erich Erichsen og Anna Cathrine Jørgensdatter). Han døde d. 14/5 1810 i Vester Åby sogn. Han var gift med Maren Christensdatter, født 1749 i Svendborg. Hun døde d. 6/2 1803 i Vester Åby sogn.

100-101. Hans Christian Dehlholm, født 1748 (søn af Eskild Hansen Dehlholm).
Bestaltet Færgemand – ejer af Strib.

106-107. Johan Christopher Abel, født d. 29/1 1740 i Tyskland (søn af Heinrich Abel og Catharina Margarethe Reinen). Han var gift med Else Catharine Weissenberg, født 1739. Død 1809. Snedker i “Jevnaker, Oppland” i Norge.