Krøller på halen – part 6

Hvem er i slægt med Hvem?
I et tidligere indlæg har SLÆGTSMAGASINET i forbifarten nævnt skuespilleren Therese Glahn (f. 1970) pga. hendes slægtskab med bl.a. Søs Fenger via slægten Fenger.
I dette indlæg vil SLÆGTSMAGASINET slå flere krøller og komme omkring nogle andre af Therese Glahns spændende slægtsforbindelser.
Hendes (mødrene) Glahn-slægt er ganske velbeskrevet i litteraturen, og de har oven i købet deres egen slægtsforening ”Glahn-Samfundet”, der – i hvert fald tidligere – har haft sit eget medlemsblad.

Woke, Grønland og Egede
I disse år, hvor Woke-bevægelsens enøjede, kulturforskrækkede, selvtilstrækkelige og realitetsforblændede bølge har skyllet ind over verden, har det resulteret i hetz mod diverse symboler på forskellige aspekter af fortidens anskuelser, og hærværk mod skulpturer af historiske personer.
Det er også gået ud over ”Grønlands Apostel” – Hans (Poulsen) Egede, der på godt – og ondt – har en kontroversiel plads i Danmarks imperialistiske kolonihistorie. Men historie er historie, og man kan ikke bare dømme eller bortdømme historien ud fra nutidens måde at anskue verden på. Man er altid nødt til at se nuanceret på historien og se handlinger og hændelser ud fra datidens måde at betragte sig selv og omgivelserne på. Så kan det jo godt være at vi i dag – heldigvis – vil gøre tingene på en helt anden måde.
Hvor om alting er, så er det aftryk Hans Egede har sat på Grønlands historie uigenkaldeligt, og det må man acceptere og forholde sig til – uanset hvor barbarisk og imperialistisk vi må synes 1700-tallets missionstaktik har været.
Et af de aftryk Hans Egede har sat sig – ud over hans missionsvirksomhed – er de talrige efterkommere han har i dag, både i Grønland og i Danmark. Blandt disse efterkommere er slægten Glahn, og dermed også skuespiller og koreograf Therese Glahn. Hendes (mødrene) Glahn-slægt stammer fra Hans Egede via sønnen Poul Egede (1709-1789), hvis datter Gjertrud Kirstine Egede (1748-1816) blev gift med professor og provst Henrik Christopher Glahn (1738-1804). Desuden er forfatteren Hans Egede Schack også en efterkommer af Grønlands Apostel.

Egede, Saabye og Weldingh
En anden skuespiller, der også stammer fra Hans Egede, er Jesper Klein. Han har blandt meget andet medvirket i adskillige julekaldere, og apropos jul – så hævdes julemanden, alias Skt. Nicolaus indsvøbt i folklore, legender og mytisk røgslør, at bo på netop Grønland!
Jesper Klein stammer således fra Hans Egedes datter, Petronelle (1716-1805), der giftede sig med sognepræsten Jørgen Nielsen Saabye (1705-1767). Denne afstamning har han tilfælles med skuespilleren Ruth Saabye (1915-1992). Jesper Klein og Ruth Saabye har i øvrigt via slægten Thye fælles aner i Hendrich Weldingh (ca. 1645-1725) og hustru Regine Magdalene Getz (ca. 1660-1709) med blandt mange andre Karen Blixen, H. C. Branner, Herman Bang, N. F. S. Grundtvig, Aage Dons, Niels Viggo Bentzon, Aske Bentzon, samt Iben Maria Zeuthen (se Krøller på halen – part 5).
Jesper Klein har også anefællesskab med en anden Saabye-efterkommer, der dog ikke stammer fra Hans Egede. Skuespilleren Poul Bundgaard (1922-1998) stammer fra Jørgen Saabyes bror, Hans Erik Nielsen Saabye (1713-1776). Jørgen og Hans Erik Saabye var sønner af sognepræst i Kirke Såby Niels Nielsen Saabye (ca. 1665-1732), fra hvis bror, Ole Nielsen (ca. 1674-1725) forfatteren Valdemar Rørdam med og den øvrige, nulevende Rørdam-slægt med efterkommere – her iblandt forfatteren Cecil Bødker – stammer. Det kan desuden nævnes at illustratoren Ebbe Sadolin via slægten Marcussen også stammer fra ovennævnte Hans Erik Saabye.

With og Fabricius
Som netop nævnt SLÆGTSMAGASINETS indlæg om bl.a. Søs Fenger, var Therese Glahns tipoldemor, Christiane Louise With (1830-1919), datter af folketingsmand Jesper Peter With (1791-1854). Hun var fra hans 2. ægteskab med Frederikke Laura Mourier (1799-1871). I dette ægteskab var der også datteren Emilie Magdalene (1836-1892)
Frederikke Laura var datter af René Pierre Francois Mourier og hustru Christiane Frederikke Fabricius (1776-1822). Christiane Frederikke var datter af Lars Schurmann Fabricius (1734-1791), der igen var søn af sognepræst til Rudkøbing-Skrøbelev og provst Hans Sørensen Fabricius (1696-1755) og og hans 1. hustru Marie Jensdatter Achton (1707-1738). Fra dette ægteskab stammer også illustrator Ebbe Sadolin og møbelarkitekten Torben Valeur. Hans Sørensen var i sit 2. ægteskab gift med Elisabeth Ursin, (1716-1785), der var datter af byskriver Jacob Lauritsen Ursin og Margrete Cathrine Tønder. Hans Sørensen Fabricius var i øvrigt en god og nær ven af ovennævnte Hans Egede!
Fra dette 2. ægteskab stammer skuespillerbrødrene Olaf Fønss (1882-1949), Johannes Fønss (1884-1964), og Aage Fønss (1887-1976), samt deres kusine Gunver og dennes datter, skuespillerinden Birgitte Federspiel. Deres oldefar, sognepræst Hans Fønss (1776-1816), blev gift med en datter af præst, missionær, zoolog og biskop Otto Fabricius (1744-1822), der var søn han Hans Sørensen Fabricius’ 2. ægteskab. Også den kendte journalist og manuskriptforfatter Bob Ramsing (1923-1992), og sangerinden Oh Land (Nanna Fabricius) stammer fra Otto Fabricius.
Hans Sørensen Fabricius havde en bror, byfoged, senere birkedommer Lars Sørensen Fabricius (1695-1761). Fra ham stammer Oh Land også, oven i købet ad to veje. Hendes anetavle kan ses her.

Fischer
Therese Glahns tipoldefar, generalmajor Henrik Glahn (1827-1886) var søn af generalkrigskommissær Tønne B. Glahn (1788-1874) og hustru Elisabeth Marie Fischer (1796-1870). Elisabeth Marie Fischer tilhørte en slægt, der kaldes ”Fischer fra Bryrup”. Fra hendes fars bror, sognepræst Ernst Christian Fischer (1767-1822) stammer brødrene, forfatter Leck Fischer og statsminister Viggo Kampmann.

Qvistgaard
En anden slægt som findes blandt Therese Glahns forfædre er slægten Qvistgaard. Det er slægt hvis stamfader var rytterbonde, Peder Andersen (Qvistgaard) (1648-1699). Fra hans 3 sønner stammer en proprietær og godsejerslægt. Lige som f.eks. slægterne Dinesen (Karen Blixens fars slægt) og Neergaard, er det en slægt, der ved dygtighed og held har formået at rejse sig fra fæstebønder i 1600-tallet til godsejere i 1700-tallet.
For Therese Glahns vedkommende går forbindelsen via hendes oldemor, Johanne Maries Salicath-slægt. Johanne Marie Salicaths farmors mor, Johanne Marie Qvistgaard (1781-1843) var datter af Jens Nielsen Qvistgaard (1750-1809) og hustru Mette Kirstine Qvistgaard (1757-1823), der var fætter og kusine. Jens Nielsen Qvistgaards far Niels Andersen Qvistgaard (1710-1763) og Mette Kirstines far Morten Andersen Qvistgaard (1709-1783) var sønner af Anders Pedersen Qvistgaard (ca. 1676-1741) – den formentlig ældste af stamfaderens sønner.
Fra Anders Pedersen Qvistgaards bror, Iver Pedersen Qvistgaard, ejer af Skikkild, stammer skuespillerinden Berthe Qvistgaard (1910-1999) og hendes fætter, designeren Jens Harald Qvistgaard (1919-2008), samt kontreadmiral T. V. Garde (1859-1926), se hans anetavle her.
Fra den tredje af stamfaderens sønner, Mikkel Pedersen Qvistgaard (1682-efter 1744), ejer af Skibstedsgaard, via hans sønnesøn, Jørgen Qvistgaard (1745-1814) til Vibygaard, stammer i øvrigt ovennævnte forfatter Leck Fischer og statsminister Viggo Kampmann, der således har (mindst) 2 slægtslinjer til fælles med Therese Glahn, samt forfatter og kritiker Hans Hertel og Forsvarschef E. J. C. Qvistgaard (1898-1980).

Neergaard og Beyer
Skuespillerinden Berthe Qvistgaard og designeren Jens H. Qvistgaards farmor var af slægten Neergaard. Den har SLÆGTSMAGASINET tidligere omtalt her. Via denne slægt har de slægtsforbindelse til bl.a. Agnes Henningsen, PH, Ida Jessen, Ebba Busky-Neergaard, Iben Maria Zeuthen, Mille Lehfeldt, Valdemar Rørdam og Cecil Bødker o.m.fl.
De to Qvistgaard’er stammer via en tipoldemor, Henriette Constance Alexandrine Beyer (1778-1870) fra sognepræst i Glumsø Peder Grove Beyer (1707-1790) og hans 2. hustru Anne Kirstine Clausen (1725-1782). Fra dette par stammer også forfatteren Dan Turèll (1946-1993).

Schumacher, Lemvigh og Borchsenius
De tidligere nævnte skuespillerbrødre Olaf, Aage og Johannes Fønss’ farmor (som var oldemor til Birgitte Federspiel) tilhørte en slægt Schumacher. Laura Sophie Frederikke Schumacher (1812-1877) var datter af Jens Leegaard Schumacher (1770-1822) og hustru Anna Kirstine Borchsenius (1774-1821). Via J. L. Schumachers mor, Elisabeth Mule Lemvigh (1738-1801), stammer Fønss-brødrene fra Christen Lemvigh (1672-1724) og hans hustru Elisabeth Mule With (1690-1758). Via dette par har de anefællesskab med Viggo Stuckenberg og en generation længere tilbage i Lemvigh-slægten med Agnes Henningsen.
Anna Kirstine Borchsenius var datter af forpagter Johannes Borchsenius (1732-1781) og hustru Karen Lohmann.
Fra dette par stammer skuespilleren Hanne Borchsenius (1935-2012), præsten og forfatter Poul Borchsenius (1897-1983), og forfatteren Otto Borchsenius (1844-1925). Som en lille krølle kan det oplyses at Otto Borchsenius’ morfar, boghandler, senere lærer Lorentz Reistrup (1758-1834), var søn af oldermand i smedelauget Jens Andersen Reistrup (ca. 1725-1799) og hustru Anne Marie Lund (1735-1806). Dette par er også aner til Forsvarschef Hans Jørgen Garde (1939-1996) og ovennævnte kontreadmiral T. V. Garde (1859-1926).

Litteratur

  • Familien Klein. Af P. A. Klein, Køge, 1953.
  • Jesper Kleins liv og Lykke, Flemming Chr. Nielsen og Ole Nørhave, 2007.
  • Glahn-slægten 1971. Udgivet af Glahn-samfundet.
  • Carl Langholz: Anetavler for berømte danskere. 1. samling. Digtere og forfattere. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1989 (Hans Egede Schack)
  • Slægen Fabricius fra Faaborg. Ved A. C. Fabricius og P. C. B. Bondesen. 1884.
  • Stamtavle over slægten Fischer fra Bryrup.
  • Stamtavle over slægten Qvistgaard fra Veirum.
  • Slekten Borchsenius. Oslo 1965, ajourført 1967 og 1971. Af Christian Borchsenius.
  • Efterkommere af Sognepræst Jens Henriksen Achton. Af Henning Bernhoft.