Leth-banen – slægtsforbindelsen mellem Jørgen Leth og Erik Balling

To markante filminstruktører

To af Danmarks mest markante filminstruktører gennem de sidste næsten 70 år – på hver sit felt – er Erik Balling (1924-2005) og Jørgen Leth (f. 1937). Udover deres metier har de en anden ting til fælles – nemlig afstamningen fra slægten Leth fra Skibby.

Takket være bogen ”Slægten Leth – en gammel Slægt fra Skibby” af S. Leth Danielsen fra 1928, er det rimelig enkelt at finde ”Leth-banen” mellem de to instruktører. Selv om forbindelsen skal findes langt tilbage i tiden – i 1600-tallets Skibby, Harlev sogn – er navnet Leth blevet arvet i generation efter generation og for både Erik Balling og Jørgen Leth gælder det, at navnet er gået via kvindeled.

"Leth-banen"

Erik Ballings farmor, Helga, var født Leth og var fra Blegind sogn. Her kan familien følges tilbage til 1700-tallet, og kom dertil med Søren Sørensen Leth. Søren Leth var født i Oustrupgaard i Røgen sogn i 1728 som søn af Søren Jensen Lett (død 1742) og hustru Maren Andersdatter Dyhr som ”både på faders og moders side hørte til egnens gamle, kendte bondeslægter”. Søren Jensen Lett havde både være hestehandler og havde løst borgerskab i Århus, men 1717 nævnes han som fæster i Oustrupgaard.
Sønnen Søren Sørensen bliver gift i 1749 med pigen Johanne Pedersdatter, født i Blegind 1723 som datter af gårdmand Peder Christensen og hustru Johanne Olufsdatter. Ved svigerfaderens død overtager Søren Leth fæstet af hustruens fødegård. Han dør i 1773 og Johanne dør 2 år efter. Søren og Johannes søn, Peder Sørensen Leth, blev født i 1763, og mistede således tidligt sine forældre. Som ung skulle han ifølge overleveringer i slægten som forfædrene have handlet med heste. Han gifter sig med en ung enke, Ane Jensdatter, i hjemsognet og overtager med hende en gård i Blegind. Han døde i 1830.
Det blev den yngste af sønnerne, Niels Pedersen Leth, født 1802 i Blegind, og død 1859 samme sted, der overtog fødegården. Han giftede sig med en degnedatter, Margrethe Edslev. Blandt parrets børn var det Hans Edslev Leth (1845-1913), der overtog gården og det var hans datter, den ovennævnte Helga, der blev Erik Ballings farmor. Helga gifter sig med Peder Laustsen Balling og får bl.a. sønnen Ejner Leth Balling (1896-1963), der er Erik Ballings far.

Søren Jensen Lett/Leth, som kom til Oustrupgård i Røgen sogn, var selv barnefødt i Rodegaard i Skørring sogn. Han var søn af gårdfæster Jens Albertsen og hustru Anne Sørensdatter Leth. Det er her at navnet Leth bliver ført videre via kvindeled. Anne Sørensdatter Leth stammede fra Skibby i Harlev sogn og var datter af gårdfæster Søren Pedersen Lett (død 1682 i Harlevholm). Søren Pedersen Lett var søn af Peder Nielsen Lett (ca. 1609-1653) og søn af slægtens stamfader, kronens fæster i Skibby, Harlev sogn, Niels Lett (nævnt fra 1602).

Slægtsforbindelsen, ”Leth-banen”, skal findes tilbage i de ældste slægtsled i Skibby. Stamfaderens søn, Peder Nielsen Lett, havde med hustruen Ingeborg Sørensdatter, foruden ovennævnte søn Søren, også sønnen Niels Pedersen Leth, der 1649 er nævnt som faderens medfæster. Han var gift med Anne Nielsdatter og blandt børnene var datteren Maren Nielsdatter Leth (ca. 1646-1724). Hun og hendes mand, Niels Mogensen, overtog en part af fødegården i Skibby. Gården var på det tidspunkt blevet delt mellem flere fæstere. Deres eneste søn Niels Nielsen Leth (født 1679), fæstede deres part i fødegården og tog også moderens slægtsnavn. Han giftede sig 1705 med Ane Andersdatter (1688-1733) fra Taastrup. En af sønnerne, Anders Nielsen Leth (1718-1797), var gift med Ane Danielsdatter Kaae (1721-1792) og ud af en anden gammel gårdmandslægt fra Harlev sogn – oprindeligt en præsteslægt – der har mange slægtsmæssige bånd til Leth-slægten. Anders og Ane var således næstsøskendebørn og de blev ligeledes gårdfæstere i Skibby, og fra 1767 selvejere.
Det blev den næstældste søn, Peder Andersen Leth (1755-1826), der blev den næste ejer af fødegården i Skibby. I sit andet ægteskab med Kirsten Nielsdatter (f. 1765 i Harlevholm), havde han blandt andet en søn Christen Pedersen Leth (1803-1860). Han blev ikke gårdmand som slægten forud, men blev ejer af Bodil Mølle og Dørup Mølle i Hørning sogn. Han var gift 3 gange og med sin 3. hustru Ane Kirstine Sørensen fra Brabrand blev han bl.a. far til sønnen Niels Carl Leth (f. 1843), der blev købmand, først i Århus, siden i Ørridslev. Han var gift med Hansine Caroline Rasmussen. Deres søn Holger Skjold Leth (f. 1883 i Ørridslev), blev bødker og senere fiskehandler i Århus. Med hustruen Mary Chatrine Nielsen havde han sønnen Hans Kaj Leth (1910-1998) der med sin hustru Anne Elisabeth var forældre til filminstruktør (og cykelkommentator) Jørgen Leth (f. 1937 i Århus).