Prinsesse Dianas anetavle i 12 generationer

The Ancestry of Diana Princess of Wales for Twelve Generations, af Richard K. Evans
Som bekendt er USA en republik og dermed uden et kongehus. Til gengæld har de præsidenter, der er på valg hver 4. år, samt et parlament ”Kongressen”. Deres respekt for deres præsidenter og deres familier afspejler sig tydeligt i Gary Boyd Roberts publikation med anetavler. Alligevel har genealogerne i USA en slags forkærlighed for Europas royale familier – måske fordi de på en eller anden måde savner den ældgamle historie og kontinuitet, som en ”ny” nation som USA mangler, men som findes i mange europæiske lande. Ikke mindst Storbritanniens kongehus går de meget op i, og det kan jo virke underligt, når det nu var de amerikanske kolonier (New England o.a.), der frigjorde sig fra England, og i kølvandet førte blodige krige mod selv samme for at stadfæste deres selvstændighed. Men det må selvfølgelige hænge sammen med at mange af kolonisterne stammede fra netop de britiske øer, og at en stor del af USAs nuværende befolkning har rødder der, og gerne vil forske i dem. På afstand af selvstændigheden og fjendskabet med England, har nutidens slægtsforskere en sund og naturlig trang til søge sammenhænge og (slægts)fællesskab med det gamle Europa.

Set i det lys er det naturligt at amerikanske slægtsforskere har udgivet en bog om prinsesse Dianas forfædre i ikke mindre end 12 generationer. Bogen er skrevet (samlet) af Richard K. Evans, og udgivet af NEHGS (New England Historic Genealogical Society) i 2007.

Diana tilhørte den adelige Spencer-slægt, og anetavlen bærer for hendes fædrene slægt absolut præg af de mange engelske adelsfamilier og deres forbindelser. Diana stammer også selv fra det engelske kongehus. Der er flere linjer, der fører til Charles 1. via flere illegitime børn af hhv. Charles II af England og Skotland, og broderen James II af England og Skotland. Det er mange prominente og kendte historiske skikkelser blandt anerne
På moderens side er det til gengæld mest borger- og håndværkerfamilier, der præger billedet. De stammer fra både England og fra Skotland. Moderens oldefar, Edmund Burke Roche, blev vel at mærke som officer adlet som 1. baron Fermoy, men var selv af håndværkerslægt fra Cork. Det er her det for alvor er interessant set med amerikanske øjne. Dianas oldefar, James Boothby Burke Roche, 3. baron Fermoy, giftede sig nemlig ind i en stenrig amerikansk familie. Hustruen var datter af en finansmand, Frank Work, fra New York, og hans forfædre har naturligvis haft de amerikanske slægtsforskeres bevågenhed. Der kan trækkes flere (lange) linjer med slægtskab til amerikanske præsidenter. De er dog ikke vist i denne udgivelse, men findes i ovennævnte værk med anetavler for de amerikanske præsidenter.

Bogens 12 generationer fører Dianas forslægt tilbage til slutningen af 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet. Tolvte generation fylder ganske meget, især fordi adelslægter er relativt godt dokumenteret. Bogen er også ganske omfangsrig, idet den med anetavle, billeder, noter, bibliografi og navneindeks, er på hele 566 sider, men det er ikke for meget. Noterne er lagt i et afsnit for sig selv, anenummer for anenummer. Noterne er egentlig blot litteraturhenvisninger uden kommentarer, hvilket måske godt kan savnes. Bibliografien rummer et enormt antal kilder og værker og virker grundigt. Den vigtigste nøgle til bogen er naturligvis navneregisteret, som altid er guld værd i et opslagsværk.
Denne anetavle for prinsesse Diana har selvfølgelig en mindre relevans for danske slægtsforskere, udover at Diana var en kendt og lidt mytisk skikkelse i danskernes hverdag, både før og efter hendes tragiske død i 1997. Men netop derfor er det en interessant og spændende fornøjelse at gå på opdagelse i anetavlen, og betragte ægteskabsmønstre, anesammenfald, og geografisk spredning. Som et kuriosum figurere det danske kongehus i 12. anegeneration med både prinsesse Anna af Danmark, datter af Frederik d. II, gift med James VI af Skotland (2 gange), samt prinsesse Dorothea af Danmark, datter af Christian d. III, gift med Wilhelm, hertug af Brunswick og Lüneburg.
Hvis man inddrager andre kilder f.eks. på internettet, vil man opdage at Diana havde anefællesskab med sin svigerinde, Sara Ferguson, og ikke mindst med premierminister Winston (Spencer) Churchill, og mange andre – blandt den danske Statsminister Otto Liebe (via Otto Liebes ane nr. 1812, George Smith).
God fornøjelse!