Nordisk Film-medarbejder opfandt farvefilm

Farvefilmspioner Rasmus Bjerregaard (1882-1917)
Rasmus Bjerregaard, filmfotograf

Nordisk Film blev etableret af biograf-ejeren Ole Olsen i 1906. Han var allerede året før gået i gang med selv at optage film til sin biograf. Ole Olsen købte en grund i Valby Mose til sine første, primitive aktiviteter og engagerede skuespilleren Robert Storm Petersen (Storm P) som kunstnerisk leder. Han hyrede også en professionel fotograf, Rasmus Bjerregaard.
Fra ”Danske Stumfilm – de store år” skal her citeres:

Til at hjælpe sig med optagelserne knyttede han den professionelle fotograf Rasmus Bjerregaard til sig. Om Rasmus Bjerregaard ved man, at han var fotograf på selskabets tidligste reportagefilm, og at han stod bag kameraet ved de to første spillefilm, som Ole Olsen producerede, ”Professorens Morgenavis” og ”Konfirmanden” Derefter kom Rasmus Bjerregaard ud til den nyoprettede tekniske afdeling i Frihavnen, hvor han forestod kopieringen af filmene og havde med et kontormæssige at gøre. Dette fremgår af et brev af d. 10.7 1906. Rasmus Bjerregaard eksperimenterede desuden med farvefilm, og ifølge en samtale, jeg omkring 1950 havde med hans søster (han selv var for længst død) var det disse eksperimenter, der bevirkede, at han forlod Nordisk Films Kompagni på et meget tidligt tidspunkt. Hun påstod, at Ole Olsen forhindrede ham i at udnytte opfindelsen, hvilket forårsagede et brud mellem dem. Foruden at eksperimentere med farvefilm, udfandt Rasmus Bjerregaard også forskellige forbedringer ved fotografiapparaterne. I dette arbejde fik han hjælp af en sine venner, en snedker fra Helsingør. Denne hjalp også til med fremkaldelsen af Ole Olsens første film. Dette foregik i nogle store vaskebaljer i et kvistværelse på Frederiksberg.”

Efter bruddet med Ole Olsen kom Rasmus Bjerregaard til at arbejde hos ”Continental Films Compagni”

”Selskabet nåede kun at optage et par reportagefilm og én spillefilm: ”Peder Tordenskjold”. Den var fotograferet af Rasmus Bjerregaard, og manuskriptet var skrevet af Ernst Munkeboe efter Carit Etlars roman. Filmen blev optaget i Trekronerbryggeriets gård, Langebrogade 8 i København. Man arbejdede uden atelier, idet dekorationerne var opbygget i det frie.
”Peder Tordenskjold” fik premiere i Løvebiografen den 8. december 1910. Om det var filmens fotograf, Rasmus Bjerregaard, eller dens tilrettelægger, Ernst Munkeboe, der stod for instruktionen, vides ikke med bestemthed.

Allerede mens Rasmus Bjerregaard arbejdede hos Ole Olsen, begyndte han at eksperimentere med farvefilm. Bestyrelsen af Continental Films Co. blev i 1910 så interesseret i denne opfindelse, at selskabet opgav filmproduktion til fordel for farvefilmeksperimenter. I en redegørelse fra 1911 angående denne sag står følgende:
“Det første Skridt til denne Opfindelse, der nu forelægges en større Kreds, blev gjort i 1910 af Herr. Rasmus Bjerregaard, som var Driftsleder i Continental Films Co. Allerede de første Forsøg viste Resultater, som berettigede til de største Forhaabninger, og Selskabet satte derfor al sin Kraft ind paa Fuldkommengørelsen af Opfindelsen og har siden da udelukkende beskæftiget sig med denne Sag.”

Green og Stein 1914 angående selskabet Continental Films Compagni:

”Virksomheden har i de sidste Aar indskrænket sig til et Samarbejde med Firmaet Carl Zeiss, Jena, paa en Opfindelse til Optagelse og Fremføring af levende Billeder i naturlige Farver.”
Den 6. juni 1911 indsendte selskabet og direktør R. Bjerregaard et patentkrav angående. ”Anordning til Gengivelse af levende Billeder i deres naturlige Farver”.
Der blev taget patent på denne opfindelse ”i næsten alle Kulturlande”. En del af patenterne blev udtaget af selskabet Carl Zeiss. I foråret 1914 ønskede Continental Film Co, at lade opfindelsen overgå til et nyt aktieselskab, Natura Color Film. Indbyderne i det nye selskab var en overretssagfører Pio, Peter Elfelt, G. Biehl og en fabrikant Andreas Christiansen. Selskabet skulle have en aktiekapital på 500.000 kr. Men det blev aldrig oprettet – og dermed ophørte også selskabet Continental Film Co. med at eksistere. Og Rasmus Bjerregaards opfindelse var ikke den, den senere farvefilm fulgte.”

Verdens første farvefilm skulle være optaget allerede i 1902, og det blev således heller ikke Rasmus Bjerregaards teknik, der siden hen blev anvendt og udbredt. Men han nåede alligevel at sætte et aftryk på i hvert fald den danske films historie. At han ikke blev mere kendt hænger måske sammen med at han døde allerede i 1917.
Rasmus Bjerregaard (Jochumsen) blev født d. 24/7 1882 i Ørsted ved Randers. Forældrene var tømrer og snedker Rasmus Bjerregaard Jochumsen (1858-1928) og hustru Ane Marie Magnussen (1958-1938). Rasmus Bjerrregaard døde d. 28/10 1917 på Frederiksberg. Han var oprindeligt portrætfotograf inden han blev ansat hos Ole Olsen. Han blev i 1906 gift med Dagmar Antoinetta Alexandra Erlandsson (1881 – efter 1951) og fik 2 sønner.

Se udkast til Rasmus Bjerregaards anetavle her.

One comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *