Gøtzsche og Rørdam – slægtskab blandt biskopper

Det er ganske velkendt, at der blandt præster – specielt før i tiden – har været slægter, hvor faget gik i arv gennem mange generationer. (Se f.eks. her).

I 1914 udgav personalhistorikeren Sofus Elvius det lille skrift “Biskopperne i Danmark i Aarene 1885-1914  – Biografier og Portrætter”. Det kan ses her.
Elvius giver i mange af biografierne informationer om nært slægtskab mellem biskopperne og andre præster og teologer – brødre, fætre, onkler, nevøer osv.
Disse små oplysninger bekræfter tydeligt ovenstående udsagn om slægter med mange præster. I mange tilfælde synes der at eksistere hele netværk mellem præsteslægterne pga. ægteskaber mellem præster og præstedøtre.

To af de portrætterede, biskop i Ribe Stift Carl Viggo Gøtzsche (1833-1901), og biskop i Sjællands Stift Thomas Skat Rørdam (1832-1909) er ikke nogen undtagelser. Gøtzsche var søn af en præst og en præstedatter, og han var gift med en præstedatter, hvis farfar var biskop. Hans sønner blev også præster og den ene blev oven i købet også selv biskop. Rørdam var også søn af en sognepræst og en præstedatter, men han var dog ikke selv gift med en præstedatter.

Hvad Elvius af naturlige årsager ikke omtaler – hans informationer vedrører nemlig kun de nære slægtskaber – er slægtsforbindelsen mellem de to biskopper, der var jævnaldrene, og i øvrigt begge blev ordinerede som biskopper i året 1895.
Denne slægtsforbindelse ligger også mange generationer tilbage – i begge biskoppers tilfælde på deres mødrene side.

Carl Viggo Gøtszches mor, Johanne Marie Jacobsen (1792-1864), var datter af sognepræst i Stigs Bjergby, Christian Frederik Jacobsen (1755-1824), som igen var søn af regimentsskriver Johannes Jacobsen (1711-1761). Denne mand, der også var tip-tip-oldefar til Karen Blixen, var søn af gårdfæster i Øster Egesborg sogn, Jacob Olsen (ca. 1685-1763) – se også her. Jacob Olsen var således tip-oldefar til biskop Gøtzsche.

Som det netop fremgår andetsteds  på dette website, havde denne fæstebonde en kæmpe stor efterslægt, der tæller flere kendte danskere, og forgrener sig ind i adskillige borgerlige og sågar adelige slægter.

Biskop Thomas Skat Rørdams linje til Jacob Olsen går via dennes datter Kirsten Jacobsdatter (1712-1795) i hendes ægteskab med gårdmand og foged Jacob Hansen Engel (ca. 1709-1755). De havde blandt andre datteren Inger Engel (1740-1810). I Inger Engels første ægteskab med mølleren Bendix Malling blev hun stammoder til arkitekten Poul Henningsen.  I hendes 2. ægteskab med den tidligere slagter og hof-leverandør Hans Petersen havde hun datteren Kirsten Marie Petersen (1779-1868). Kirsten Marie blev gift med sognepræsten Wolf Frederik Engelbreth (ca. 1771-1862) og en datter, Conradine, af dette ægteskab blev gift med (sin slægtning*) sognepræsten Hans Christian Rørdam – og de blev biskop Thomas Skat Rørdams forældre.
Denne slægtslinje gør Jacob Olsen til tip-tip-oldefar til biskop Rørdam.

Denne afstand af generationer gør selvfølgelig at slægtsforbindelsen mellem Gøtzsche og Rørdam ligger udenfor Elvius rammer, hvis han overhovedet har kendt til den. Det er samtidigt en slægtslinje, der forbinder biskopperne via aner, der tilhører gårdmandsstanden, og ligger derfor uden for præstenetværket.

En anden tilsvarende slægtslinje (eller faktisk to) mellem to nutidige eller fhv. biskopper, fremgår af et par af slægtsforskeren Svend Aage Nielsens anetavle over kendte danskere. Han har publiceret anetavler over fhv. biskop over Ålborg Stift, Søren Lodberg Hvas (født 1940), og den efterfølgende biskop over samme stift, Henning Toft Bro (født 1956). De deler aner i den vestjyske fiskerby, Harboøre, idet en tip-tip oldefar til Hvas er tip3 oldefar til Bro. De har også et andet tip-3 oldeforældrepar til fælles. –
Det skal dog her nævnes at ingen af de to biskopper tilhører en præsteslægts-netværk, og de stammer begge fra det jævne lag af vestjyske fiskere og bønder.

Hvis I derude kender til andre lignende slægtslinjer mellem biskopper, så skriv en kommentar til os.

* Hans Christian Rørdam og Conradine Engelbreth havde fælles oldeforældre i Andreas Christensen Teilmann (1699-1772) og hustru Anna Barbara SIdse Johansdatter Neergaard (1721-1794).
I øvrigt var Hans Christian Rørdam bror til ane nr. 31 på forfatterinden Cecil Bødkers anetavle. se hendes aner her.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *