Hofdamer – en kommentar

I forlængelse af SLÆGTSMAGASINETS artikel ”Slægtskab blandt hofdamer” kan der formentligt knyttes endnu en hofdame til denne gruppe.

Ifølge dette website https://krogsgaard.name/pafg1912.htm har Dorrit Caroline Bech (f. 1940, gift med Konstantinos Kombokis) været hofdame for både Prinsesse Benedicte og for Dronning Anne Marie.

Dorrit Caroline Kombokis er beslægtet med Ane Vibeke Foss via slægten Neergaard. Begge hofdamer stammer fra forpagter Johan Thomasen Neergaard (1673-1737) og hustru Sidsel Wartberg. Dette par er i øvrigt også aner til mange andre kendte danskere, se her.

Denne afstamning deler de også med Dronning Ingrids hofdame, Ebba Busky-Neergaard (1916-2008). Dorrit Caroline Kombokis har også en anden slægtsforbindelse til Ebba Busky-Neergaard, idet de begge stammer fra en købmandsfrue fra Vordingborg, Marie Vibeke Terpager (1728-1791), datter af sognepræst i Mern og provst Lars Terpager (1684-1772). Dorrit Caroline stammer oven i købet også fra søsteren Anna Terpager (1731-1820) gift med sognepræst i Keldby på Møn, Peder Haagensen Hagen.

Dorrit Caroline Kombikis har også to fjerne slægtsforbindelser til Camilla Castenskiold. Den første af disse forbindelser er via sognepræst i V. Vedsted, Christen Nielsen Friis (1584-1653) og hustru Ingeborg Lauridsdatter, der var oldeforældre til ovennævnte Lars Terpager.
Den anden går via slægten Borchsenius og dens stamfader, apotekeren Johannes Borchsenius (ca. 1590/1600-1656) og hustru Else Pedersdatter.

One comment

  1. Det viser sig, at det også er muligt at knytte Kronprinsesse Mary’s tidligere hofdame, Caroline Heering (f. Kjær), til gruppen. Hun er beslægtet med Dorrit Caroline Kombokis (f. Bech) da begge er efterkommere af godsejer (Tybring og Hjortholm) Julianus Hastrup (1780-1863) og hustru Anna Cecilie Høffding (1791-1861).
    Caroline Heering er gift med Peter Heering (f. 1967), der er arving til likør-imperiet Heering. Familien har tætte relationer til Kongehuset.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *