Krøller eller ej?

SLÆGTSMAGASINET har tidligere taget udgangspunkt i skuespiller og teaterdirektør Klaus Paghs mange, interessante slægtsforbindelser, og det vil vi gøre igen denne gang.
Vi har tidligere set (bl.a. her og her) at Klaus Pagh havde slægtsforbindelser til bl.a. Lars Knutzon, Peter Belli, Alberte Winding, Agnes Henningsen, Poul ”PH” Henningsen, Søs Fenger, Sara Blædel, Søren Krarup, Flemming B. Muus, Hans Jørgen Garde, C. Th. Zahle, Karen Blixen og mange, mange flere.
I ”Soldaterkammerater”-filmene spiller Klaus Pagh den menige soldat Holger Schwanenkopf med den aristokratiske baggrund. Hans egen baggrund var – om ikke aristokratisk – så i hvert fald ganske solid borgerlig og faktisk også med en lille andel af adel, hvilket SLÆGTSMAGASINET her efterfølgende vil vise.

Pagh
Klaus Pagh blev født 1935 i Hørsholm som søn af kørelærer, senere (chokolade)grosserer Knud Boye Pagh (1908-2000) og hustru Anna Ida Gertrude, født Albeck (1914-1971). Langt størstedelen af de slægtsforbindelser SLÆGTSMAGASINET tidligere har vist, vedrører Klaus Paghs mødrene slægt, og der vi også blive omtalt yderligere forbindelser på via moderens slægt. Men først skal der her præsenteres nogle slægtsforbindelser via den slægten på faderens side.
Som slægtsoversigten for Pagh-slægten på Lex – Dansk Biografisk Leksikon, se her, stammer Klaus Pagh via et kvindeled fra proprietær Knud Pagh (1763-1840). Som omtalen i DBL nævner, stammer slægten fra Fredericia, hvor stamfaderen Jens Madsen Pagh (ca. 1660-1709) var borger. Han havde med hustruen Elisabeth Poulsdatter (1663-1742) også datteren Barbara Jensdatter Pagh, der blev gift med købmand og øltapper i Fredericia, Niels Nielsen Theilgaard, hvis efterslægt flere gange er behandlet, bl.a. i ”Guldsmedeslægten fra Fredericia” af Poul Harreschou og Thorvald Madsen, og ”Slægten Theilgaard” af Thorvald Madsen, 1940. Her skal blot nævnes at den kendte frikirkepræst, forfatter og bibelsmugler Hans Kristian Neerskov (1932-2017) er en efterkommer. Det samme gælder for forfatteren og kunstmaleren Hans Scherfig (1905-1979), samt meteorologen Jesper Theilgaard, der i øvrigt er barnebarn af ovennævnte Thorvald Madsen.

Hyllested
Slægtsforbindelserne via slægten Hyllested har vi tidligere omtalt i indlægget ”Krøller på halen – part 1”. Klaus Pagh stammer fra Overvisitør ved Toldkammeret, Poul Hyllested (ca. 1717-1773) og hustru Charlotte Amalie Jensdatter (Wintmühl/Wintmolt/Vintmølle), via deres søn Christian August Hyllested (ca. 1756-1819). Poul Hyllested og Charlotte Amalie havde også datteren Karen Hyllested (ca. 1754-1832), der var gift med isenkræmmer i København Claus Ebbesen (1743-1804). Dette par er aner til fløjtevirtuosen Michala Petri (f. 1958).
Karens søster Caroline Sigfridia Hyllested (1761-1827) var gift med justitsråd Heinrich Fredrich Schlegel (1749-1822). En datter af dem blev gift ind i den norske slægt Bonnevie, og en efterkommer er den norsk-svenske skuespiller Maria Bonnevie (f. 1973).
Andre Hyllested-efterkommere er som tidligere nævnt musiker Alberte Winding, komponist Aske Bentzon, og filminstruktøren Peter Urban Gad.

Anne Søe
I en glimrende artikel i ”Historisk årbog for Thisted amt”, fra 1962, har Torsten Balle skildret ”Anne Søe og hendes slægt”.
Omdrejningspunktet er den velhavende købmands- og godsejerhustru Anne Christensdatter Søe (ca. 1646-1736), hendes 2 ægtemænd, Søren Jacobsen Lugge, rådmand i Thisted, og Enevold Nielsen Berregaard (1653-1734), borgmester i Thisted og ejer af Kølbygård og Vesløsgård, og hendes nærmeste slægt. De sidstnævnte opnåede at blive adlet og han og Anne Søe blev stamforældre til adelsslægten Berregaard, der uddøde i mandslinjen i 1902.
Deres ældste søn, Christian Frederik Berregaard (1683-1750) til Kølbygård og Borreby var gift med Jytte Worm, der var datter af kgl. historiograf Willum Worm (1633-1704) sønnedatter af den berømte professor, læge og oldtidsforsker Ole Worm (1588-1654).
Deres sønnesøn, kammerherre og ritmester Frederik Berregaard (1751-1805) til Kølbygård og Vesløsgård, og hans hustru Ida Wilhelmine Sehested havde bl.a. datteren Sophie Agnethe Sehested Berregaard (1791-1859). Hun blev gift med Peter Henrik Wintmolt Hyllested (1789-1811), der var søn af ovennævnte Christian August Hyllested (ca. 1756-1819). Dette par er tip-2 oldeforældre til Klaus Pagh.
Christian Frederik Berregaard og Jytte Worm havde også datteren Else Berregaard (1715-1793), der var gift med kabinetssekretær, konferensråd Carl Brandt til Teichhof (1696–1738). De var forældre til den ”ulyksalige” grev Enevold Brandt (1738-1772), der steg i magt og indflydelse under Johan Friedrich Struensees styre, men som led den skæbne at blive henrettet sammen med Struensee på Østre Fælled i 1772.