To designer dynastier

Når man arbejder med efterslægten efter personer, der har levet helt tilbage i 1600-tallet, er der stor sandsynlighed for at man støder på familier og personer, hvis virke har gjort, at enten de selv eller deres indsats kendes og huskes af mange.

I arbejdet med efterslægten efter sognedegn i Skorup og Tvilum, Niels Gregersen (f. omkring 1620 – død før 1683), har det vist sig at degnen er forfader til rigtig mange kendte og markante danskere. Nogle er naturligvis mere kendte end andre, men de har alle formået at sætte et personligt aftryk, som når ud over deres egen snævre kreds.

SLÆGTSMAGASINET har allerede omtalt flere af disse i forskellige indlægt, se f.eks. her, her og her, samt anetavler for f.eks. Jørgen Leth, Ole Pingel, og Adolf Riis-Magnussen mfl., der alle har Niels Gregersen blandt deres aner.

I denne artikel vil SLÆGTSMAGASINET sætte fokus på to dynastier, der hver i flere generationer har haft design og arkitektur som fællesnævner. De to familie-dynastier, der hedder hhv. Møller-Jensen og Sølvsten, og begge indtil videre tæller 4 generationer, har udviklet sig fra to forskellige udgangspunkter.

Den 1. generation i den hovedsagligt København-baserede designerfamilien Møller-Jensen var Jens Møller Jensen, der blev født 1869 i Hårby, Veng sogn, som søn af en skolelærer. Han døde 1948 i Gentofte. Han blev først uddannet som malersvend. Han gik senere på Kunstakademiet, studerede freskomaleteknik i Italien, og studerede også kalkmalerier i Danmark. Han stod bag mange initiativer, blandt andet oprettelse af Dekorationsskolen, samt bag adskillige udstillinger og arrangementer. Som kunstner stod han for en hel del udsmykningsopgaver, bl.a. på Københavns Rådhus. Hans tanker om det kunstneriske udtryk betød inddragelse af helheden og han anvendte sine ideer i både arkitektur og boligindretning.

2. generation af Møller-Jensen familien repræsenteres af sønnen Viggo Møller-Jensen, der blev arkitekt. Han blev født 1907 i København, og døde 2003 i Gentofte. Han fik ligesom faderen en håndværksmæssig uddannelse, inden han kom ind på Kunstakademiets Arkitektskole. Han har alene og sammen med andre sat sit præg på både institutioner og og boligområder i Danmark og i Grønland.

Familiens 3. generation udgøres af designeren Jens Møller-Jensen. Han blev født 1938 i København og døde 2024. Han fulgte op på den kreative tradition i familien, men hans virke gik mere i retning af det industrielle design, hvor han har haft et meget alsidigt virke. Han stod bl.a. bag den såkaldte ”Albertslund-lampe”, der stadig anvendes og produceres, og han var med til at designe de danske IC-3 tog. Han har designet mange kirurgiske og medicinske instrumenter, og han har også designet skiltesystemer.

Den 4. generation består af designeren Peter Møller-Jensen, der har fortsat faderens virke indenfor det industrielle design og har sit eget designfirma.

De fire generationer af familien Møller-Jensen, der her er præsenteret, stammer fra Niels Gregersen via 1. generations farfar Søren Jensen, der var skrædder i Sdr. Galten, Århus amt. Hans mormor, Margrethe Jensdatter (ca. 1756-1806) fra Dallerup sogn var tip-oldedatter af degnen via dennes datter, Inger Nielsdatter (omkring 1650-1737).

Den anden slægt, der på tilsvarende vis i 4 generationer har arbejdet med design, er familien Sølvsten fra Århus. Deres udgangspunkt i den 1. generation var det rent håndværksmæssige. Peder Christensen (Sølvsten), blev født 1850 i landsbyen Farre i Sporup sogn. Han blev udlært som sadelmager og var først i Voldby sogn og herefter i Tvilum sogn, hvor han havde sit værksted. Han var 1873 blev gift med Mariane Nielsdatter fra Grølsted, der var efterkommer af sognedegnen Niels Gregersen. Blandt deres mindst 7 børn var Anton Christensen Sølvsten. Han blev født 1884 i Tvilum sogn, som 2. generation i dette familiedynasti, og han lærte liges som faderen også sadelmagerprofessionen. Han blev 1912 gift med sin slægtning, Jensine Boline Marie Jensen, der var født 1890 i Skorup som datter af skrædder Hans Jensen og hustru Sidsel Marie Jensen, og hun var ligesom han selv efterkommer efter Niels Gregersen. Ved vielsen var han tapetserer, men det var alligevel med udgangspunkt i sadelmageriet at han, efter at familien var flyttede til Århus, fik oparbejdet en virksomhed med bl.a. møbelproduktion.

3. generation af denne familie var Harbo Sølvsten (1915-1980). Han tog skridtet fuldt ud i retning af det designmæssige og blev møbelarkitekt. Han arbejdede i sin virksomhed, som blev etableret i 1944 i Odensegade i Århus, både med design af enkelte møbler, men også med indretningsarkitektur som helhed. Han er ikke så kendt et navn som Wegener, Børge Mogensen, Finn Juhl og Arne Jacobsen, men mange af hans møbler står stadig i danske hjem og finder ofte vej til auktioner.

Den 4. generation af familien er Kaare Sølvsten, og udover en møbelsnedker-uddannelse er han udannet både som møbel-, indretnings- og bygningsarkitekt. På denne baggrund er der 4 generationer, der har arbejdet med indretning og møbeldesign på forskellig vis.

Både 3. og 4. generation stammer ad to veje fra sognedegn Niels Gregersen. De fælles oldeforældre til Anton Sølvsten og hans hustru Jensine Boline var fæstegårdmand i Grølsted, Skorup sogn, Peder Christensen (f. ca. 1790 i Grølsted) og hustru Mariane Pedersdatter, der var fra Aidt sogn.

Peder Christensens mor, Anne Marie Nielsdatter (f. ca. 1748 i Skorup. Død 1819) var tip-oldebarn af sognedegn Niels Gregersen via sønnen Gregers Nielsen Degn, der ligeledes var sognedegn i Skorup.

De to design-dynastier har i mange lighedspunkter selvom udgangspunktet i 1. generation er meget forskelligt. Hvor Jens Møller-Jensen var kunstmaler og dekoratør, og Sølvsten var sadelmager, synes der at komme tanker i begge familier om at design og udformning skal være en del af den arkitektoniske helhed. Indretningsarkitektur har været en del af begge familier på forskellig vis.

Det slægtsmæssige udgangspunkt hos sognedegn Niels Gregersen i 1600-tallet ligger nok mange generationer bagud og de to designdynastier stammer fra to forskellige af degnens børn. Men lighederne i familiernes udvikling i retning af brugsdesign i flere generationer, kan måske alligevel synes at give næring til tanken om at særlige gener med kreativitet. Der er i hvert rigtig mange andre af Niels Gregersens efterkommere, der har kreative talenter. Forfattere som Kelvin Lindemann, komponister som Leif Thybo og Adolf Riis-Magnussen, multikunstnere som Jørgen Leth og Novi Maruni – nå ja, og politikere som Karen Hækkerup og Morten Bødskov.

Tilsvarende tendenser kan også ses i slægtsforskeren Svend Aage Nielsen mange anetavler over kendte danskere, der kan ses her.

Hos SLÆGTSMAGASINET vil vi fortsat gøre opmærksom på de spændende slægtsforbindelser mellem kendte danskere, som måtte dukke op.