Knutzon og Pagh – skuespillere med fælles aner

Hvem er i slægt med Hvem?
To af dansk film og teaters kendte – og samtidige – skuespillere, nemlig Klaus Pagh (1935-2020) og Lars Knutzon (f. 1941) har fælles aner. Der er bestemt ikke et tale om et nært slægtsskab, så hvis de to herrer har været på julekort, er det nok ikke derfor.
SLÆGTSMAGASINET har fundet to tilfælde af fælles aner, hvoraf den nærmeste fælles ane er kaptajn Rasmus Arendrup (1728-1781) i hvert af hans 2 ægteskaber. Denne Rasmus Arendrup er 4 x tip-oldefar til begge de to skuespillere.
Klaus Pagh og Lars Knutzon har spillet over for hinanden ved flere lejligheder, blandt i den danske spillefilm ”Hjerter er trumf” fra 1976, og de har begge været direktører for ABC-Teateret.

Klaus Pagh’s linje:
Rasmus Arendrup, født d. 20/11 1728 i Helsingør. Død d. 31/12 1781 i Helsingør. Han var Søkaptajn, Ålborg 1765. Kaptajnløjtnant København 1770. Han blev 2. gang d. 13/4 1772 i København gift med Anna Cecilie Hansen, født d. 12/7 1735. Død d. 10/9 1791. Han blev 1. gang d. 21/11 1764 gift med Margrethe Magdalene Sechmann, død d. 15/11 1765 i Ålborg.

Kirstine/Christiane Magdalene Arendrup, født 1773. Død 1809. Hun blev 2. gang d. 30/9 1795 gift med oberst ved ”næstved dragonregiment”, kommandant på Bornholm, Johan Christian Funch. 1746-1808. Hun blev 1. gang d. 8/10 1790 gift med Johan Reinhard/Reinholdt Stuckmann. Regimentfeltskærer. Født d. 9/9 1762 i Glückstadt. Død ca. d. 18/2 1794 i Næstved.

Erasmine Henriette Stuckmann, født 1794. Død 1878. Hun blev d. 14/6 1823 gift med John Christian Lund, født 1788. Død 1867. Timelærer ved Metropolitanskolen i København.

Johan Christian Lund, født 1824. Han døde 1864. Han var cand.phil. og premierløjtnant. Han blev d. 18/8 1858 gift med Ida Vilhelmine Auguste Zahle, født 1831 i Herlufsholm. Død 1894.

Ida Vilhelmine Henriette Lund, født 1859 i Nyborg på Fyn. Hun blev d. 18/12 1883 gift med sognepræst i Vinkel sogn, Viborg amt, Johan Andreas Ohrt, født d. 20/5 (?) 1857 i Flensborg. Han døde i 1928.

Johanne Ohrt, født d. 19/6 1890 i Vinkel præstegård. Hun blev d. 9/12 1914 i Solbjerg kirke gift med premierløjtnant, senere kaptajn i søværnet, Sven Aage Albeck, født d. 11/3 1888 på Frederiksberg. Han døde d. 25/7 1969 i København. De boede i 1934 på Østerbrogade 33,1.

Anna Ida Gertrude Albeck af Østerbrogade 33, født d. 23/10 1914 i Frihavns sogn, København. Hun døde d. 15/6 1971 i København. Hun blev gift d. 10/6 1934 med kørerlærer, repræsentant, senere salgschef, Knud Boye Pagh, født d. 13/4 1908 i Esbjerg.

Klaus Henrik Pagh (1935-2020). Skuespiller, teaterchef og filmproducent.

Lars Knutzons’ linje:
Rasmus Arendrup, født d. 20/11 1728 i Helsingør. Død d. 31/12 1781 i Helsingør. Han var Søkaptajn, Ålborg 1765. Kaptajnløjtnant København 1770. Han blev 2. gang d. 13/4 1772 i København gift med Anna Cecilie Hansen, født d. 12/7 1735. Død d. 10/9 1791. Han blev 1. gang d. 21/11 1764 gift med Margrethe Magdalene Sechmann, død d. 15/11 1765 i Ålborg.

Bolette Louise Arendrup, født ca. 1765. Død d. 15/9 1787 i København. Hun blev gift med Andreas Christian Palle (1754-1807). Hof- og Stadsretsprokurator.

Magdalene Margrethe Palle (1785-1863). Hun blev gift med Christian Jacob Giessing (1785-1838).

Ida Andrea Giessing (1814-1879). Hun blev gift med Carl Theodor Brockdorff-Sønderup.

Henri Thor Brockdorff-Sønderup (1843-1823). Bandagist og fabrikant. Han blev d. 1/11 1873 gift med Martha Johanne Lassen (ca. 1853-?).

Anna Frederikke Lovise Alfride Sønderup (1874-1954). Hun blev gift med skuespiller, senere assuranceinspektør Rolf Hjalmar Knutzen (1872-1947).

Per Thor Brockdorff Knutzon (1897-1948). Han blev 2. gang 1935 gift Karen Margrethe Marie ”Lulu Ziegler”-Andersen (1903-1973). Han var 1. gang gift med Jenny Sara Goldschmidt Larsen (1897-1983).

Lars Knutzon (f. 1941). Skuespiller, instruktør og teaterchef.

Klaus Pagh og Lars Knutzon har også dette ægtepar til fælles:
Johan Lehmeyer/Lehmejer, født ca. 1622. Død 1698. Husfoged over Koldinghus samt ridefoged over Elbo og Brusk Herreder. Han blev gift med Kristine Hachen, der døde 1709 i Kolding.

Lars Knutzon stammer fra sønnen Frederik Christian Lehmejer (1677-1751) og Klaus Pagh fra sønnen Morten Johansen Lehmejer (ca. 1670-1718).