Bogart-Oles forfædre var brændevinsbrændere

rejs_bogartole_web_643153a

Ole “Bogart” Michelsen, danmarksberømt tv-vært, filmanmelder og forfatter, kæmpede i årevis med og mod alkoholisme, men er nu forlængst tørlagt.
Men måske lå skæbnen på en måde i kortene – eller generne! I hvert fald findes der blandt Ole “Bogart”s aner flere brændevinsbrændere. Ole’s tip-oldefar, Christian Busch (1799-1855) var brændevinsbrænder i købstaden Nykøbing Sjælland. Han var egentlig både købmand og snedker, men brændevinsbrænderi var noget man for alvor kunne leve af der i byen. Også Christians svigerfar, Niels Thomsen (1776-1822), var brændevinsbrænder og i hans hustru, Kirsten Marie Christiansdatters slægt, vrimlede det med brændevinsbrændere og kromænd. Om Nykøbing Sjælland på den tid skrives der:
“Nykøbing Sjælland var i 1700-årene kendt for deres gode brændevin, i hvert fald ifølge brændevinsbrænderne selv, der i 1776 skriver til stiftsbefalingsmanden, da byfogeden har fastsat en lavere takst for brændevinen: ”… umuligt for sådan en pris at levere saa ekstraordinært god varer, som vi hidtil har været vant til i Nykøbing … og i bonitet langt overgaar alt det brændevin, man i almindelighed i alle smaa købstæder … antræffer.”

I 1791 skrev byfogeden ”ligesaa nødvendigt som mange tror, brændevin er for helbred og styrke, ligesaa og langt mere skadelige virkninger og onde følger har den for den største del …” Byfogeden nævner at byen har 35 brænderier og at det er en af byens betydeligste næringsveje. ” … ikke én eneste her i byen er bleven uformuende som brændevinsbrænder …” og ”mange borgere, som har haft godt haandværk … nu alene lever af brændevinsbrænderi og udgør den største og mest velhavende portion af det samlede borgerskab”.

De “skadelige virkninger og onde følger” kender Ole “Bogart” på egen krop, men heldigvis er det fortid. Måske har generne også ført noget andet med sig, nemlig interessen for billedmediet. Godt nok var filmmediet endnu ikke opfundet, men det var fotografiet og Oles oldefar, Christian Frederik Bokkenheuser (1831-1904) var fotograf og malermester i Nykøbing Sjælland og var gift med Laura Busch, datter af ovennævnte Christian Busch.

Se uddrag af Ole Michelsens anetavle her.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *