Udkast til anetavle for gårdmand og folketingsmand Peder Hansen fra Bregnerød

Anetavle for gårdmand og folketingsmand Peder Hansen, Skovmosegård i Bregnerød

Rettelser og tilføjelser modtages gerne.

Proband
Peder Hansen. Født 1831 på gården ”Paltholm” i Farum by og sogn. Han døde d. 24/4 1883 i Farum sogn (begravet d. 1/5, 51 år). Gårdejer på Skovmosegård i Bregnerød. Han var gift med sit næstsøskendebarn, Sophie Olsen, født d. 2/5 1836 i Farum (datter af gårdejer i Bregnerød Ole Larsen og hustru Karen Sophie Mathiasdatter).

Forældre
2-3. Hans Nielsen. Født d. 13/7 1805 på ”Hvilebækgård” i Stavnsholt, Farum sogn. Han døde d. 28/4 1856 på ”Paltholm” i Farum. Han var gårdmand i Farum. Han blev 1. gang d. 29/5 1829 gift med sin kusine Ane Nielsdatter, født d. 28/12 1804 på ”Paltholm” i Farum by og sogn (døbt d. 17/2 1805). Hun døde d. 19/1 1833 samme sted.

Bedsteforældre
4-5. Niels Larsen. Født d. 24/5 1775 på ”Brudegård” i Stavnsholt, Farum sogn (døbt samme dag). Han døde d. 3/11 1833 i Stavnsholt. Gårdmand på ”Hvilebækgård” i Stavnsholt, som han overtager ved sit ægteskab. Han blev d. 20/2 1795 i Stavnsholt gift med sin kusine, gårdmandsenken fra Maren Pedersdatter, født ca. 1768 på ”Hvilebækgård” i Stavnsholt, Farum sogn. Død d. 22/7 1825 sst. Hun blev 1. gang gift d. 20/11 1784 i Farum med gårdmand Peder Mortensen (født ca. 1746 i Nærum som søn af gårdmand Morten Pedersen og hustru Bodil Olsdatter). Han døde d. 11/5 1794.

6-7. Niels Rasmussen. Født d. 22/6 1769 på ”Paltholm” i Farum by og sogn. Død d. 29/11 1847 i Stavsholt. Han var gårdmand på ”Paltholm”. Han blev d. 30/9 1791 gift med sin kusine Karen Larsdatter, født d. 5/10 1771 på ”Brudegård” i Stavnsholt, Farum sogn. Hun døde d. 8/12 1822 i Stavnsholt.

Oldeforældre
8-9. Lars Nielsen. Født 1742 på ”Sejlgård” i Farum by og sogn (døbt d. 22/2). Han døde d. 17/10 1817 i Stavnsholt, Farum sogn. Han var gårdmand på ”Brudegård” i Stavnsholt, Farum sogn. Han var desuden sognefoged og lægdsmand, samt fast taksator. Dagbogsforfatter. Han blev d. 1/10 1769 i Farum gift med Maren Pedersdatter, født d. 4/12 1748 på ”Fuglsang” i Farum by og sogn (døbt d. 8/12). Død d. 11/5 1815 i Stavnsholt (begravet d. 16/5).

10-11. Peder Mathiesen. Født 1731 i Stavnsholt (døbt d.12/8). Han døde i august 1789 (begravet d. 7/8). Han var gårdmand på ”Hvilebækgård” i Stavnsholt, Farum sogn. Han blev d. 26/10 1755 i Farum gift med Mette Nielsdatter, født 1735 på ”Sejlgård” i Farum by og sogn. Død i marts 1807 i Stavnsholt, Farum sogn (begravet d. 22/3).

12-13. Rasmus Nielsen. Født 1737 på ”Sejlgård” i Farum by og sogn (døbt d. 11/8). Han døde d. 20/5 1784 på ”Paltholm” i Farum by (begravet d. 23/5). Han var gårdmand på ”Paltholm”. Han blev d. 2/4 1765 i Farum gift med Ane Hansdatter, født d. 1/8 1742 på ”Fuglsang” i Farum by og sogn (døbt d. 5/8). Hun døde d. 4/11 1801 på ”Paltholm” i Farum by og sogn” (begravet d. 8/11).

14-15. Lars Nielsen. Født 1742 på ”Sejlgård”. Identisk med nr. 8.
Han var gift med Maren Pedersdatter, født 1748 på ”Fuglsang”. Identisk med ane nr. 9.

Tip-Oldeforældre
16-17. Niels Olsen. Født 1705 på ”Akaciegård” i Farum by og sogn (døbt d. 25/10). Han døde 1754 i Farum (begravet d. 5/5). Han blev 1731 gårdmand på gården ”Sejlgård” i Farum by og sogn. Han blev d. 25/2 1731 i Farum gift med Inger Rasmusdatter, født 1711 på ”Ellegård” i Stavnsholt, Farum sogn. Hun døde i januar 1766 (begravet d. 7/1). Inger Rasmusdatter blev 2. gang d. 24/10 1756 i Farum gift med Niels Mathiesen, født 1726 i Farum (døbt d. 22/12 som søn af gårdmand på Brudegård i Stavnsholt Mathias Christensen og hustru Karen Nielsdatter).

18-19. Peder Hansen. Født 1720 i Kirke Værløse (døbt d. 21/4). Han døde 1777 på ”Fuglsang” i Farum sogn og by. Han fik 1766 skøde på ”Fuglsang”. Han blev d. 12/11 1747 i Farum gift med enken Mette Joensdatter, født 1713. Hun døde d. 25/2 1773 i Farum. Hun blev 1. gang gift med gårdmand på ”Fuglsang” Hans Poulsen, født 1689 i Skåne, død 1747. Han var gift 1. gang med Abelone Svendsdatter, død 1728, (datter af gårdmand Svend Andersen i Stavnsholt).

20-21. Mathias Christensen. Født ca. 1693 i Holte, Søllerød sogn. Han døde i januar 1742 på ”Brudegård” i Stavnsholt (begravet d. 20/1). Han blev 1. gang ca. 1716 gift med Ingeborg Svendsdatter, født ca. 1687 i Stavnsholt (formentlig datter af gårdmand Svend Andersen i Stavnsholt). Død 1719 i Stavnsholt. Han blev 2. gang ca. 1720 gift med Karen Nielsdatter, født ca. 1697. Hun døde 1756 (begravet d. 2/7). Hun blev 2. gang i Farum d. 15/5 1742 gift med gårdfæster på ”Brudegård” Jens Povlsen, født 1715 i Stavnsholt, Farum sogn (døbt d. 22/4 som søn af gårdmand Povel Jensen og hustru Maren Andersdatter). Død 1745 (begravet d. 21/11, 30 år). Karen Nielsdatter blev 3. gang d. 27/10 1748 i Farum gift med Christian Jensen (født 1713 i Stavnsholt, Farum sogn). Han døde 1756 i Stavnsholt, Farum sogn. Christian Jensen overtog både enke og fæstet på ”Brudegård”.

22-23. Niels Olsen. Født 1705 på ”Akaciegård. Identisk med ane nr. 16.
Gift med Inger Rasmusdatter, født 1711 på ”Ellegård. Identisk med ane nr. 17.

24-25. Niels Olsen. Født 1705 på ”Akaciegård. Identisk med ane nr. 16.
Gift med Inger Rasmusdatter, født 1711 på ”Ellegård. Identisk med ane nr. 17.

26-27. Hans Poulsen. Født 1689 i Skåne. Han døde 1747. Han var gårdfæster på ”Fuglsang”, som han overtog efter fæster Anders Jensen. Han var gift 1. gang med Abelone Svendsdatter, død 1728 (datter af gårdmand Svend Andersen i Stavnsholt). Han blev 2. gang d. 12/11 1747 i Farum gift med Mette Joensdatter, født 1713. Identisk med ane nr. 19.

28-29. Niels Olsen. Født 1705 på ”Akaciegård. Identisk med ane nr. 16.
Gift med Inger Rasmusdatter, født 1711 på ”Ellegård. Identisk med ane nr. 17.

30-31. Peder Hansen. Født ca. 1721 i Kirke Værløse. Identisk med ane nr. 18.
Han var gift med Mette Joensdatter, født 1713. Identisk med ane nr. 19.

Tip-2-oldeforældre
32-33. Ole Pedersen (kaldet Ole Skrædder). Født 1679 i Lille Værløse (søn af gårdfæster på Toftegård i Lille Værløse, Peder Lauritsen og hustru 2. hustru Maren Povelsdatter). Død d. 23/4 1710 på ”Akaciegård” i Farum by og sogn. Han blev gårdfæster på ”Akaciegård”, da han i december 1702 blev gift med enken Kirsten Pedersdatter, født ca. 1670 i Farum (datter af gårdmand på ”Bybækgård” i Farum by, Peder Hansen og hustru Louise Pedersdatter). Hun døde sidst i september 1747 i Farum (begravet d. 1/10). Hun var 1. gang før 1696 blevet gift med gårdfæster på ”Akaciegård” Niels Clemmensen (født 1656 i Stavnsholt som søn af gårdfæster på ”Furesøgård” Clemmen Jensen og hustru Ludze/Lucie Rasmusdatter). Niels Clemmensen var 1. gang gift med Birgitte Jørgensdatter og 2. gang med Birthe Hansdatter Han døde 1702 i Farum. Hun blev 3. gang d. 16/7 1710 gift (mod sin vilje, men for at kunne blive på gården) med Anders Rasmussen (født ca. 1687). Han døde d. 25/5 1730 på ”Akaciegård” (43 år).

34-35. Rasmus Jensen. Født 1667 i Lille Værløse (søn af gårdfæster på ”Gammelgård” i Lille Værløse, Jens Andersen og 2. hustru Karen Rasmusdatter). Han døde i marts 1711 i Stavnsholt, Farum sogn. Han var 1697-1711 fæster af ”Ellegård” i Stavnsholt. Han var 1. gang gift med Inger Hansdatter, født ca. 1645, død 1710 i Stavnsholt (hun gift 1. gang med gårdfæster på ”Ellegård” Børge Andersen). Rasmus Jensen blev 2. gang 1710 gift med Maren Andersen, født ca. 1679. Hun døde i september 1761 i Stavnsholt, Farum sogn (begravet d. 20/9). Hun blev 2. gang ca. 1711 gift med Povel Jensen, født ca. 1680 i Stavnsholt, Farum sogn. Han døde 1766 i Stavnsholt, Farum sogn (begravet d. 2/7 1766, 86 år). Han fik med enken fæstet på ”Ellegård”, som han fæstede til 1756, hvorefter han overlod fæstet til sønnen Rasmus.

36-37. Hans Hemmingsen. Født ca. 1681 (søn af ”Kristinelyst” i Kirke Værløse, Hemming Pedersen og 2. hustru Kirsten Børgesdatter). Han døde i 1741 (begravet d. 1/12 ca. 60 år). Han var gårdfæster på ”Klostergård” i Lille Værløse. Han var 1. gang gift med Anna Andersdatter, død før 1714 i Værløse sogn. Han blev 2. gang d. 28/10 1714 i Værløse gift med Bodil Jensdatter, født ca. 1690. Hun døde d. 10/4 1750 (ca. 60 år). Hun var 1. gang d. 23/10 1712 i Kirke Værløse gift med Peder Hemmingsen, født 1672 i Værløse sogn (søn af Hemming Pedersen og 1. hustru Inger Jeppesdatter). Han døde i januar 1714.

38-39. Joen Olsen. Født ca. 1667 i Stavnsholt (søn af gårdfæster på ”Søgård” Ole Pedersen og hustru Mette Truelsdatter). Han døde 1756 i Stavnsholt (begravet d. 9/5, ca. 89 år). Han blev 1. gang 1687 i Farum kirke gift med Anne Clemmensdatter, født ca. 1669 på ”Furesøgård” i Stavnsholt (datter af gårdfæster på ”Furesøgård” Clemmen Jensen og hustru Ludze/Lucie Rasmusdatter). Hun døde 1732 i Stavnsholt (begravet d. 4/3, 63 år). Joen Olsen blev 2. gang d. 3/6 1734 i Lille Værløse gift med enken Maren Jørgensdatter, født ca. 1657 i Værløse sogn. Hun døde 1747 i Stavnsholt (ca. 90 år gl.). Hun var 1. gang gift med tingmand i Lille Værløse Jørgen Jensen (ca. 1660-1733).

40-41. Christen Pedersen. Gårdfæster og sognefoged i Holte, Søllerød sogn. Han var gift med UKENDT.

42-43. Kendes ikke.

44-45. Ole Pedersen (kaldet Ole Skrædder). Født 1679 i Lille Værløse. Identisk med ane nr. 32.
Gift med Kirsten Pedersdatter, født ca. 1670 på ”Bybækgård” i Farum. Identisk med ane nr. 33.

46-47. Rasmus Jensen. Født 1667 i Lille Værløse. Identisk med ane nr. 34.
Han var 2. gang 1710 gift med Maren Andersen, født ca. 1679. Identisk med ane nr. 35.

48-49. Ole Pedersen (kaldet Ole Skrædder). Født 1679 i Lille Værløse. Identisk med ane nr. 32.
Gift med Kirsten Pedersdatter, født ca. 1670 på ”Bybækgård” i Farum. Identisk med ane nr. 33.

50-51. Rasmus Jensen. Født 1667 i Lille Værløse. Identisk med ane nr. 34.
Han var 2. gang 1710 gift med Maren Andersen, født ca. 1679. Identisk med ane nr. 35.

52-53. Kendes ikke.

54-55. Joen Olsen. Født ca. 1667 i Stavnsholt. Identisk med ane nr. 38.
Han var gift med Anne Clemmensdatter, født ca. 1669 på ”Furesøgård”. Identisk med ane nr. 39.

56-57. Ole Pedersen (kaldet Ole Skrædder). Født 1679 i Lille Værløse. Identisk med ane nr. 32.
Gift med Kirsten Pedersdatter, født ca. 1670 på ”Bybækgård” i Farum. Identisk med ane nr. 33.

58-59. Rasmus Jensen. Født 1667 i Lille Værløse. Identisk med ane nr. 34.
Han var 2. gang 1710 gift med Maren Andersen, født ca. 1679. Identisk med ane nr. 35.

60-61. Hans Hemmingsen. Født ca. 1681 i Kirke Værløse. Identisk med ane nr. 36.
Han blev 2. gang gift med Bodil Jensdatter, født ca. 1690. Identisk med ane nr. 37.

62-63. Joen Olsen. Født ca. 1667 i Stavnsholt. Identisk med ane nr. 38.
Han var gift med Anne Clemmensdatter, født ca. 1669 på ”Furesøgård”. Identisk med ane nr. 39.