Modstandsbevægelsens modpoler

BOPA contra Holger Danske
Under 2. verdenskrig (1940-1945) havde den danske modstand mod den tyske besættelsesmagt mange former og udtryk – alt fra væbnet modstand og sabotage til illegale tryksager og tekster med skjult satire.

De to største af modstandsbevægelsens grupperinger var BOPA (oprindeligt KOPA) og Holger Danske. Mens BOPA udsprang fra danske kommunister, var Holger Danske en udpræget borgerlig-liberal gruppering. De to bevægelser stod således i deres udgangspunkt som politiske modpoler, men med en fælles aversion mod besættelsesmagten.

SLÆGTSMAGASINET har allerede i to indlæg (her og her) omtalt efterkommere efter sognedegn i Skorup, Niels Gregersen (f. omkring 1620. Død før 1683), der havde deres virke inden for samme område. Niels Gregersen er også det fælles ophav til to markante personer i ledelsen af hhv. BOPA og Holger Danske.
På trods af deres vidt forskellige politiske observans, var der således i ledelsen af de to bevægelser, to mænd, med en fjern slægtsmæssig forbindelse.

Poul Hilmar Nedergaard Pedersen (Felvø)
Poul Hilmar Nedergaard Pedersen, (senere Felvø), 1907-1982, blev født i et borgerligt hjem i Århus, hvor faderen var urmager og senere grosserer. Poul Hilmar brød dog med dette miljø, blev kommunist og meldte sig ind i DKP. Efter at have kæmpet mod Franco i den Spanske Borgerkrig, tilsluttede han sig under 2. verdenskrig modstandbevægelsen. Han blev en del af ledelsen i det der først hed KOPA, men senere ændrede navn til BOPA, i erkendelse af at det i længden blev nødvendigt at rekruttere medlemmer uden for de kommunistiske kredse. Poul Hilmar blev taget af tyskerne i 1944 og sad resten af krigen i tysk fangenskab. Se hans profil i modstandsdatabasen: https://modstand.natmus.dk/Person.aspx?16184
Poul Hilmar Felvøs slægtsforbindelse går via farfaderens mormor, Barbara Christensdatter, hvis farfars far var dattersøn af Niels Gregersen.

Kelvin Lindemann
Edward Kelvin Thybo-Lindemann (1911-2004) var en kendt forfatter allerede inden 2. verdenskrig. Han var udtalt anti-kommunist og havde – ligesom Poul Hilmar Felvø – været i Spanien under borgerkrigen. Kelvin Lindemann havde dog ikke selv været aktiv kæmpende, men havde fulgt begivenhederne tæt på fascisternes side som reporter. Under 2. verdenskrig kom han med i inderkredsen i Holger Danske. Både hans forfatterskab, hans aktiviteter i Spanien og under 2. verdenskrig var i samtiden opfattet som kontroversielt. Læs biografien om ham ”Kelvins krig”, der udkom i 2023, eller her.
Kelvins slægtsforbindelse til Niels Gregersen går via hans farfars farmor, Ane Terkildsdatter, hvis far var sognedegn i Røgen sogn og hvis mormor var sønnedatter af Niels Gregersen.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *