Til Bornholm – og tilbage igen

Hvem er i slægt med Hvem?
I september måneds “Hvem er i slægt med Hvem?” tager SLÆGTSMAGASINET på en tur til klippe- og ferieøen Bornholm og tilbage igen til Sjælland og Lolland og det øvrige Danmark, og fremdrager nogle pudsige og interessante slægtsforbindelser til den lille perle i Østersøen.

Michael Ancher og Kristian Zahrtmann
Det er formentlig velkendt for mange at de to Skagensmalere Michael Ancher (1849-1927) og Kristian Zahrtmann (1843-1917) begge var bornholmere af fødsel.
Deres slægter er også mere eller mindre godt beskrevet i litteraturen, så det der følger her er naturligvis ikke nyopdagelser.
Alligevel fortjener de to verdenskendte kunstnere at SLÆGTSMAGASINET præsentere deres indbyrdes slægtskab, samtidig med at deres slægtsbånd til andre kendte danskere også fremlægges.

Ancher
De 2 bornholmske slægter Ancher har tilknytning til hinanden, idet Michael Anchers slægt er indgiftet i den gamle Ancher slægt, idet Michael Anchers tipoldefar, Anders Hansen, var gift med en datterdatter af præsten Poul Hansen Ancher (1630-1697). Michael Ancher stammer fra Anders Hansen ad to veje.
Kristian Zahrtmann stammer fra Poul Hansen Ancher på i hvert fald 2 forskellig måder, samt 1 gang fra dennes søster Maren. Hans mors forældre hed Peder Dam Jespersen (1772-1835) og Barbara Kirstine Bohn (1781-1864), og det er via sidstnævnte at Zahrtmann stammer fra Ancher-slægten.

Rasch/Bohn
Den bornholmske Rasch-slægt, hvis stamfader på Bornholm hed Philip (Jessen) Rasch (ca. 1648-1722) og var gift med Kirsten Hermansdatter Bohn. Disse to slægter er – som så mange af de bornholmske slægter – på mangfoldige måder indgifte i hinanden.
Michael Anchers farmor tilhørte Rasch-slægten, og oldefaderen, Hans Hermansen Rasch (1762-1830) fra Philip Rasch på både sin fars og mors side.
Kristian Zahrtmann stammer fra Bohn via sin ovennævnte mormor, Barbara Kirstine Bohn, og fra Philip Rasch/Kirsten Bohn via sin morfar.

Jespersen og Dam-forbindelsen m.m.
Kristian Zahrtmanns morfars morfar hed Christian (Christen) Pedersen Dam (1695-1730) og var gift med Barbara Philipsdatter Rasch. Dette par er også aner (tip-tip-oldeforældre) til journalisten og revyforfatteren Mogens Dam (1897-1979), der i øvrigt også via tip-oldemoderen er Bohn-efterkommer.
Men endnu tættere er Kristian Zahrtmann beslægtet med skuespilleren Birgitte Reimer (1926-2021). Hun stammer ligesom Zahrtmann fra Peder Dam Jespersen og Barbara Kirstine Bohn, som er hendes farmors fars forældre.

Kofoed
Bornholmer-slægten over alle bornholmerslægter er ikke til at komme uden om. Faktisk stammer Michael Ancher fra det kendteste medlem af denne slægt, ”Bornholms befrier” Jens Pedersen Kofoed (1628-1691) i dennes ægteskab med Margrethe Sandersdatter Lesler. Afstamningen fra Jens Kofoed (i hans ægteskab med Elisabeth Akeleye) har Michael Ancher i øvrigt til fælles med tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard.
Kofoed (- eller Kofod/Koefoed)-slægtens forgreninger er for komplicerede at komme ind på her i SLÆGTSMAGASINET, men også både Kristian Zahrtmann og Mogens Dam har Kofoed-afstamning. Sidstnævnte stammer fra en bror til Jens Pedersen Kofoed.

Flindt & Reimer
Birgitte Reimer er som SLÆGTSMAGASINET nævnte det i ”Krøller på halen – part 2” beslægtet med sangeren Peter Belli og forfatteren Aage Dons via slægt Lidøe. Udover at Birgitte Reimer var skuespiller, har hun også indspillet adskillige sange og viser. Selv om hun var beslægtet med sangskriveren Mogens Dam, ser det ikke ud til at hun har indspillet nogle af hans sange. Derimod har hun indspillet flere af sange af sangskriveren Erik Leth, som SLÆGTSMAGASINET i ”Krøller på halen – part 1” har nævnt som efterkommer af slægterne Staal.
Erik Leth er også efterkommer af slægten Flindt, hvis stamfader hed Henrich Flindt (1689) og Anna Bergeshagen var skipper og handelsmand i Nykøbing Falster.
Birgitte Reimer og Erik Leth er ikke umiddelbart beslægtet, men hendes tip-3 oldefar Hans Reimer havde en bror, Thomas Reimer, der blev gift med en datter af Jacob Flindt (1684-1750), hvis bror, Ditlev Flindt (1681-1727) er forfader til Erik Leth.
Af andre Flindt-efterkommere kan nævnes tv-producer Jørgen de Mylius og kunstmaler Eiler Krag, der begge stammer fra Henrich August Flindt (1716-1791), der var søn af købmand i Nykøbing Falster Thomas Flindt (1683-1719), bror til Jacob og Ditlev. Den kendte arkitekt Mogens Koch (1898-1992) er en efterkommer efter den adlede gren og stammer fra Henrik de Flindt (1718-1790), der igen var søn af ovennævnte Jacob Flindt.
Gennem selve Reimer-slægten fra Maribo er Birgitte Reimer beslægtet med brødrene, arkitekt Johannes Exner (1926-2015) og guldsmed og kunsthåndværker Bent Exner (1932-2006), der – ligesom Birgitte – stammer fra Laurits Reimer (ca. 1678- 1731) og hustru Inger Thomasdatter. Exner-brødrene stammer fra Reimer-slægten ad to vej, idet de også stammer fra Margrethe Johansdatter Reimer, en datter af slægtens stamfader Johan Reimer (død ca. 1680/81).
Blandt andet i den danske film Solstik fra 1953 spiller Birgitte Reimer overfor kollegaen Birgitte Price, der med sine sønnerne James og Adam, også stammer fra Laurits Reimer og Inger Thomasdatter.

Andre forbindelser
Birgitte Reimer er via slægten Bech og Galthen beslægtet med skuespiller Ludvig Brandstrup, idet deres fælles forfædre er Niels Pedersen Maltbech (ca. 1613-167) og hustru Elisabeth Nieldatter Galthen).
Samme Ludvig Brandstrup har, som SLÆGTSMAGASENET nævnte det her, anefællesskab med sangerinden Søs Fenger via Fenger-slægten, og han har bl.a. også anefællesskab med forfatteren Cecil Bødker, højskoleforstander Holger Begtrup og redaktør J. H. G. Tauber via slægten Begtrup. De fælles aner er Laurids Andersen (1638-1713) og hustru Anne Poulsdatter (1640-1712).

Litteratur:

  • Stamtavle over den bornholmske familie Jespersen. C. Jespersen. Jespersen & Pio, 1941.
  • De 6 første led af slægten Reimer fra Maribo. Personalhistorisk Tidsskrift 1976. Af Gregers Hansen.
  • Personalhistorisk Tidsskrift, årgang 1988. Højeskoleforstander Holger Begtrups anetavle, af Gregers Hansen.