Udkast til anetavle for operasanger Per Biørn

Per Biørn har via aner nr. 24 & 25 anefællesskab med koreografen Jan Borall, via 48 & 49 med Agnes Henningsen, Poul (PH) Henningsen, samt forfatterinden Ida Jessen. Via ane nr. 50 & 51 har han anefællesskab med Agnes Henningsen, arkitekt m.m. Poul (PH) Henningsen, Biskop Thomas Skat Rørdam, tidl. Højesteretspræsident Thomas Rørdam, musiker Jan Rørdam, samt teaterkritikeren Frederik Schyberg.
Via ane nr. 102 og 103 har han anefællesskab med forfatterinden Karen Blixen, teaterkritikeren Svend Kragh-Jacobsen, og den amerikanske malerind Dorothea Tanning o.m.a.

Anetavle for operasanger Per Biørn

Proband
Hans Peter Lauritz ”Per” Biørn Født d. 31/3 1887 i Vordingborg (døbt d. 17/5). Død d. 17/11 1944 i København. Per Biørn blev d. 4/3 1914 i København (Skt. Andreas sogn) gift med Esther Hedvig Ida Frederikke Kristiane Lillie af Odensegade 18, født d. 11/11 1888 i Viborg som datter af overintendant Oscar Johan Frederik Lillie og hustru Augusta Kirstine Gunilda Christensen. Vistnok død 1980. Operasanger (se Kraks Blå bog). Operasanger. Per Biørn debuterede i 1913 på Hofoper i Berlin som herolden i ”Lohengrin”. Fra 1917 var han ansat på Det kongelige Teater og sang roller som ”Marsk Stig” i ”Drot og Marsk”, ”Wolfram” i ”Tannhäuser” og ”Germont” i ”La Traviata”. Han har lavet en hel del grammofonindspilninger, og han blev 1934 udnævnt til Kongelig kammersanger. Per Biørn oversatte flere operalibrettoer til dansk, bl.a. Andrea Chénier af Giordano, Fra Diavolo af Auber Per Biørn fungerede også som sanglærer bl.a. for Else-Marie Hansen.Se: https://da.wikipedia.org/wiki/Per_Biørn eller her.

Forældre
2-3. Hans Peter Amandus Victor Biørn, født d. 26/10 1841 i Vordingborg. Victor Bjørn døde d. 24/12 1914 i København. Han var gift 1. gang med Ida Anna Cathrine Lassen, født 1850 i København (datter af bødkermester Jacob Peter Lassen og hustru Ida Sophie Christensen). Hun døde d. 3/3 1878 (begr. d. 9/3, 28 år). Victor Biørn var manufakturhandler i Vordingborg, foruden bankdirektør og assuranceagent. Han blev 2. gang blev d. 5/4 1879 på Frederiksberg gift med sin kusine Agathe Marie Hansine Laurentze Staal, født d. 23/5 1848 i Vordingborg (døbt d. 2/9). Hun døde d. 19/1 1927 i København, Østerbrogade 56 D (begravet d. 23/1 på Garnisons kirkegård – Frihavns sogns kirkebog). De boede 1906 i Algade nr. 110 i Vordingborg. Bedsteforældre

4-5. Niels Peter Esch Bjørn, født d. 11/6 1813 i Vordingborg (døbt d. 21/6). Død d. 25/3 1865 i Vordingborg (begravet d. 1/4). Købmand i Vordingborg. Han blev d. 15/5 1840 i Kalvehave gift med Jacobine Theresia Smith/Schmidt, født d. 10/7 1819 i Christianshavn (døbt d. 15/10 i Vor Frelser sogn). Konfirmeret 1834 i Kalvehave, hvor hun boede som plejebarn hos ejeren af Færgegården, Rasmus Jansen, der mulgivis er hendes morbror. Hun døde d. 18/4 1895 på Færgegården, Vordingborg landsogn (begravet d. 23/4 i Vordingborg).

6-7. Hans Staal, født d. 19/2 1821 i Vordingborg. Han døde d. 17/9 1896 i København (begravet d. 23/9 på Assistens kirkegård, 75 år). Han blev d. 12/2 1848 i Vordingborg gift med Elise Emilie Bjørn, født d. 17/6 1817 i Vordingborg. Død d. 28/3 1869 i Langvad mølle i Glim sogn (begravet d. 7/4). Hans Staal og familien boede 1850 i Vordingborg, men ikke i 1855. De boede 1860 i Haraldsted sogn, hvor Hans Staal var landbruger på Kallsgård i Skee. Datteren blev konfirmeret d. 4/10 1863 i Haraldsted. Hans Staal var 1869 mølleforpagter i Langvad Mølle i Glim sogn, og han nævnes 1879 som fhv. landmand i Ballerup. I 1880 bor han i Korsgade 43 i København.

Oldeforældre
8-9. Niels Lauritzen Bjørn, født på Kalvehave Færgegård 1786 (døbt d. 21/2). Han døde d. 30/12 1852 i Vordingborg (begravet d. 7/1 1853). Han fik Borgerskab som Købmand og Kornmåler i 1810. I 1814 er han Brændevinsbrænder i Vordingborg. Han er i 1834 købmand, amtsformynder og brandinspektør i Algade 36-38. Han blev 1. gang d. 18/4 1810 gift med Petrea Marie Esch, født 1788 i Præstø (hj.døbt d. 4/4 – i kirke d. 5/5). Død d. 11/6 1813 i Vordingborg (begravet d. 21/6). Han blev 2. gang d. 26/2 1814 gift med Nielsine Petra Esch, født d. 27/10 1794 i Præstø (datter af Niels Peter Esch og Maria Magdalene Phaff), søster til første hustru. Hun døde efter 1850. Niels Bjørn ejede Vordingborg Slot(splads).

10-11. Simon Hansen Smith/Schmidt, født ca. 1792. Han døde d. 5/11 1830 i Nyråd (begravet d. 10/11 i Vordingborg). Han var vist sømand på Christianshavn, senere købmand i Nyråd, Vordingborg sogn. Han var skipper af København da han d. 2/10 1818 på Frederiksberg, Helligånds kirke, blev gift med jomfru Bolette Jansen af København, født ca. 1794. Hun døde d. 5/5 1827 i Nyraad (begravet d. 9/5, 32 år). Bolette var måske søster til Rasmus Jansen, ejer af Færgegården i Kalvehave. Denne var god tnok født ca. 1789 i Sverige, men han havde selv en datter med navnet Bolette.Købmand Simon Hansen Schmidt fik 28.08.1824 meddelt borgerskab som brændevinsbrænder i hans hus nr. 152 i Nyråd, efter at han havde fremlagt bevis for at han havde lært og var blevet eksamineret i brændevinsbrændens håndtering. 04.01.1821 var købmand Schmidt udnævnt til fjerdingsmand (rodemester) på Nyråd. 18.01.1831 foretoges valg af eligeret borger for Nyråd i afg. købmand Schmidts sted.” Simon Hansen Schmidt havde forinden sit giftermål med Bolette Jansen fået to uægte børn 1815 og 1817 i Vordingborg med Anna Sophie Schade (1787-1835). Kilde: Jacob Schade slægten.

12-13. Hans Staal, født d. 21/3 1781 i Vordingborg. Købmand i Vordingborg. Konsul. Han døde d. 10/10 1860 i Vordingborg. Han blev d. 23/3 1814 i Hammer kirke gift med Agathe Johanne Homann, født d. 2/5 1787 i Hammer sogn. Hun døde d. 16/4 1876 i Vordingborg (begr. d. 24/4, 88 år). Hans Staal drev købmandshandel i Vordingborg, men var desuden ejer af Marienborg.

14-15. Niels Lauritzen Bjørn, født 1786. Død 1853. Han blev 2. gang gift med Nielsine Esch, født d. 27/10 1794 i Præstø. Niels Bjørn er identisk med ane nr. 8.

Tip-oldeforældre
16-17. Ludvig Larsen Bjørn, født 1760 på Gunnetved gods, Sæby sogn. Han døde d. 1/2 1815 på Bjørnegaard, Rødstofte, Øster Egesborg sogn. Skriverkarl, færgemand, forpagter, arvefæstegårdmand. Ludvig Bjørn var Skriverkarl i slutningen af 1770´erne og begyndelsen af 80´erne på Petersgård – han var skifteskriver ved flere skifter i perioden.
Ved folketællingen 1801 var han forpagter på Bredeshave i Snesere sogn. Han blev d. 9/5 1783 gift med Margrethe Maria Drejersdatter, født 1766 i Kalvehave sogn (døbt d. 18/7). Død december 1809 (begravet d. 7/12). Han blev 2. gang d. 27/7 1810 gift med Ane Elisabeth Michaeline Brixen (1785-1863).

18-19. Niels Peter Esch, født ca. 1752. Død i juni 1794 i Præstø (begravet d. 23/6). Han var farver i Præstø. Han blev gift med Maria Magdalene Phaff, født ca. 1753. Død efter 1801. Hun blev 2. gang gift med farver Hans Ditzel. Hun blev 3. gang gift med Thomas Jacobsen Kaabe.

20-21. Kendes ikke.

22-23. Muligvis arbejdsmand Jan Jansen, født omkring1769, der 1801 bor i Christianshavns Kvarter i København og har en datter Bolette Marie, født ca. 1794. Men der er ikke en Rasmus i husstanden. Jan Jansen var gift med Ane Sørensdatter, født omkring 1753.

24-25. Lars Terpager Staal, født d. 12/6 1747 i Vordingborg Købstad, som søn af købmand Hans Pedersen Staal og hustru Marie Vibeke Terpager. Han døde i Vordingborg d. 29/10 1818 (begr. d. 5/11). Han blev d. 30/7 1773 i Snesere gift med Else Jacobsdatter Engel, født 1749 i Røstofte i Øster Egesborg (døbt d. 27/12), som datter af skovfoged Jacob Hansen Engel og hustru Kirsten Jacobsdatter. Hun døde d. 30/3 1820 i Vordingborg (begr. d. 6/4). Hun omtales 1777 som “Madame Terpager i Wordingborg”, da hun var gudmoder for nevøen, Jacob Engel. Lars Terpager Staal var købmand i Vordingborg. Han fik flere tillidshverv og blev senere konsul, overformynder og indtil 1815 var han kaptajn for borgervæbningen. “Lars Staal var en udpræget borgerkonge, myndig, hidsig og brutal, og han regerede vældigt i kraft af sine penge og sin debitorbog. 1808 var hans gård vurderet til 16,840 rdl. og var således langt den største af byens ejendomme. Lars Staals eftermæle var ikke smukt. Sagnet fortæller, at han på ulovlig vis, ved smugleri i den engelske krig, havde tjent sine mange penge. Derfor skulle han være dømt til slaveriet, men benådet mod en gang om året at indfinde sig i slaveriet, ligesom han bestandigt skulle have slavedragten hængende over sin seng.” I 1777 vedtog en Raadstueforsamling at overlade Rakkerbanken, et sted som Vordingborgs borgere brugte til græsning af diverse dyr til købmand Lars Terpager Staal, mod at han forestod indkvarteringsvæsenet. Men 14 dage efter protesterede 28 borgere så kraftigt mod denne ordning, at købmand L. T. Staal opgav sin fordring på Rakkerbanken. 1813 solgtes så Rakkerbanken på auktion, men her var det købmand L. T. Staals tur til at protestere i de eligerede mænds navn, idet de mente, at stedet kunne anvendes til kirkegård. Byfogeden, Jørgen Heboe, argumenterer for en bedre placering af en kirkegård, og skriver desuden: ”Et rygte har sagt mig, at købmand Lars Terpager Staal, som i mange år førend min embedstid har skaltet og valtet med byens anliggender og commanderet de af byens indvånere, som var anskrevne som debitorer i hans bog, på en sådan måde, som bevisligen har været til liden både eller rettere skade for Vordingborg købstad, skal hemmelig have ladet ombære en besværing til underskrift af dem, der enten ikke have turdet nægte ham lydighed eller være enfoldige nok til at lade sig føre bag lyset, om at få auktionen over Rakkerbanken underkendt”. Byfogeden påstår endvidere, at købmand L. T. Staal har lovet møller Thomsen, Nygaards Mølle, Rakkerbanken til leje på meget billige vilkår, mod at denne lod en vogn køre til byen efter borgernes sæd til formaling; thi L. T. Staal holder ikke selv heste og vogne, og kun han og nogle enkelte brændevinsbrændere vil komme til at profitere deraf. Generelt synes det som om at Lars Terpager Staal og byfoged Jørgen Heboe har haft et personligt uvenskab. Således protesterede L. T. Staal bl.a. imod at byfogeden ansatte to politibetjente i byen. Øltapperne, skrev Heboe, var mest interesserede i den gamle ordning, hvor ingen kunne se dem på fingrene. Lars Terpager Staal skal endog have angrebet Jørgen Heboe korporligt. Lars Terpager Staal var kaptajn i borgervæbningen da englænderne var landets trussel i 1808. Landet var besat og ikke mindst købstæder som Vordingborg var i en belejringstilstand. L. T. Staal skriver d. 15/10 1808 til Amtmanden: ”I lørdags kom 4 engelske Canoneer Brigger herned ad Farvandet. 2 lagde sig på Flugt med Masnedø, 1 ligefor Gaabense og 1 udenfor ”Syv Fod”. På dette tidspunkt var englænderne ved at trække sine styrker væk, og de forlod Sjælland d. 20. oktober.

26-27. Peder Jacob Homann, født d. 15/10 1753 i Horsens. Død d. 27/2 1827. Sognepræst i Hammer sogn. Han blev d. 27/6 1780 gift med Magnine Horrebow, født d. 22/6 1759 i København. Død d. 29/6 1841 i Vordingborg.

28-29. Identiske med ane nr. 16 og 17.

30-31. Identiske med ane nr. 18 og 19.

Tip-2 oldeforældre
32-33. Laurs Pedersen Bjørn, født 1707 i Ribe. Død d. 31/10 1791 i Ottestrup sogn. Ejer Gunnetved gods, Sæby sogn og Frideichslund, Ottestrup, Ottestrup sogn, Sorø amt i 1787. Han var 1. gang gift med Ane Nielsdatter (død før d. 8/7 1758). Han blev 2. gang gift med Maren Enevoldsdatter Kielberg, født 1717. Død 1791.

34-35. Niels Drejer, død før 1771 i Kalvehave sogn. Færgemand. Han var gift 1. gang med Margrethe Carstensdatter Als (død 1762). Han blev 2. gang gift med d. 11/5 1763 med Anna Elisabeth Povelsdatter Rhodt, født 1728 i Maribo (datter af Povel Rhodt). Død efter 1801.

36-37. Rasmus Esch, der døde d. 24/6 1765 i Præstø. Kgl. tolder i byen. Han blev gift med Kirstine Marie, der døde.

38-39. Philip Henric Phaff, født omkring 1714. Død i august 1767 i Allerslev sogn (begravet d. 2/9). Skytte, kromand og skovrider. Han blev d. 16/7 1751 gift med Nille Marie Pedersdatter, født omkring 1728 (datter af Peder Pedersen). Død i juni 1806 (begravet d. 28/6). Hun blev 2. gang gift med skovrider Peder Sørensen.

40-47. Kendes ikke.

48-49. Hans Staal, født 1712 (døbt d. 2/8 1712 som søn af købmand Peder Pedersen Staal og hustru Johanne Andreasdatter). Han døde ca. 1763. Han blev gift 1744 med Marie Vibeke Terpager, født 1728 i Mern (datter af sognepræst Lars Pedersen Terpager og hustru Anna Schütz), og hun døde d. 22/4 og blev begravet d. 29/4 1791 i sit 63. år. Hans Staal var købmand, kirkeværge og eligeret borger i Vordingborg. Enken fortsatte forretningen indtil sit andet ægteskab med Rasmus Brøndel, købmand i Vordingborg. Hun handlede med urte-, isen- og hørkram samt tømmer, endvidere korn- og frugthandel på Norge med eget skib, havde desuden oplag af røgtobak og postheste for den lollandske post. Desuden en betydelig avling.
Dette par er også aner til Agnes Henningsen, Poul (PH) Henningsen, samt forfatterinden Ida Jessen.

50-51. Jacob Hansen Engel var født i Sandby ca. 1709, idet han blev begravet d. 4/7 1755, 46 ½ år gl. i Øster Egesborg. Han blev d. 7/10 1737 sst. gift med Kirsten Jacobsdatter, født ca. 1712 – formentlig i Øster Egesborg sogn (datter af gårdmand Jacob Olsen og hustru Inger Joensdatter), begravet d. 11/4 1795, 83 år gl. i Vordingborg. Hun var gift første gang d. 15/6 1729 i Øster Egesborg med gårdfæster Peder Ebbesen, død 1737. Jacob Engel var gårdfæster i Røstofte, men overtog ved ægteskabet Peder Ebbesens gård. Han var desuden ladefoged ved Jungshoved, formentlig indtil sin død. Hun blev gift 3. gang 1756 med Ephraim Schumacher, ca. 1724-1780.
Dette par er også aner til forfatterinden Agnes Henningsen, arkitekt m.m. Poul (PH) Henningsen, Biskop Thomas Skat Rørdam, tidl. Højesteretspræsident Thomas Rørdam, musiker Jan Rørdam, samt teaterkritikeren Frederik Schyberg.
Fra Jacob Olsen og hustru stammer også forfatterinden Karen Blixen,
teaterkritikeren Svend Kragh-Jacobsen, og malerinden Dorothea Tanning.

52-53. Peder Pedersen (Houmann/Homann), født ca. 1720 i Horsens (søn af handskemager Peder Jacobsen og Kirsten Jørgensdatter). Død 1794. Handskemager i Horsens. Han var gift med Anne Cathrine Jensdatter, født ca. 1731. død 1765.

54-55. Christian Horrebow, født d. 15/4 1718 i København (søn af professor Peder Nielsen Horrebow og Anne Margrethe Rossing). Død d. 19/9 1776 sammesteds). Han havde d. 25/10 1754 ægtet Anna Barbara Langhorn, født 1735 (datter af Magnus Langhorn og Dorthea Elisabeth Wagner). Død 1812. Han var en dansk astronom. Christian Horrebow blev student 1732 og magister 1738. Han blev 1743 professor designatus og overtog 1753 fuldstændig faderens embede som professor og direktør for Observatoriet. Horrebows videnskabelige virksomhed indskrænkede sig vel for en del til de den gang almindelige disputatser på Københavns Universitet over emner, som undertiden var arvede fra faderen, men han var også i stand til selvstændige arbejder; han synes således at have været den første, der antog, at solpletterne forekom periodisk; 1776 indfører han en notits derom, og ved et eftersyn af observatoriets gamle dagbøger har det vist sig, at Horrebow har fortsat disse undersøgelser i adskillige år. En anden sag, hvormed han beskæftigede sig en del, var undersøgelser over formler til bestemmelse af påsken. I Horrebows embedstid indtraf de 2 Venuspassager 1761 og 1769. Den første af disse blev observeret af Horrebow i København og daværende observator Thomas Bugge i Trondhjem. På grund af tidsbestemmelsernes usikkerhed kom der intet resultat af deres observationer. Den næste Venuspassage bragte intet bedre resultat. I København tillod omstændighederne ingen observation, og i Norge vides der ikke at være udrettet noget af de danske udsendinge, Horrebows broder Peder og Ole Nicolai Bützow. Horrebow, der 1761 var blevet udnævnt til justitsråd og 1769 til etatsråd, døde i 1776. Fra Peder Nielsen Horrebow har Per Biørn anefællesskab med skuespiller Christian Gottschalch, sexolog Jakob Olrik, og folkemindesamler Axel Olrik.

56-63. Identiske med ane nr. 32-39.