Udkast til anetavle for Ryslingebrødrene, Karl Povlsen og Alfred Povlsen

Anetavle for Ryslinge-brødrene, Karl Povlsen og Alfred Povlsen

Tilføjelser og rettelser modtages gerne!

Probander

Karl Kristian Ludvig Povlsen, født d. 13/1 1851 i Randers. Død d. 15/5 1918 i Ryslinge. Sogne- og valgmenighedspræst i Ryslinge. Brødrene Povlsen mistede deres mor tidligt, og det kom til at præge hjemmet; i skolen betød kun lærerne i dansk og historie noget for ham; hverken han selv eller andre fandt ham egnet til studier, og efter præliminæreksamen kom han på kontor; det plagede ham, og i sin nød betroede han sig til vennen Morten Pontoppidan som fik sin far til at gribe ind så P. 1869 kunne blive student fra Randers. Under teologistudiet var han mest optaget af H. N. Clausen, H. Brøchner og Rasmus Nielsen, men afgørende for ham blev kirkegangen i Grundtvigs sidste år i Vartov. P. var udpræget anlagt på venskab; han kom ind i “den borupske kreds” (J. Borup,V. Brücker, F. Rønning,Alfred P. og mange flere), en studentergruppe som dyrkede Rasmus Nielsens filosofi og blev kernen i den nygrundtvigske bevægelse; de tilbragte siden hen årligt en uge sammen og holdt kontakt ved en gennem lang tid løbende vandrebog (“Sagamanden”). For P. blev det også af varig betydning at han – via sin forlovede -1871 kom i forbindelse med V. Birkedal i Ryslinge. 1877 blev P. cand.teol., var derpå soldat og tilbragte et par år som lærer på Gedved seminarium og højskole, efter sigende var han bedre som gymnastik- end som religionslærer, men allerede nu var han en begejstrende foredragsholder. 1879-80 var han hjælpepræst hos Dines Pontoppidan i Randers, derefter i tre år kapellan i Tørring-Heldum, hvor han med fryd oplevede at de vakte (grundtvigske) sluttede sig til ham så han med sindsro kunne overlade den gamle sognepræst (“mit afløb”) alle de kun pligtmæssige forretninger. Som alle unge grundtvigske teologer på den tid ønskede også P. at blive valgmenighedspræst, og det lykkedes da han 1883 blev Birkedals medhjælper og 1885 – da alder og politisk splid i menigheden tvang Birkedal bort – hans efterfølger, en stilling han beholdt til sin død. 1884 blev broderen Alfred forstander for Ryslinge højskole, og brødrene levede i mange år i et smukt samvirke til gavn for både skolen og menigheden som begge blomstrede op da provisorieårenes vanskeligheder var overstået.

Harald Alfred Povlsen, født d. 10/11 1852 i Randers. Død d. 21/2 1934 i København. Højskoleforstander i Ryslinge. Urne i Ryslinge højskoles have. Omtrent samtidig med den knap to år ældre bror Karl P. fik P. for mere end en menneskealder sin virkeplads i det af Vilhelm Birkedal grundtvigsk prægede Ryslingemiljø. Her blev broderen Birkedals efterfølger som stedets valgmenighedspræst mens P. blev forstander for dets skrantende folkehøjskole som han hurtigt fik rettet op til at blive en af landets førende.

Forældre
2-3. Hans Christian Henrik Povlsen, født d. 6/10 1818 i Harridslev (døbt sammedag). Død d. 10/12 1896 i Ryslinge (begravet d. 17/12 i Randers – Skt Mortens). Skolelærer i Randers. Han var gift med Mette Marie Stabell, født 1822 i Viborg (døbt d. 25/12 i Viborg Sønder sogn). Hun døde d. 11/6 1860 i Randers.

Bedsteforældre
4-5. Kristen Kristensen Poulsen, født 1794 i Sønder Onsild (vistnok døbt d. 13/2). Død d. 11/2 1880 i Harridslev (begravet d. 19/2, 85 1/4 år). Skoleholder i Harridslev. Han var 1. gang gift med Ane Katrine Petersdatter, født omkring 1788 i Houlbjerg sogn, Viborg amt. Hun døde d. 6/10 1818 i Harridslev (begravet d. 11/10). Han var 2. gang gift med Ane Knudsdatter, født ca. 1798 i Borup ved Randers. Død d. 25/2 1880 i Harridslev (begravet d. 4/3). Dannebrogsmand.

6-7. Christian Ludvig Stabell, født d. 6/8 1786 i Randers. Han døde d. 10/1 1841 i Viborg. Han blev d. 2/4 1811 i Viborg gift med Ane Kirstine Fogh, født ca. 1785 i Viborg. Forvalter på Torupgård. Fra 1817 ejer af Ørredgård i Fiskbæk sogn. Købte 1825 Herningsholm gods. Senere kontorist i Viborg.

Oldeforældre
8-9. Christen Poulsen, født ca. 1750/1754. Han døde d. 24/12 1821 i Harridslev, 71 år (begravet d. 30/12). Degn, skoleholder, først Sønder Onsild, derefter i Harridslev og kirkesanger. Han var gift med Gertrud Christensdatter, født ca. 1754 i Viborg (døbt d. 27/1 i Gråbrødre sogn). Hun døde d. 5/7 1814 i Harridslev (begravet d. 10/7).

10-11. Hans Pedersen, født omkring 1750. Han døde d. 18/9 1831 i Houlbjerg (begravet d. 27/9, 80½ år). Han var degn og skoleholder i Houlbjerg sogn. Han var 1787 ugift husmand og skoleholder i Sall sogn. Han blev 1. gang ca. 1787 i Sall gift med Anne Marie Nielsdatter Volmer, født ca. 1767 (i Sall ?). Død i 1794 (skifte d. 7/6). Han var 2. gang gift med Ane Kirstine Nielsdatter, født ca. 1775.

12-13. Johan Henrich Stabell, født ca. 1739 i Randers (døbt d. 24/1). Han døde d. 30/1 1819 i Randers. Han blev d. 16/5 1771 i Randers gift med Mette Marie Budtz, født i april 1752. Hun døde d. 30/9 1835. Han efterfulgte 1769 J. K. Lund som postmester i Randers, og 1780 desuden rådmand. Han blev 1810 beskikket til “virkelig justitsråd”.

14-15. Peder Michael Fogh, født 1762 i Århus. Død 1812 i Viborg (begravet d. 24/4 i Søndre sogn). Bager og gæstgiver i Viborg, kaptajn i borgervæbningen. Han var 1. gang gift med Mette Henriksdatter Lassen, født ca. 1756. Død før 1795. Han var 2. gang gift med Marie Elisabeth Pagh, født ca. 1775.

Tip-oldeforældre
18-19. Christen Andersen, der var gift med Kirsten Nielsdatter, født ca. 1720. Hun levede endnu 1801 hos datter og svigersøn i Harridslev. Familien boede 1754 i Viborg (Gråbrødre sogn).

22-23. Niels Poulsen (Volmer), født 1735 i Grensten sogn (døbt d. 27/12). Død d. 27/4 1808 i Sall sogn (begravet d. 2/5, 70 år! – skifte d. 12/10). Skrædder i Sall sogn. Han var gift med Karen Pedersdatter, født omkring 1723. Død d. 22/5 1809 (begravet d. 28/5 – 80 år! – skifte d. 12/10).

24-25. Nicolaus Stabell. Han døde1761 (begravet d. 4/2). Birkedommer i Dronningborg (nævnt 1731 + 1732). Han blev 1732 rådmand i Randers og 1743 desuden postmester. Han var gift med Katrine Elisabeth Bryner.

26-27. Frands Christian Budtz, født d. 14/8 1725 i Randers. Død d. 8/8 1780 i Randers. Købmand i Randers. Han var gift med Karen Marie Hensemann, født 1723. Død i november 1797.

28-29. Ib Jørgensen Fogh, skipper i Århus. Født ca. 1725 i Århus. Død i december 1762 (begravet d. 10/12). Han blev d. 19/1 1752 i Århus domsogn gift med Mariane Hasle, født ca. 1735. Død 1794 i Viborg. Ib Jørgensen tog d. 16/3 1752 borgerskab i Århus som skipper. Hun var 2. gang gift med Corfitz Boye.

30-31. Hans Henrik Lassen, død 1760 (skifte d. 31/1). Snedker i Viborg. Han var gift med Mette Margrethe Bruun, født OMKRING 1735. Død d. 10/3 1763 (skifte d. 7/2 1764).

Tip-2 oldeforældre
44-45. Poul Nielsen, født ca. 1693 – vel i Hjermind (søn af degn i Hjermind, Lee og Hjorthede Niels Jørgensen (død 1729) og 1. hustru Malene Poulsdatter Gemsø, præstedatter fra Hjermind (død ca. 1712)). Han døde d. 28/11 1769 (begravet d. 3/12 – skifte af 8/12). Ved begravelsen nævnes han Poul Nielsen Degn, så han har nok været degn i Grensten. Han var gift med Maren Nielsdatter, født omkring 1700. Hun døde i 1791 i Grensten (begravet d. 4/12, 92 år). I 1787 nævnes hun som 85 år. (Niels Jørgensen var 2. gang senest 1714 gift med Anne Christensdatter, datter af degn i Hvorslev og Gerning, Christen Nielsen Vistrup og hustru Maren Jensdatter Pind).

52-53. Johan Bertelsen Budtz, født ca. 1680 i Randers. Han døde d. 31/7 1733 i Randers. Købmand og rådmand (borgmester) i Randers. Han var gift 2. gang med Mette Marie Hansdatter Winther, født ca. 1688 i Århus. Hun døde før d. 1/7 1754 i Randers (datter af købmand Hans Jensen Winther og Maren Michelsdatter Malling). Johan Budtz var gift 1. gang med Birgitte Elisabeth von Hatten, død 1704 (datter af tolder i Randers Henrik von Hatten og Engel Kop).

54-55. Hans Christopher Hensemann. Han døde d. 17/3 1763 i Øster Tørslev, Gjerlev, Randers amt. Han var hører i Randers, sognepræst i Øster Tørslev-Dalbyover, provst. Han var gift med Mette Marie Piper, født 1696. Død i september 1757 (datter af Johan Peder Christiansen Piber og Karen Pedersdatter Wendel).

56-57. Jørgen Mikkelsen Fog. Skipper i Århus. Han var gift med Inger Ibsdatter.

58-59. Mogens Rasmussen Hasle, død ca. 1757 (søn af Rasmus Mogensen Hasle og Maren Sørensdatter). Borger og skipper i Århus. Han var gift med Maren Mikkelsdatter.

62-63. NN Bruun. Han var gift med Mette Pedersdatter (Bøggild), født OMKRING 1710. Død 1790 i Viborg (skift d. 29/4). Hun var 2. gang gift med handskemager i Viborg, Jens Christensen Mammen, død 1773 (skifte d. 17/5).