Uddrag af anetavle for forfatterinden Cecil Bødker

Uddrag af anetavle for forfatterinden Cecil Bødker

Tilføjelser og rettelser modtages gerne.

Proband

Cecil Skaar Bødker, født d. 27/3 1927 i Fredericia. Dansk forfatter. Hun blev udlært som sølvsmed i 1948, men siden forladt dette hverv til fordel for sit forfatterskab. Hun blev d. 31/5 1953 gift med Arne Bødker, født d. 17/8 1911 i Torp, Bredstrup sogn, (søn af skomager Jens Nielsen Bødker og Ingeborg Jensen). Ægteskabet opløst 1974. Hun blev 2. gang d. 17/4 1974 gift med landmand Hans Nissen Eskelund Frydendal, født d. 1/11 1931 i Torp pr. Fredericia, (søn af landmand Alfred Frydenlund og Dorthea Eskelund).
De første digte blev udgivet under navnet Cecil Skaar. I 1998 modtog hun Det Danske Akademis Store Pris. Hun anvender bevidst forkerte stavemåder – f.eks. “hoderne” (hovederne), “lårt” (lort) og “treerne” (træerne).
I 1967 udkom hendes første børnebog. Siden har hun stort set skrevet én børnebog om året. Mange af hendes bøger er oversat til andre sprog. Bogen Hungerbarnet blev i 2002 filmatiseret under titlen Ulvepigen Tinke.

Forældre
2-3. Hans Peter Jacobsen, født d. 5/6 1892 i Købmagergade 12, Fredericia (døbt d. 7/8 i Fredericia, Trinitatis sogn). Død d. 6/5 1973. Tegner ved Cohrs sølvvarefabrikker. Forfatter. Han blev 1922 gift med Gertrude Anna Cathrine Mathiesen, født d. 5/11 1900. Død 1990. Hans Peter Jacobsen var uddannet malersvend 1910. Rejste efterfølgende rundt til bl.a. Tyskland, Schweiz, Ungarn, Rumænien og Ægypten. Debut med romanen ”Foran Eventyret” i 1925.

Bedsteforældre
4-5. Niels Christian Jacobsen, født d. 25/5 1860 i Fredericia (døbt d. 12/8 i Trinitatis). Avlsbruger i Fredericia. Boede 1892 i Købmagergade 12. Han blev d. 25/10 1889 i Fredericia (Trinitatis sogn) gift med Sofie Caroline Christensen Schaar, født d. 19/4 1863 i Fredericia.

6-7. Marcus Mathiesen, født d. 17/9 1860 på Jegindø. Han døde d. 11/12 1933 i Næstved. Bankdirektør, overretssagfører i Næstved. Han blev d. 20/10 1899 gift med Emma Malling-Hansen, født d. 2/9 1869 i København. Død d. 20/3 1954. Lærerinde i Slagelse.

Oldeforældre
8-9. Niels Peder Jacobsen, født ca. 1826 i Fredericia. Han var avlsbruger og boede i Prindsensgade, hjørnet af Dalegade 19. Han var gift med Gertrud Marie Gade, født ca. 1829 i Fredericia.

10-11. Lauritz Christian Christensen Schaar, født d. 23/9 1826 i Fredericia. Avlsbruger i Fredericia. Bosat i Købmagergade 12, forhuset. Han var gift med Karen Hansen/Sørensen Buhl, født d. 26/2 1829 i Fredericia.

12-13. Mathias Jørgen Mathiesen, født d. 6/4 1819. Sognepræst på Jegindø. Han blev d. 3/7 1859 på Frederiksberg gift med Elisa Cathrine Schmidt, født d. 31/10 1823 i Odense (døbt d. 5/2 1824 i Skt. Knud).

14-15. Hans Rasmus Malling Johan Hansen, født d. 5/9 1835 i Hunseby, Maribo amt (døbt d. 5/11). Han døde d. 27/9 1890. Han blev 1. gang d. 8/9 1865 i Keldby kirke, Præstø amt, gift med Cathrine Georgia Heiberg, født d. 27/10 1841 i København. Død d. 3/10 1876 i København. Han blev 2. gang d. 19/11 1880 i København (Skt. Mathæus) gift med Anna Cathrina Maria Steenstrup, født d. 9/11 1842 (datter af Michael Vogelius Steenstrup og hustru Abelone Antoinette Lyngbye). Død d. 11/5 1897.
Forstander og præst ved Det Kongelige Døvstummeinstitut i København. Opfinder af skrivekuglen. Uddannet lærer 1859 fra Jonstrup seminarium, teolog 1865, forstander 1865-1890.

Tip-oldeforældre
16-17. Niels Peder Jacobsen, født ca. 1798 i Fredericia. Avlsmand i Fredericia. Bosat i Kongensgade 57.Han var gift med Cathrine Hansen Gade, født ca. 1796 i Fredericia.

18-19. Niels Hansen Gade, født ca. 1790 i Fredericia. Avlsbruger i Fredericia. Han var gift med Marie M. Jepsen, født ca. 1790 i Gauerslund.

20-21. Christian Lauritsen Skaar, født ca. 1799 i Fredericia. Avlsbruger i Fredericia. Han var bosat i Købmagergade 228. Han var gift med Sophia Hansen (Skytte), født ca. 1790/1795 i Trelle ved Fredericia eller i Egeskov (ifølge FT-1850).

22-23. Hans Sørensen Buhl, født ca. 1787. Avlsbruger i Fredericia. Han var 1834 bosat i Kongensgade 93. Han var gift med Anne Thiesen, født ca. 1803.

24-25. Marcus Mathiesen, født d. 5/10 1785 i Rye, Voldborg hrd. Død d. 24/1 1849 i Kirke Helsinge. Han blev 1818 gift med Christiane Marie Begtrup, født d. 24/2 1800 i Asminderød. Død d. 16/4 1865.
Student 1803, Roskilde, cand. theol. 1807, sognepræst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg 1817.

26-27. Christian Friderich Schmidt, gift med Christine Margrethe Gejl

28-29. Johan Frederik Hansen, født d. 28/10 1828 i Pårup, Østofte sogn, Maribo amt (døbt d. 16/12). Han døde d. 19/7 1839 i Hunseby (begr. d. 24/7). Han var skolelærer i Havlykke og Hunseby. Han var gift med hustru Juliane Marie Kathrine Matzen, født d. 9/9 1809 i Hunseby (døbt d. 11/11). Hun døde d. 13/5 1885 i Ringsted (begr. d. 20/5).

30-31. Søren Johan Heiberg, født d. 1/6 1810 i København. Død d. 15/1 1871 i Keldby på Møn. Han blev gift 1. gang d. 7/11 1839 i København (Hof & Slots sogn) med Engelke Marie Rørdam, født d. 22/3 1814 i Ondløse. Død d. 6/9 1855. Søren Heiberg blev student 1827, cand.theol 1836 og sammen år tilknyttet Det Kongelige Døvstummeinstitut i København, først som lærer, og fra 1839 som forstander og præst. I 1865 blev han præst i Keldby på Møn. Han desuden fra 1857 privatsekretær for enkedronning Caroline Amalie. 1852 ridder af Dannebrog og 1857 titulær professor. Han blev 2. gang d. 7/2 1857 med sin første hustrus søster, Emma Rørdam, født d. 3/9 1812 i Ondløse.

Tip2-oldeforældre
32-33. NN. Gift med Else Marie Nielsdatter, født ca. 1771. Var 1801 bosat i Danmarksgade 412 med sin 1-årige søn Niels Peder Jacobsen. Angives at være gift, med faderen nævnes ikke

34-35. Hans Nielsen Bundgaard, født ca. 1759. Avlsmand i Fredericia. Han var 1801 bosat i Kongensgade 57-59. Han var gift med Gertrud Pedersdatter, født ca. 1770 (datter af Peder NN og (Karen) Cathrine Jensdatter Gade, født ca. 1726).

36-37. Hans Nielsen Bundgaard, født ca. 1759. Avlsmand i Fredericia. Han var 1801 bosat i Kongensgade 57-59. Han var gift med Gertrud Pedersdatter, født ca. 1770 (datter af Peder NN og (Karen) Cathrine Jensdatter Gade, født ca. 1726).

38-39. Kendes ikke.

40-41. Lars Christensen Skaar, født ca. 1751. Skomager i Fredericia. Han var 1801 bosat i Købmagergade 295. Han var gift med Kirsten Nielsdatter., født ca. 1762. Lars/Lauritz Skaar/Schaar/Schau nævnes som ugift skomagersvend hos ”skoemagermesterind” Karen Jensdatter i Købmagergade 97 i Fredericia.

44-45. Søren Hansen Buhl, født ca. 1766. Han døde d. 4/7 1826 i Fredericia (Trinitatis sogn). Han var gift med Kirsten Sørensdatter, født ca. 1755. Hun døde d. 29/6 1830 i Fredericia (Trinitatis sogn).

48-49. Mathias Jørgen Mathiesen, født 1748 (døbt d. 29/3 i Sorø) (søn af købmand og byskriver i Sorø Marcus Mathiesen og hustru Gertrud Elisabeth Nygaard – se Holger Begtrups anetavle i PHT). Han døde d. 7/5 1793 (begr. d. 14/5 i Rye). Han blev d. 9/10 1778 i Kirke Hyllinge gift med Ellen Pohlmann, født 1762 (døbt d. 5/10 i Kornerup) (datter af lærer, senere sognepræst i Kornerup Hans Peter Pohlmann og hustru Maren Ditzel). Død d. 24/2 1852 i København (Vor Frue).

50-51. Jens Worm Begtrup, født 1762 (døbt d. 28/7 i Vistoft) (søn af sognepræst i Vistoft Erik Gjørup Pedersen Begtrup og hustru Christine Augusta Gregersdatter Bruun). Død d. 26/2 1841 i Fredensborg slotssogn. Student 1782, Århus, premierløjtnant i nordre sjællandske landeværnsregiment 1801, afsked 1808, krigsråd 1816, pagehovmester og bibliotekar på Fredensborg hos enkedronning Juliane Marie Han var gift med Ane Elisabeth Schwartz, født ca. 1772 (datter af kaptajn Albrecht Georg von Schwartz og hustru Maria Elisabeth Schütz). Død d. 5/4 1860 i Fredensborg slotssogn, 88 år gl.

52-53. Kendes ikke.

54-55. Kendes ikke.

56-57. Hans Hansen, født d. 30/8 1782 i Pårup, Østofte sogn (døbt d.22/9) (søn af gårdfæster Hans Pedersen og hustru Bodil Cathrine Nielsdatter). Død d. 23/7 1832 i Maglemer, Hunseby (begr. d. 27/3). Indsidder og musikant i Pårup. Han var gift med Kirsten Hansdatter Smed, født d. 6/5 1773 i Hillested (døbt d. 9/5) (datter af smed Hans Pedersen Smed og hustru Ane Sophie). Hun døde efter 1834.

58-59. Forvalter Matzen på Knuthenborg og hustru Margrethe.

60-61. Peter Wilken Heiberg, født d. 1174 1774 i Skamstrup (søn af Søren Johan Heiberg og hustru Karen Wilkensen Hornemann). Død d. 31/12 1842. Politie Secretair og Inspecteur ved Garnisons Arbejdshuus og Skoler. Han blev 2. gang d. 21/11 1808 gift med Elisabeth Catharina Schrøder, født d. 29/9 1784 i København (datter af Johan Heinrich Schrøder og Anna Thomsen). Død d. 5/4 1845.

62-63. Thomas Schatt Rørdam, født d. 3/12 1776 på Sct. Thomas (søn af sognepræst, bl.a. på Sct. Thomas Christen Bolle Rørdam og hustru Marie Elisabeth Schat). Han døde d. 18/9 1831 i Tølløse. Han blev 1824 cand. theol. Sognepræst og provst i Tølløse. Han blev d. 7/5 1801 gift med Cathrine Georgia Teilmann, født d. 20/7 1777 i Ondløse (datter af sognepræst i Borup, senere Tølløse-Aagerup, Hans Teilmann og hustru Cathrine Margrethe Samsøe). Død d. 31/12 1842 samme sted.

Litteratur: Carl Langholz: Anetavler for berømte danskere, 1. samling, Digtere og forfattere, Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1989 (anetavle for Johan Ludvig Heiberg, side 84, og anetavle for Valdemar Rørdam, side 246). PHT: Kendte danskeres anetavler XXV. Højskoleforstander Holger Begtrups anetavle, Kendte danskeres anetavler XX, Lægen Emil Hornemanns anetavle.

AO kirkebøger, DDA folketællinger. Søgning på Internettet.

Tip-3-oldeforældre

90-91. Søren Hansen Pagh (Hybye), født 1720. Han døde d. 21/8 1783 i Fredericia. Han var gift med Johanne Nielsdatter Hybye, født ca. 1726. Hun døde d. 7/6 1802 (76 år).

96-97. Marcus Mathiesen, født d. 11/2 1711. Død 1759 (begravet d. 5/12 i Sorø kirke). Gift med Gertrud Elisabeth Nyegaard, født d. 10/4 1712. Død 1767 (begravet d. 6/6 i Sorø kirke). Købmand i Sorø, byskriver samme sted og birkeskriver i Sorø birk januar 1755, exam.jur. februar samme år, tillige postmester 1758.

98-99. Hans Peter Pohlmann, født ca. 1728 i Christiania (Oslo). Død 1795 (begravet i marts i Kr. Hyllinge, 67 år gl). han blev d. 31/7 1761 i Holbæk gift med Maren Ditzel, født d. 26/12 1737 i Holbæk. Død d. 24/6 1816 i Kr. Hyllinge. Student 1750, Chrisitiania, baccalaureus 1752, lærer ved Waisenhuset 1753, sognepræst i Kornerup og Svogerslev 1760, i Kirke Hyllinge og Lyndby 1769.

100-101. Erik Gjørup Pedersen Begtrup, født 1713 på Ingvorstrup (døbt d. 18/4 i Vejlby, Djursland). Død 1786 (begravet d. 31/1). Han blev d. 10/6 1744 i Århus domsogn, gift med Christine Augusta Gregersdatter Bruun, døbt d. 17/12 1712 i Gerrild ved Grenå. Død 1787 (begravet d. 29/3 i Vistoft). Student fra Århus 1734, cand.theol 1738, magister 1740, sognepræst i Vistoft samme år, provst 1772. Forfatter.

102-103. Albrecht Georg von Schwartz, født ca. 1724. Død d. 16/4 1775 i København, i sit 51. år. Han var gift med Maria Elisabeth Schütz, døbt d. 24/7 1741 i København, Sct. Petri sogn. Død 1795. Albrecht v. Schwartz var Fændrik i fynske geworbne infanteriregiment 1747, sekondløjtnant 1750, premierløjtnant 1759, afsked som kaptajn 1765.

120-121. Søren Johan Heiberg, født d. 25/4 1739 i Vemmetofte. Død d. 23/1 1822 i Fakse. Han blev d. 8/5 1772 gift med Karen Wilkensen Hornemann, født d. 13/2 1752 i Næstved. Hun døde d. 14/2 1797 i Fakse. Søren Johan Heiberg var sognepræst i Fakse 1788-1822.

122-123. Johan Heinrich Schrøder, gift med Anna Thomsen.

124-125. Christen Bolle Rørdam, født d. 22/3 1743 i Vigersted. Død d. 21/10 1802 i Kindservig (Bergens sift). Han blev d. 15/9 1769 gift med Marie Elisabeth Schat, født 1747 i Køge (døbt d. 19/8). Hun døde d. 2/7 1805 i Tustrup præstegård.
Student fra Roskilde 1761, baccalaureus 1762, cand.theol 1764, alumnus på Borchs Kollegium 1765-1769, inspektør ved samme og dekan på Kommunitetet 1768, præst ved den lutherske menighed på Skt. Thomas 1769-1775, sognepræst til Kindservig 1778-1802, provst 1793.

126-127. Hans Teilmann, født d. 7/11 1746 i Vordingborg. Død d. 18/1 1822 i Tølløse. Han var gift med Cathrine Margrethe Samsøe, født d. 21/9 1755 i Næstved. Død d. 29/3 1833.
Student fra Herlufsholm, cand.theol 1763, kapellan i Borup 1765, sognepræst samme sted, 1770, i Tølløse-Ågerup, 1776-1822

Tip-4-oldeforældre (7. anegeneration)
180-181. Hans Jensen Pagh, født omkring 1660, Egeskov, Vejle. Død efter 1739 i Egeskov, Vejle. Han var gift med Maren Jensdatter.

192-193. Kendes ikke.

194-195. Peder Nielsen Nyegaard, født 1666 i Ribe. Han døde 1719. Han blev 1. gang gift med NN, død på hjemrejse fra Ostindien. Han blev 2. gang 1701 gift med Gertrud Lisbeth Jacobsdatter Jersin, født 1680. Død 1716.

196-197. Hans Pohlmann, gift med Marianne Leth.

198-199. Hans Ditzel, død 1760 i Holbæk (begravet d. 17/9). Han var gift med Ellen Rosengaard, født ca. 1702. Død maj 1754 (begravet d. 14/5 samme sted, 51 år, 7 måneder og 1 dag).

200-201. Peder Lauridsen Begtrup, født ca. 1679. Død 1759 (begravet d. 22/3 i Ginnerup, 78 år, 4 måneder, 5 dage). Han blev d. 15/4 1711 i Vejlby sogn, Djursland, gift med Dorothea Sophie Welou, døbt d. 23/7 1676 i Grenå. Begravet d. 16/3 1740 i Ginnerup. Hun blev 1. gang gift med ejer af Ingvorstrup, Rasmus Pedersen Møller (1656-1710).
Student fra Ebeltoft 1700, hører ved Ebeltoft Latinskole, siden hovmester på Skærsø, Dråby sogn. Han blev ved ægteskabet ejer af Ingvorstrup, og købte senere Fannerupgård, Ginnerup sogn.

202-203. Gregers Bruun, født 1672. Død d. 17/12 1742 i Gerrild. Han blev 1. gang gift med sin forgængers enke, Karen Hansdatter Cappel, død 1723 i Gerrild (datter af sognepræst Hans Pedersen Cappel og Susanne Christensdatter Fischer). Han blev 2. gang 1724 gift med Anna Mikkelsdatter Müller, født ca. 1700. Død 1774 (begravet d. 17/5 i Århus domsogn, 73 år). Hun var gift 2. gang d. 15/12 1745 med krigsråd, vejer og måler i Århus Niels Langballe (1687-1752).
Student fra Roskilde 1690, sognepræst i Gerrild og Hemmet 1700.

204-205. Albrecht Georg Schwartz, født 1687. Død 1755. Han blev 1722 gift med Anna Elisabeth Behrends.
Professor i historie ved universitetet i Greifswald, Pommern. Adlet 1750 af kejser Frans 1.

206-207. Carl Ulrich Schütz, der d. 29/8 1738 i København (Sct. Petri) blev gift med Sophia Christina Seyfert, som efter hans død blev gift (trolovelse d. 20/12 1743 i Århus, Vor Frue) med organist Nicolai Rathge Clausen (død 1759).

240-241. Peter Heiberg, født d. 5/9 1694 i Sogndal, Norge. Død d. 29/3 1775. Han blev d. 17/2 1735 gift med Edele Cathrine Hørning, født d. 10/8 1710 i Vordingborg. Død d. 21/11 1791 i Vordingborg.
Magister, dansk præst ved Vemmetofte kloster 1735-1775.

242-243. Wilchen Hornemann, født ca. 1720 i Århus. Død i maj 1791 (begravet d. 23/5 i Næstved Sct. Mortens kirke, 70 år gl.). Han blev d. 18/8 1747 i Næstved gift med Birgitte Hincheldey, født 1713 (døbt d. 7/8 i Næstved, Sct. Peder). Død 1782 (begravet d. 8/7 i Næstved, Sct. Morten). Wilchen Hornemann var købmand i Næstved – borgerskab 1751.

244-245. Kendes ikke.

246-247. Kendes ikke.

248-249. Holger Rørdam, født d. 6/3 1700 i Rørby. Han døde d. 10/6 1783 i Vigersted. Han blev ca. 1731 gift med Vita Bering, født 1708. Død d. 2/6 1771.
Student fra Kalundborg 1718, cand.theol 1720, huslærer hos pastor Hans Agerup i Magleby 1720, siden for den senere kancellideputerede Bolle Willum Luxdorph (1716-1788). Sognepræst i Vigersted-Kværkeby 1731-83, provst 1749-1774.

250-251. Thomas Schat, født ca. 1715. Købmand i Køge. Han blev gift 1746 med Bodil Kirstine Einsperg, født ca. 1715. Hun var gift 1. gang ca. 1737 med Thøger Christensen Rosenberg (1702-1745), rådmand og købmand i Køge.

252-253. Andreas Teilmann, født d. 6/6 1699 i Ribe. Død 1772. Han blev d. 26/7 1730 på Gaunø gift med Anna Johansdatter Neergaard, født d. 11/11 1712. Død d. 22/11 1794. Andreas Teilmann var Amtsforvalter i Vordingborg 1729. Kammerråd.

254-255. Jørgen Mouritsen Samsøe, født ca. 1706. Død 1779. Han blev ca. 1750 gift med Anna Tobyren Saabye, født d. 25/1 1719 i Kolind. Død 1768 i Næstved (begravet d. 23/2). Jørgen Samsøe var koffardikaptajn i Næstved.

Tip-5-oldeforældre (8. anegeneration)
380-381. Jens Sørensen Pagh, født ca. 1630. Han døde efter 1702. Han var gift med NN.

388-389. Niels Pedersen Nyegaard, gift med Cathrine Susanne Hansdatter. Købmand og skomager i Ribe.

390-391. Jacob Jensen Jersin, født 1633. Død 1694. Han blev 1664 gift med Adelheid Johansdatter Borchardsen, født ca. 1635, vel i Ribe. Jacob Jersin var biskop i Stavanger og Christianssand.

392-399. Kendes ikke.

400-401. Lauritz Andersen, født ca. 1638. Død 1713 (begravet d. 10/1 i Vistoft, 75 år). Han var gift med Ane Poulsdatter. Selvejergårdmand i Begtrup by, herredsfoged over Mols herred og tingskriver i sønder herreds ting 1666.

402-403. Johan Welou, død 1685. Han var gift med Helvig Henriksdatter. Han var byfoged i Grenå 1668 og borgmester samme sted 1669-1683.

404-405. Jochum Jensen Bruun, død 1714. Han var gift med Elisabeth Augusta Andersdatter. Jochum Bruun var student fra Herlufsholm 1662, sognepræst i Sæby og Gershøj, 1666.

406-407. Mikkel Pedersen Müller, død i Holbæk, Djursland, d. 14/6 1709. Han blev 1. gang1682 gift med Birgitte Christophersdatter Rud, død d. 21/6 1693 i Holbæk (datter af sognepræst Christopher Helsing). Gift 2. gang Anna Maria Suhr, død 1740 (begravet d. 27/5 i Holbæk, Djursland). Hun blev 2. gang gift med sognepræst i Holbæk Hans Cappel Haasum, død 1740 (søn af sognepræst Anders Nielsen Haasum og Karen Hansdatter Cappel – gift 1 gang med nr. 203).

408-409. Albrecht Schwartz, født ca. 1640. Død 1705. Han var gift 1. gang med Katharina Staven. Han var 2. gang gift med Maria Zarnikow. Han var præst i Horst ved Greifswald.

410-411. Kendes ikke.

412-413. Heinrich Schütz. Organist ved Sct. Petri kirke i København 1722-1741.

414-415. Bartholomæus Seyfardt, død før 1720. Han blev gift ca. 1712 (bevilling af 15/12) med Anne Christine Christians, født i Flensborg. Hun var gift 2. gang med bergmedicus Georg Henrik Blumenthal.Seyfardt var regimentsfeltskær i København 1710-1712, derefter amtskirurg, kaldes medicinæ et chirurgiæ practicus i København.

480-481. Søren Heiberg, født ca. 1658. Død d. 7/9 1713. Han var gift 1. gang 1693 med Margrethe Hanning, født ca. 1672. Død 1701. Søren Heiberg blev 2. gang gift 1703 med Birgitte Margrethe Linde, 1723, datter af major Gabriel Linde og Anne Nielsdatter Bugge.

482-483. Thomas Jørgensen Hørning, født ca. 1670. Død 1711. Han blev ca. 1707 gift med Inger Hansdatter Windekilde, født d. 27/11 1672. Død 1755 i København (begravet d. 30/6). Hun blev 1. gang ca. 1695 gift med islandsk købmand Jacob Sørensen Graahe, død ca. 1706. Hun blev 3. gang ca. 1712 gift med bogtrykker og avisudgiver i København Joachim Wielandt (1690-1730).

484-485. Claus Frees Hornemann, født 1689 i Næstved. Død 1746 i Århus. Han blev 1718 i Århus gift med Karen Nielsdatter Fog, født ca. 1678. Død 1749. Hun var gift 1. gang med købmand i Århus Jacob Nielsen Utzon (død 1712). Claus Hornemann var købmand i Århus.

486-487. Benjamin Hincheldey, født ca. 1680 i Lybæk, død 1758 (begravet d. 3/2 i Næstved Sct. Mortens, 78 år). Han blev d. 16/11 1706 i Tølløse gift med Marie Judithe Aggerup, født 1679 i Tølløse (døbt d. 27/10). Død 1749 (begravet d. 31/3 i Næstved Sct. Morten). Benjamin Hincheldey var købmand i Næstved, borgerskab 1703. Kæmner og kirkeværge.

496-497. Niels Holgersen Bruun, født d. 30/4 1658 i Kundby. Død d. 24/1 1707 i Rørby. Han blev ca. 1695 gift med Maren Sørensdatter Gram, født 1667 i Refsnæs (døbt d. 2/6). Død 1731 (begravet d. 20/6). Hun blev ca. 1686 gift 1. gang med sognepræst i Rørby Erik Hansen Knoph (1650-1689). Hun blev 2. gang ca. 1689/1690 gift med sognepræst i Rørby Daniel Albertsen Schrøder (ca. 1650-1695).

498-499. Peder Bering, født ca. 1665. Død 1716. Han var gift med Else Hansdatter Lindberg. Oberstløjtnant 1705, kommandant i Nyborg, 1709.

502-503. Jacob Einsperg. Han var gift med Kirstine Hansdatter Stær. Jacob Einsperg var forpagter af Knabstrup og ejer af Hjortespring og Husumgård ved København.

504-505. Christen Nielsen Teilmann, født ca. 1645. Død 1728 (begravet d. 7/1). Han var gift med Mette Andersdatter Raunsøe, født omkring 1670. Han var overformynder og købmand i Ribe, senere i Hjerting.

506-507. Johan Thomasen Neergaard, født d. 15/12 1673 på Svenstrup. Død d. 12/1 1737 på Grevensvænge. Han blev 1695 gift med Sidsel Petersdatter Wartberg, født d. 12/6 1676 i København. Død d. 8/4 1742. Han var forpagter af Snedinge 1694, af Gavnø (1729), ejer Fuglebjerggård 1721-1724, af Grevensvænge 1725.

508. Mourits Jørgensen Samsøe, født omkring 1650. Han var formentlig købmand i Kalundborg. Gift 1. gang 1681 med Anna, enke efter borgmester i Kalundborg, Jens Jensen.

510-511. Ole Nielsen Saabye, født ca. 1674. Død 1723. Han blev ca. 1716 gift med Anna Cathrine Nielsdatter, født 1691 i Thorsager (døbt d. 5/7). Sognepræst i Koldind-Ebdrup, 1716-1723.

Tip-6-oldeforældre (9. anegeneration)
760-761. Søren Madsen Pagh, født før 1615. Død efter 1665.

782-783. Hans Borchardsen, født d. 28/10 1597 i København. Død d. 4/1 1643 i Ribe. Han blev d. 7/5 1630 gift med Cathrine Jørgensdatter Brod, født d. 3/9 1609. Død d. 25/12 1660. Student fra Sorø, 1613, baccaleur 1616, studerede i Witteberg og Jena. Rektor i Helsingør 1622, lærer for prins Frederik (III), 1622-1629, magister 1625, sognepræst ved Vor Frue kirke i København, biskop i Ribe 1635-1643, dr.theol 1636.

(Se Vilhelm Bergsøes anetavle).

800-801. Anders Pedersen, født 1594. Død 1666. Han var gift med Bodil Andersdatter, født 1597. Død 1658. Herredsfoged over Mols herred, selvejergårdmand i Begtrup, Vistoft sogn.

802-807. Kendes ikke

808. Jens Bruun. Ridefoged på Samsø.

809-813. Kendes ikke.

814-815. Casper Berntsen Suhr, født 1642 i Bremen. Død 1701. Han var gift med Anna Olufsdatter, født ca. 1643. Død 1688.

816-817. Albert Schwartz. Han var gift med Anna Bünzow. Advokat i Greifswald.

960-961. Anders Sørensen (Heiberg), født d. 15/3 1630. Død d. 4/3 1688. Han var 1. gang 1657 gift med Maren Gertsen Morgenstierne, født ca. 1630. Død omkring 1674. Han blev 2. gang ca. 1674 gift med Elle Ørbech (1649-1723), datter af foged i Finmarken Hans Jensen Ørbech og Kirsten Kønningham. Anders Sørensen var sorenskriver i Indre sogn 1666.

962-963. Peder Pedersen Hanning, født ca. 1636. Død 1692. Han blev 1. gang ca. 1668 gift med Margrete Jespersdatter, født omkring 1645. Død før 1678. Han blev 2. gang 1678 gift med Anne Henriksdatter, skilt 1679, og 3. gang 1681 gift med Sidsel Knudsdatter Glad, født omkring 1650, død ca. 1685, datter Knud Christophersen Glad og Maren Bertelsdatter Mule. Han blev 4. gang 1687 gift med Margrethe Garmann (født omkring 1665, død 1733), enke efter foged Peder Andersen Ulveberg, datter af sognepræst i Hammer Anders Garmann og Kirsten Hansdatter Smith (Lillienskiold).

964-965. Jørgen Andersen Hørning, født ca. 1638. Død 1707 (begravet d. 8/3). Han var gift med Edel Christensdatter, født omkring 1635. Død 1709 (begravet d. 29/3). Handelsmand i Århus.

966-967. Hans Hansen Windekilde, født ca. 1625. Død d. 12/4 1711. Han var gift 1. gang d. 10/6 1655 med Inger Gregersdatter (1630-1667), og 2. gang d. 16/11 1669 med Gjertrud Jørgensdatter Colding, født 1651. Død 1687. Hans Windekilde var magister og sognepræst i Stenløse-Viksø 1654-1711, provst 1679.

968-969. Vilichen Hornemann, født 1661 (døbt d. 15/9 i Næstved, Sct. Peder). Død ca. 1726/27 i Næstved. Han blev 1. gang gift med Karen Clausdatter Frees, død d. 31/12 1699 i Næstved. Han blev 2. gang gift med Mette Nielsdatter Fog, født ca. 1683. Død d. 10/7 1717 i Næstved.

970-971. Niels Lauridsen Fog, født 1646. Død 1710. Han blev 1. gang 1671 gift med Anna Jensdatter Vegerslev, født 1653. Død d. 20/10 1689. Han blev 2. gang 1691 gift med Margrethe Henriksdatter Blichfeld (1667-1712), datter af sognepræst Henrik Christensen Blichfeld og Karen Christensdatter Friis. Niels Fog var købmand i Århus, med borgerskab 1676. Rådmand samme sted.

972-973. Evert Hincheldey, død 1700 (begravet d. 9/3 i Lybæk). Han blev gift 1661 med Anna Fischer, død 1699 (begravet i Lybæk d. 29/11). Købmand i Lybæk.

974-975. Niels Pedersen Aggerup, død d. 1/1 1687 i Tølløse. Han blev 1. gang gift med Gouche Jacobsdatter, 2. gang med Birgitte Hansdatter Høffding, født ca. 1646. Død 1711 i Tølløse (begravet d. 29/5, 65 år). Hun blev 2. gang gift med sognepræst Peder Hansen Cappel, død 1727 (begravet d. 20/6 i Tølløse, 63 år).

992-993. Holger Andersen Bruun, født ca. 1625. Død 1680. Han blev ca. 1654 gift med Mette Nielsdatter, født omkring 1630. Død 1679 (begravet d. 28/8). Sognepræst i Kundby 1654-1680.

994-995. Søren Jensen, født omkring 1620 i Kalundborg. Død d. 15/4 1673. Sognepræst på Refsnæs. Han blev gift 1. gang ca. 1651 med Maren Sørensdatter (ca. 1595-1660), og gift 2. gang ca. 1661 med Elisabeth Sophie Lauritsdatter Gram, født omkring 1640. Død 1712. Hun blev 2. gang 1674 gift med Laurits Olufsen Koch (1634-1691), rektor i Ringsted, senere sognepræst på Refsnæs. Hun blev 3. gang ca. 1691 gift med Christopher Christensen Schiwe (ca. 1660-1718), sognepræst på Refsnæs, 1691-1718.

996-997. Vitus Bering, født d. 6/10 1617 i Viborg. Død d. 20/5 1675 i København. Han blev 1. gang d. 13/6 1652 i København med Anne Nielsdatter, født d. 24/6 1630 i København, død d. 25/8 1657 i København, datter af professor, dr.theol Niels Pedersen Aurilesius og Mette Vinstrup. Vitus Bering blev 2. gang d. 15/9 1663 i København gift med Gertrud Jørgensdatter, født d. 25/6 1648 i København. Død d. 17/4 1678 samme sted. Vitus Bering var student fra Viborg, 1635, magister, 1649, professor ved Københavns Universitet, 1650, professor i historie ved Sorø Akademi 1650-1651, kgl. historiograf 1650, kannik i Roskilde, medlem af Skatkammerkollegiet 1660, assesor i højesteret 1661, adlet 1670.

998. Hans Lindberg, hørkræmmer i København.

1006-1007. Hans Jørgensen Stær, født ca. 1650. Han var gift med Kirsten von Westen, født 1660. Hans Stær var rådmand og købmand i Nykøbing Falster.

1008. Niels Christensen Teilmann, i Ribe.

1010-1011. Anders Rasmussen Spandet, født d. 7/10 1637 i Ribe. Død d. 27/12 1692. Han blev ca. 1660 gift med Anna Lauritsdatter, født omkring 1630. Hun blev 1. gang gift med Mads Sørensen Raunsøe, født ca. 1625, død 1660, sognepræst i V. Nykirke. Anders Rasmussen blev 1656 student fra Ribe, rektor i Varde 1660, sognepræst i V. Nykirke-Faaborg 1660-1692, provst 1680.

1012-1013. Thomas Madsen Neergaard, født ca. 1640 på Nedergård i Gredstrup sogn. Han var gift med Barbara (Sivertsdatter?). Forpagter på Svenstrup, Borup sogn.

1014-1015. Peder Pedersen Wartberg, født omkring 1640. Han var vist gift med Anne Aagesdatter, gift 1. gang med Oluf Lauritsen Huulegaard i Allerslev. Kgl. vejermester ved søetaten i København.

1020-1021. Niels Nielsen Ystad, født 1598 i Ystad. Død 1688. Han var gift 1. gang med Cathrine Jacobsdatter fra Roskilde. Han var 2. gangd. 24/6  166.. med Mette Andersdatter. Sognepræst i Ystad 1628-38, i Kirke-Saaby-Kisserup 1641-88, provst 1665.

1022-1023. Niels Jensen, født omkring 1660. Død 1692 i Torsager (begravet d. 2/4). Han var gift ca. 1690 med Anne Marie Lisbeth Adriansdatter Cron, født ca. 1665. Levede endnu 1717. Hun blev 2. gang d. 22/2 1693 i Torsager med kromand i Torsager, Wilhelm Wendel (ca. 1665-1695). Hun blev 3. gang d. 10/7 1696 i Torsager gift med Jens Poulsen (ca. 1671-1724), kromand i Torsager. Niels Jensen var kromand i Torsager.

Tip-7-oldeforældre (10. anegeneration)
1920-1921. Søren Lauritzen (Heiberg), født ca. 1575. Død d. 374 1653. Han blev ca. 1610 gift med Anna Madsdatter, født omkring 1590. Død ca. 1668/1672. Kgl. foged i Sogns len, senere i Sønderfjord. Ejer af Talle.

1922-1923. Gert Christophersen Morgenstierne, født omkring 1580. Vist gift med Birgitte.

1924-1925. Peder Olsen Hanning, født 1608. Død d. 1/6 1668. Han var gift 1. gang d. 18/10 1635 med Margrethe Samuelsdatter, født omkring 1615. Død d. 25/7 1645. Han var gift 2. gang d. 5/4 1646 med Kirsten Sørensdatter Heiberg (ca. 1615-1681), datter af nr. 1920-1921. Konrektor i Bergen 1635, sognepræst i Sogndal 1637-1668, provst 1659.

1926-1927. Jesper Hansen, født omkring 1615. Død ca. 1677/78. Han var 1. gang gift med Margrethe Pedersdatter Falch, født omkring 1620. Død ca. 1660. Han var 2. gang 1660 gift med Karen Eriksdatter Blix, død efter 1693. Jesper Hansen var foged på Helgeland og forvalter over Kaupanger gods.

1930. Christen Schaarup, født omkring 1600/05. Handelsmand i Århus.

1932. Hans Gregersen, født ca. 1590. Bonde i Vindekilde, Fårevejle sogn.

1936-1937. Hans Hornemann, født ca. 1610 i Lybæk. Død 1680 (begravet d. 30/6 i Næstved, Sct. Peder). Han blev 1. gang d. 15/12 1644 i Næstved gift med Abele Pedersdatter Friis, død 1654 i Næstved (begravet d. 2/4, 57 år). Han blev 2. gang gift med Christence Rasmusdatter Bache, født ca. 1636. Død 1698 (begravet d. 8/8 i Nyborg, ca. 62 år). Hun blev 2. gang d. 6/11 1684 i Næstved, Sct. Peder, gift med sognepræst i Nyborg Hans Mule, død 1692 (begravet d. 21/11 i Nyborg). Hans Hornemann kom til Næstved senest 1645. Købmand og fra 1661-1671 rådmand i Næstved.

1938-1939. Claus Mathiesen Frees, født ca. 1633 i Flensborg. Død d. 373 1676 i Næstved. Han var gift med Sidsel Jensdatter, døbt 1645 i Gyrstinge. Død d. 28/12 1705 i Næstved. Hun blev 2. gang efter bevilling af 7/8 1677 gift med borgmester i Næstved, Johan Robring, og 3. gang efter bevilling af 2/10 1682 med handelsmand i København, senere borgmester i Næstved, Henrik Pohlmann, død d. 1/6 1719 i Næstved. Claus Frees var handelsmand i Næstved.

1940-1941. Laurids Rasmussen, født i Virring. Død 1659 i Århus. Gift med Maren Christensdatter, død 1674 i Århus. Byfoged i Århus, borgerskab 1625.

1942-1943. Jens Christensen Wegerslev, født 1619 i Vejerslev, Hovlbjerg hrd. Død 1697 i Århus. Han var 1. gang gift med Inger Christensdatter Spliid, død 1665, 2. gang med Anne Hansdatter. Han var købmand i Århus, med borgskab 1648, fallit 1688. Rådmand i Århus.

1984-1985. Anders Frantsen Bruun, født omkring 1580. Død ca. 1641. Student 1601, magister 1613, sognepræst i Haarlev, ca. 1617/1620. Han var gift med NN. Samuelsdatter Schrøder.

1986? Niels Hansen Lund, født omkring 1600. Død ca. 1654. Rektor i Holbæk 1630, sognepræst i Kundby 1632-54.

1990-1991. Laurits Nielsen Gram, født ca. 1600. Død d. 16/5 1661. Han var gift med Maren Pedersdatter, der endnu levede 1664. Laurits Gram var hører i Kalundborg 1632, sognekapellan samme sted 1637-61.

1992-1993. Peder Pedersen Bering, født ca. 1580. Død 1655. Borgmester i Viborg. Han var 1. gang ca. 1611 gift med Maren Vitusdatter Brun, født ca. 1591, død 1626. Han var 2. gang 1627 gift med Maren Justdatter Saxe (1577-1627), gift 1. gang 1597 med Jens Smed, kæmner i Århus, 2. gang 1600 med Hans Hansen Grønbech (død 1624), borgmester i Århus. Peder Bering var 3. gang gift ca. 1628 med Margrethe Pedersdatter, død 1631.

1994-1995. Jørgen Hansen, født d. 14/2 1613 i Ålborg. Død d. 6/12 1673 i København. Han blev 1646 gift med Kirstine Knudsdatter, død 1702 i København (begravet d. 22/5 i Vor Frue). Renteskriver i København, 1641, overrenteskriver 1655.

2014-2015. Mathias von Westen, født 1613. Død 1679. Han blev d. 19/4 1641 gift med Sidsel Knudsdatter Lerche, født omkring 1620. Død 1670. Borgmester i Nysted.

2020-2021. Rasmus Jesen Kjersing, født omkring ca. 1595. Købmand i Ribe. Han blev d. 18/11 1621 gift med Anne Andersdatter Spandet, født d. 14/12 1600 i Ribe.

2046. Adrian Cron, født omkring 1620. Borger i Århus.

Tip-8-oldeforældre (11. anegeneration)
3844-3845. Christopher Morgenstierne, født omkring 1535 i Oberland i Schlesien. Han var gift med NN. Giertsdatter Buur. Han var buntmager i Bergen.

3848-3849. Oluf Jensen Hanning, født ca. 1580. Død i Førde. Han var gift med Ingeborg Christophersdatter Kjøtten.

3852. Hans Rickertsen, født omkring 1580. Død d. 24/5 1635. Borgmester i Svendborg 1619-1635.

3854. Peder Jacobsen Falch, født ca. 1591. Død ca. 1644. Han var gift med Anna Jonsdatter (Benkstok ?), født ca. 1595. Død 1673. Foged på Helgeland.

3872-3873. Hans Hornemann, født omkring 1585. Død ca. 1662. Han blev gift d. 24/9 1609 med Anna Stüven. Kræmmer/købmand i Lybæk.

3874? Rasmus Hansen Bache, død 1645. Rådmand i Rudkøbing.

3878. Jens Povelsen, sognepræst i Gyrstinge og Flinterup.

3882. Christen Ibsen, byfoged i Århus.

3968-3969. Frants Madsen Bruun, født omkring 1550. Død  ca. 1592. Han var sognepræst i Stouby-Hornum sogn (1584). Han var gift med NN (Andersdatter), født omkring 1560, der var gift 2. gang ca. 1593 med hans efterfølger som sognepræst, Niels Findsen (Vedel), født omkring 1565, død 1632.

3970-3971. Samuel Hansen Schrøder, født omkring 1550. Levede endnu i 1617. Sognepræst i Haarlev-Himlinghøje (ca. 1580-efter 1617). Han blev ca. 1580 gift med Cathrine Hansdatter.

3984-3985. Peder Jensen Bering/Bjerring, født ca. 1550. Død 1591. Rådmand og købmand i Viborg. Han var gift med Kirsten Christensdatter Høg, født ca. 1560. Død ca. 1635. Hun gift 2. gang med Jacob Lauritsen Skriver, født ca. 1560 – død d. 23/7 1611 – borger i Viborg.

3986. Vitus Bruun, født ca. 1560. Herredsfoged i Sønderlyng hrd. Boede i Mollerup.

3988-3989. Hans Jørgensen, født omkring 1580. Han var gift med Maren Christensen. Borger i Ålborg.

4042-4043. Anders Pedersen Spandet, født d. 2/2 1574 i Ribe. Han døde d. 21/3 1621 i Ribe. Han blev d. 20/1 1600 i Ribe blev han gift med Mette Andersdatters Lund, født 1570 i Ribe. Hun døde d. 17/9 1643 i Ribe. Han blev 1592 sendt i latinskole. Købmand i Ribe, medlem af byens råd.

Tip-9-oldeforældre (12. anegeneration)
7690. Giert Buur, født omkring 1510. Død d. 23/5 1567. Borger i Bergen.

7704-7705. Rickert Petersen, født omkring 1540. Død 1611. Han blev d. 1/6 1567 gift med Ingeborg Mathiasdatter, død d. 4/5 1681. Amtsskriver i Vordingborg og købmand i Tønder.

7708-7709. Jacob Pedersen, født ca. 1546. Død d. 3/9 1633. Han blev ca. 1585 gift med Margrethe Pedersdatter Falch (Falkener), født 1556. Død d. 24/2 1622. Foged i Romsdalen ca. 1585, lagmand i Trondheim 1609-23.

7744. Hans Hornemann, død 1610. Købmand i Lybæk.

7938-7939. ? Anders Eriksen Grøn, født omkring 1520. Levede 1580. Han var gift med Anne. Anders Grøn var foged for Holger Rosenkrantz på Bygholm slot.

7942-7943. Hans Albertsen, født 1525. Død d. 25/5 1569. Magister 1546, professor i græsk ca. 1547, i dialektik 1554, i theologi 1558. Biskop over Sjællands stift 1560, dr.theol 1563. Han blev ca. 1550 gift med Karen Andersdatter Ljung.

7968-7969. Jens Andersen/(?Madsen), født ca./omkring 1520. Bonde og værtshusholder i Bjerring, Middelsom hrd. Han var gift med Inger Christensdatter.

7970. Christen Høeg, født omrking 1535. Borger i Viborg.

8084-8085. Peder Pedersen Spandet, født ca. 1/9 1530, vel i byen Spandet. Død d. 10/12 1596 i Ribe. Han blev d. 13/5 1571 i Ribe gift med Else Kjeldsdatter, der var enke efter Anders Jepsen. Hun døde d. 14/3 1614 i Ribe.

8086-8087. Anders Lund, død før 1597. Borger i Ribe. Han var gift med Voldborg Christensdatter, født ca. 1550.

Tip-10-oldeforældre (13. anegeneration)
15408-15409. Peter Rickertsen, født omkring 1515. Død d. 19/8 1593. Han var gift med Marine, født omkring 1520. Død d. 5/2 1574. Rådmand i Flensborg (nævnt 1553, 1591).

15410-15411. Mathias Hansen, født omkring 1520. Han var gift med Anna. Han var borgmester i Tønder.

15416-15417. Peder Ibsen, født omkring 1510. Død ca. 1570. Han var gift med Anna Pedersdatter. Herredsfoged i Nørlyng herred, bonde i Vammen.

15418-15419. Peder Adriansen Falkener, født ca. 1530. Død 1569. Han var gift med Gunhild Sigwardsdatter, født omkring 1535. Handelsmand i Trondheim.

15876-15877. ? Erik Lauritsen Grøn, født omkring 1480. Han var 1.gang gift med ? Maren Andersdatter, og 2. gang gift med Bodil Markvardsdatter Rodsten. Ejer af Vorgård, Hellum sogn (1511, 1518).

15884-15885. Albert Reynold, født ca. 1495. Han var gift med NN. Esbensdatter, født omkring 1500, søster til biskop Peder (Esbensen) Palladius. Skrædder i Helsingør.

15886-15887. Anders Jensen Ljung, født omkring 1490. Død 1555. Sognepræst i Malmø, lektor theol. Han var gift med Christine, der levede 1555.

16168-16169. Peder Lassen (Spandet), bonde i Spandet. Han døde 1544 i Spandet. Han var gift med Anne, der døde 1564 i Spandet.

16174-16175. Christen Madsen, borger i Ribe. Han var 2. gang gift med Karen (Pedersdatter).

Tip-11-oldeforældre (14. anegeneration)
30816-30817. Carsten Rickertsen, født omkring 1490. Død 1546. Han var gift med Marine Frese, født omkring 1490. Død d. 15/9 1570. Borgmester i Flensborg 1544-1545.

30820. Hans Dithmersen, født omkring 1480. Borger i Tønder.

30838-30839. Sigurd Amundsen, født omkring 1510. Død 1573. Han var gift med Margrethe. Sognepræst i Værdalen, kannik og lektor theol ved kapitlet i Trondheim (1540).

31752-31753. ? Laurits Grøn, født omkring 1450. Ejer af Rask og Bjerre. Han var gift med NN. Eriksdatter Rekhals, født omkring 1460. Hun var 2. gang gift med Søren Gjødesen.

1754. Anders Pedersen, født omkring 1460. Ejer af Vorgård (1489).

1770. Esbern Jensen, født omkring 1470. Vel pladesmed i Ribe. Senere byfoged og tolder i Assens.

Tip-12-oldeforældre (15. anegeneration)
1632. Rickert Haysen (Paysen), født omkring 1450. Rådmand i Flensborg.

1634. Inge Fedddersen Frese, født omkring 1450. Bonde i Bargum sogn (1483).

1640. Olde Ditmers, født omrkring 1450/60. Borgmester i Tønder.

Tip-13-oldeforældre (16. anegeneration)
123264-123264. Haye Paysen, født ca. 1417. Død ca. 1483. Han var gift med Catharina. Borgmester i Flensborg (1472).

Tip-14-oldeforældre (17. anegeneration)
246528-246529. Paye Jepsen, født omkring 1385. Død ca. 1440. Han var gift med Vroue Magnusdatter, født omkring 1390. Købmand i Flensborg (nævnt 1438/1439) og vistnok ejer af Lytjenholm.