Slægtskab blandt topografer

Den flittige og kundskabsrige Holbæk-sognepræst, Jens Henrik Larsen (1773-1852), havde mange interesser og i Dansk Biografisk Leksikon kaldes han en af tidens lærdeste præster”.1

Udover teologien bredte hans interesser sig over områder som landøkonomi, militær og topografi, og han skrev rigtig meget – det er dog ikke alt, der blev trykt og udgivet.

Noget af det, der har haft betydning ud over hans egen samtid, er hans topografiske beskrivelser over hjemegnen i Nordvestsjælland samt Lolland, hvor han en tid havde været kapellan. Hans beskrivelser af Ods, Skippinge, Tuse herreder i Holbæk amt blev trykt og udgivet i løbet af 1830’erne og 1840’erne, mens manuskripterne til beskrivelserne af Merløse, Ars, Løve, Samsø og Tunø forblev utrykt. Som der står i D.B.L. bygger beskrivelserne ”på selvsyn og støttes af omfattende kundskaber inden for historiens, geologiens og landøkonomiens områder vil meget af hans produktion have blivende værdi”.

En anden, noget senere, men lige så myreflittig forsker og topografisk skribent var gymnasielærer på Frederiksberg, Hans Victor Clausen (1861-1937). Ligesom Holbæk-præsten bredte H. V. Clausen sig over flere områder, hvor han – ligesom hos J. H. Larsen – ved selvsyn og grundig forskning, fik en indgående viden og de egne han besøgte. Specielt havde han, der ellers selv var født i Odense, en forkærlighed for Sønderjylland/Slesvig-Holsten samt og især – ligesom J. H. Larsen – for Nordvestsjælland2, som han beskrev i bogen ”Fra Holbæk Amt” i 1918, og det sidste var der faktisk en grund til. Men det som H. V. Clausen er blev mest kendt for er hans beskrivelse fra 1891 af et forslag til grænsedragning gennem Slesvig (Clausen-linjen). Den grænse, der blev til virkelighed i 1920 efter 1. Verdenskrigs afslutning, er næsten identisk med hans forslag, og H. V. Clausen blev da også den danske regerings udsendte repræsentant til fredsforhandlingerne i Paris i 1919.

Begge disse to energiske og lidenskabeligt flittige mænd, der i deres liv og virke repræsenterer hver sin tidsalder, havde den topografiske interesse til fælles, og ikke mindst interessen for det gamle Holbæk Amt – Nordvestsjælland. For Jens Henrik Larsen gav det næsten sig selv. Han var barnefødt i Nykøbing Sjælland som søn af købmanden Lars Larsen og hustru Zire Cathrine (Jensdatter) Sørensen, og efter i nogle år at have være kapellan på Lolland og Århus, sognepræst i Slangerup og i Århus igen, var han i 28 år sognepræst i Holbæk. Hans Victor Clausen var barnefødt i Odense, og havde det meste af sit professionelle virke på Frederiksberg.

Hvad var det så, der knyttede dem sammen? Hans Victor var søn af farver og klædefabrikant Niels Julius Victor Clausen og hustru Caroline Marie Nielsen. Netop Niels Julius Victor stammede faktisk fra Nykøbing Sjælland – ligesom Jens Henrik Larsen, og de var faktisk beslægtede med hinanden.

Niels Julius Victor var søn af købmand og gæstgiveriforpagter Hans Christian Clausen og hustru Inger Kirstine Thomsen. Inger Kirstine var datter af møller, brændevinsbrænder og værtshusholder i Nykøbing Sjælland, Niels Thomsen, og dennes hustru Kirsten Marie Christiansdatter. Kirsten havde været gift tidligere med sin fætter Peter Juul Thulesen Møller – en yngre bror til købmand Mads Møller i Drammen, der var en nær bekendt til den norske lægprædikant Hans Hauge.

Kirsten Marie var datter af eligeret borger i Nykøbing Christian Larsen (1734-1815), og hustru Ingeborg Mogensdatter, og Christian var bror til ovennævnte købmand Lars Larsen (1737-1809), der var far til Jens Henrik Larsen.

Med andre ord var H. V. Clausens tip-oldefar bror til J. H. Larsens far.

1https://biografiskleksikon.lex.dk/J.H._Larsen

2https://biografiskleksikon.lex.dk/H.V._Clausen