Krøller på halen – part 5

I artiklen ”Krøller på halen – part 1” introducerede SLÆGTSMAGASINET skuespiller Klaus Pagh (1935-2020) som en slags dansk svar på Kevin Bacon.
Denne gang vil SLÆGTSMAGASINET igen tage udgangspunkt i Klaus Paghs aner, for at slå nogle spændende krøller rundt i kendte danskeres arvemasse.

Zahle-forbindelserne
Som det kunne ses en tidligere ”Hvem er i slægt med Hvem?” artikel her i SLÆGTSMAGASINET, har Klaus Pagh en tip-oldemor af slægten Zahle. Denne tip-oldemor, Ida Vilhelmine Auguste Zahle, (1831-1894), der var gift med cand.phil., premierløjtnant J. C. Lund (1824-1864), var datter af sognepræst, samt provst Johan Christian Julius Zahle (1795-1872) og hustru Anna Sophie Vilhelmine Petrea Funch. Via dette anepar har Klaus Pagh slægtsforbindelse til modstandsmanden og forfatteren Flemming B. Muus (1907-1982). Går man en generation længere tilbage til sognepræst i Slaglille og Bjernede, Christian Gottlieb Zahle (1752-1817) og hustru Christine Esmarch, har Klaus Pagh og Flemming B. Muus anefællesskab med bl.a. Statsminister C. Th. Zahle (1866-1946), radio- og tv-vært, satiriker, filminstruktør og forfatter Oliver Zahle (f. 1969), samt skolelederen Natalie Zahle (1827-1913).

Wildenrath, Weldingh og Bang
Fra nævnte Vilhelmine Petrea Funch (1797-1862) har Klaus Pagh og Flemming B. Muus via slægten Friboe afstamning fra slægten Wildenrath. Fra ægteparret Christian Wildenrath (ca 1671-1723), kancelliassessor og ejer til Anneberggård, og Vibeke Margrethe Weldingh (1691-1744) har de anefællesskab med forfatterinde Karen Blixen (1885-1962), forfatter H. C. Branner (1903-1966), kontreadmiral T. V. Garde (1859-1926 – se hans anetavle her), samt Forsvarschef Hans Jørgen Garde (1939-1996).
Vibeke Margrethe Weldingh blev 2. gang gift med kommerceråd Peder Schwane (ca. 1692-1762) og fra en datter af dette ægteskab stammer, Ulrica Eleonora Schwane (1726-92), gift med godsforvalter Niels Christian Bang (1699-1760), stammer – som SLÆGTSMAGASINET skrev i ”Krøller på halen – part 3” – både N. F. S. Grundtvig, Henrik Steffens, Herman Bang, Aage Dons, konseilspræsident P. G. Bang, komponisterne Niels Viggo Bentzon og Aske Bentzon, samt Iben Maria Zeuthen.

Muus, Fog og Thaulow m.fl.
Flemming Bruun Muus har via sin fædrene Muus-slægt anefællesskab med bl.a. Handelsminister Oscar B. Muus (1847-1918) og tegner samt grafiker Jane Muus (1919-2007) og m.fl.
Disse stammer alle 3 fra toldinspektør Hans Muus (1758-1841) fra hans 3. ægteskab med Sophie Caroline Fog (1775-1844) – Jane Muus fra sønnen Thor Muus (1803-1880), og Flemming og Oscar fra sønnen Elias Bendz Muus (1805-1893).
Hans Muus’ 2. og 3. hustru var søstre, og døtre af sognepræst Lars Rasmussen Fog (1745-1818), der via slægten Allerup stammede fra slægten Thaulow. Fra provst og sognepræst i Ringkøbing Bertel Henriksen Thaulow/Taulov (ca. 1622-1664) og hustru Maren Hansdatter Kiær (Paludan) (ca. 1630-17…) stammer bl.a. forfatteren Poul Martin Møller, den norske digter Henrik Wergeland (1808-1845), skuespilleren Stig Hoffmeyer (1940-2020) og hans datter, skuespiller Mille Lehfeldt, samt skuespilleren Birgitte Price (1934-1997) og hendes sønner, James og Adam, samt præst og digter Johannes Møllehave og statsminister M. P. Friis (1857-1944).
Hvis man har set tv-serien ”Kald mig Liva”, optræder på et tidspunkt kapelmester og komponist Georg Rygaard (1894-1921) i den. Han, der blev spillet af Søren Sætter-Lassen, går ud med Liva Weel en periode.
Georg Rygaard stammede også fra Thaulow-slægten – oven i købet dobbelt via et fætter-kusine ægteskab i forslægten. Han havde en del af sine Rygaard (Jessen)-aner – og dermed også Thaulow-aner – tilfælles med forfatteren Ove Abildgaard (1916-1990), hvis anetavle findes her.
Desuden stammede Georg Rygaard og Ove Abildgaard fra sognepræst på Rømø, Søren Christensen Aagaard (1654-1693) og Mette Pedersdatter Aarhus, som de har tilfælles med forfatten Hans Hartvig Seedorff. En generation længere tilbage har de Christen Lauridsen Aagaard (1616-1664) og Mette Sørensdatter Vedel tilfælles med skuespiller Klaus Pagh.

Thestrup
SLÆGTSMAGASINET har i ”Krøller på halen – part 3” omtalt nogle enkelte efterkommere af den århusianske storkøbmand Rasmus Thestrup. I dette indlæg henvises til en artikel i Personalhistorisk Tidsskrift, men SLÆGTSMAGASINET glemte linket, så det kommer her.
I forlængelse af dette kan tilføjes at ovennævnte Flemming og Oscar Muus, begge er Thestrup-efterkommere, via slægten Bruun fra Fredericia, der via Brøchner og Wedege stammer fra Thestrups-slægten. Den afstamning deler de med kunsthåndværker og designer Axel Salto.
Bruun-slægten (men ikke Brøchner og Wedege og Thestrup) har Flemming og Oscar Muus tilfælles med møller Hans Iver Staal, som vi også har skrevet om i SLÆGTSMAGASINET, se her.

Litteratur:

  • Anetavler for berømte danskere. 1. samling. Digtere og forfattere. Af Carl Langholz. Dansk Historisk Håndbogsforlag. Lyngby, 1989 (H. C. Branner, Aage Dons, N. F. S. Grundtvig, Herman Bang, Karen Blixen, Poul Martin Møller, Hans Hartvig Seedorff).