Forsvarscheferne

Hvem er i slægt med Hvem?
I disse tider med krig i Europa, og hvor der bliver oprustet og brugt flere penge på forsvaret, synes SLÆGTSMAGASINET at oktober måneds ”Hvem er i slægt med Hvem?” skal tage udgangspunkt i 3 udvalgte forsvarschefer.
SLÆGTSMAGASINET har i tidligere indlæg nævnt kort nævnt både E. J. C. Qvistgaard (1898-1980), Hans Jørgen Garde (1939-1996) og dennes efterfølger Christian Hvidt (f. 1942). Her vil vi præsentere endnu flere af deres slægtsforbindelser.
Det er naturligvis mange andre forbindelser til de 3 forsvarschefer, som der ikke nævnes her.
I læsere er altid velkomne til at skrive til SLÆGTSMAGASINET med kommentarer, tilføjelserne og rettelser.

Hans Jørgen Garde
Hans Jørgen Garde (1939-1996) fik desværre mindre end et halvt år på posten, idet han omkom i en tragisk flyulykke på Færøerne. Han tilhørte en gammel slægt, der vrimler med personer, der på forskellig vis har gjort sig godt bemærket, og er blevet biograferet og beskrevet i forskellige publikation, ikke mindst Dansk Biografisk Leksikon, der har en slægtsoversigt.
Hans Jørgen Garde også flere personer i sin forslægt, der er beskrevet i Dansk Biografisk Leksikon eller på Wikipedia, og han stammer ad 3 veje fra (den oprindeligt norske) Garde-slægts danske stamfader.
Blandt hans tip-2 oldeforældre er der professor, senere etatsråd, forfatter Tyge Rothe (1731–95) og hans hustru Karen Bjørn (1742–95). Fra dette par stammer også skuespiller Bendt Rothe (1921-1989) – kendt fra tv-serien Matador.

Borch, Ursin og Reistrup-forbindelserne
I rækken af tip-3 oldeforældre findes der indtil flere interessante slægtsforbindelser. Fra købmand i Roskilde Søren Friderichsen Bruun (f. ca. 1742…) og hustru Inger Dorthea Borch (f. ca. 1751) stammer billedhugger og designer Elna Borch (1869-1950). De har også et anepar fra tip-5 rækken til fælles.

Et anden par tip-3 oldeforældre, kontreadmiral Svend Martin Ursin (1728-1810) gift med Frederikke Marie Ursin (1741-1816) har Hans Jørgen Garde til fælles med sangerinden Søs Fenger, som tidligere er nævnt her, og hvor adskillige andre Ursin-forbindelser er omtalt.
Et tredje par tip-3 oldeforældre, smed og oldermand Jens Andersen Reistrup, (ca. 1725-1799) og Anne Marie Larsdatter Lund, (1735- efter 1806) har Hans Jørgen Garde til fælles med forfatter Otto Borchsenius.

Forsvar
Tilbage i rækken af tip-4 oldeforældre har Hans Jørgen Garde selvfølgelig også nogle slægtsforbindelser, der er værd at omtale her. Som Forsvarschef er det jo i hvert fald ganske interessant, at der er en slægtsforbindelse til en Forsvarsminister. Det er godt nok en minister fra en helt anden tid, så de har ikke kendt hinanden. Hans Jørgen Garde var kun en lille dreng da M. P. Friis døde. Michael Petersen Friis (1857-1944) kom fra embedsmandsstanden da Chr. X i påskekrisen i 1920 udnævnte ham som Statsminister, til efterfølgelse af Otto Liebe (se om ham her), i et ”upolitisk” ministerium. Foruden statsministerposten varetog han også forsvarsministerposten. Gardes og Petersens fælles aner var, biskop i Christiania (Oslo) Christopher Hansen Nyrop (1680-1733) og Elisabeth Kirstine Hjorth, (1691-1755). Dette par er også aner til sprogforskeren Kristoffer Nyrop (1858-1931), og dennes fætter, arkitekten Martin Nyrop (1849-1921), der begge var fætre til M. P. Friis. En søster til Martin Nyrop var mor til arkitekten Christen Borch.
Af andre Nyrop-efterkommere kan nævnes billedhuggeren Erik Varming, tegner og grafiker Grethe Rich, samt hendes sønner, forfatter Leif Hjernøe (f. 1938), grafisk designer Finn Hjernøe (1940-2020), samt fodboldtræner Rolf Hjernøe (1940-2017).

Lidt af de andre
Hvis man går en generation længere tilbage, er der via Elisabeth Kirstine Hjorths søster Petronelle Henriette slægtsforbindelse til forfatter Paul la Cour, præsten Chr. Bartholdy, brødrene Helge og Ove Rode, og dermed også skuespillerne Ebbe Rode, Stig Hoffmeyer og Mille Lehfeldt.

Den kulørte
I den lidt mere kulørte del af medielandskabet kan man finde den tidligere slotsfrue på Valdemar Slot, Hanne Sophy Bertha Augusta ”Molise Iuel-Brockdorff, født Ahlefeldt-Laurvig (f. 1950). Til hende har Hans Jørgen Garde en slægtsforbindelse blandt tip-4 oldeforældrene, nemlig Rasmus Æreboe (1685-1744) og Catharina Maria Alsberg (1706-1754).

Lange sorte negle
Den sidste slægtsforbindelse, der skal trækkes frem her, er en af de af mere uventede. Selv om den ligger tilbage blandt Hans Jørgen Gardes tip-5 oldeforældre, er den interessant nok til at blive omtalt. Gardes stammer fra en illegitim søn af kaptajn Anders Jensen Grove (1623-1677), der ellers var gift 2 gange. Fra hans andre ægteskaber stammer via slægten Beyer, forfatteren og provokatøren Dan Turéll (1946-1993), altså ham der forargede så mange, blandt andet med sine lange sorte negle, og som også var beundret af så mange. Af andre kendte efterkommere af Anders Grove kan nævnes skuespilleren Berthe Qvistgaard og hendes fætter, designeren Jens Harald Qvistgaard.

E. J. C. Qvistgaard
Og når vi nu er ved Qvistgaard, så er det nærliggende at ”gå i krig” med Forsvarschef Erhard Jørgen Carl Qvistgaard (1898-1980). Hans anefællesskab med ovenstående og flere andre via slægten Qvistgaard har vi tidligere omtalt her. Her kan vi blot nævne, at hans tip-oldeforældre, Jørgen Pedersen Qvistgaard (1745-1814) og hustru Elisabeth Cathrine Jacobsen, også er aner til forfatter og litteraturkritiker Hans Hertel, samt brødrene, forfatter Leck Fischer og statsminister Viggo Kampmann.
En anden pudsig slægtsforbindelse, som SLÆGTSMAGASINET vil fremhæve, er et andet af Qvistgaards tipoldeforældre, Rasmus Hjort Nielsen (1764-1848) og hustru Ane Margrethe Westphael (1767-1831). Dette par er nemlig forældre til den kendte telegrafdirektør Peter Faber, forfatter til en af de mest populære julesange gennem årene, nemlig ”Højt fra træets grønne top”.
Den sidste slægtsforbindelse, der skal omtales her, er fra Qvistgaards tip-4 oldeforældre, provst og præst til Hellested Rudolph Moth Bagger (1677-1755) og 2. hustru Edel Margrethe Bircherod (1688-1717). Fra dette par stammer også forfatteren og skolemanden Holger Buchhave.

Christian Hvidt
Efter Gardes død blev Christian Hvidt (f. 1942) udnævnt til Forsvarschef, en post han varetog indtil 2002. Lige som Hans Jørgen Garde og Qvistgaard tilhører Hvidt en slægt har gjort sig gældende i mere end 200 år. Fra hans tip-3 oldeforældre, Niels Nielsen Hvidt, (1738-1798) og hustru Anna Beata Schwindt, (1739-1808) er der anefællesskab med minister Ole Bjørn Kraft (1893-1980), folkemindesamler Axel Olrik, samt forfatter, debattør og sexolog Jakob Olrik (f. 1973). Fra hans tip-3 oldeforældre Rasmus Fog (1762-1817) og hustru Johanne Henriette Møller (1768-1851) er der anefællesskab med forfatteren Viggo Stuckenberg, hvis anetavle kan ses hos Langholz. Fra et tredje tip-3 oldeforældrepar, Anders Gjertsen Heiberg (1693-1743) sognepræst i Grytten, der blev gift med Maren Christine Munthe (1692-1713) er der anefællesskab med forfatteren Peter Andreas Heiberg, og sønnen Johan Ludvig Heiberg.

En sjov og pudsig slægtsforbindelse er via Christian Hvidts tip-3 oldefar, Niels Bech, (1729-1769), der i sit 1. ægteskab med Anne Marie Riber var forfader til tv- og radiomanden Jørgen de Mylius.
Blandt Christian Hvidts tip-4 oldeforældre findes Jens Rasmussen Thaning, (1708-1782) og hustru Mette Kirstine Sørensdatter (1707-1783). Dette par er også aner til den amerikanske surrealistiske kunstmaler Dorothea Tanning (1910-2012), som SLÆGTSMAGASINET har omtalt her.
Fra hans tip-4 oldeforældre, sorenskriver Gert (Giert) Heiberg (1660-1724) og Sophie Christensdatter Rønne (1661-1736) er der slægtsforbindelse til sexolog Jakob Olrik, som Christian Hvidt således har (mindst) 2 forbindelser til.
Ligeledes fra rækken af tip-4 oldeforældre findes parret Peder Haagensen Hagen (1718-1783) og Anne Lauritsdatter Terpager (1731-1820). Dette par er også aner til slotsfrue ”Molise” Iuel-Brockdorff, der også har fælles aner med Hans Jørgen Garde.
Tip-4 oldeforældrene, kgl. Skovrider Christian Olufsen Bondo (ca. 1716-1798) i Svendborg og hustru Birte Laursdatter (ca. 1714-1771) er også aner til Jørgen de Mylius, som Christian Hvidt dermed også har mindst 2 slægtsforbindelser til.
Den sidste af Christian Hvidts tip-4 oldeforældrene vi skal nævne, er sognepræst i Marvede og Hyllinge Daniel Olufsen Høffding (1698…) og Drude Jacobsdatter Krag (1715….) som også er aner til komponist Finn Høffding, filosof Harald Høffding og ingeniør Theodor Høffding, samt forfatter og nobelpristager Karl Gjellerup.
En generation længere tilbage i række af Hvidts tip-5 oldeforældre finder man handelsmand i Randers, Rasmus Brock (1695-1752). Som det er omtalt i dette indlæg, er der slægtsforbindelse til bl.a. Søs Fenger og Michael Carøe.
Christian Hvidt har i denne generation anefællesskab med fløjtevirtuosen Michala Petri via sognepræst i Guldager Rasmus Jørgensen Fog (ca. 1675….) og hustru Margrethe Andersdatter (ca. 1680…).
Blandt rækken af tip-6 oldeforældre er der et par slægtsforbindelser, som interessante. Fra tolder Christian Henrichsen Magnus (ca. 1650-1730) og Margrethe Andersdatter Rasch har Christian Hvidt anefællesskab med skuespilleren Christian Gottschalch, og fra Christen Sørensen Lemvig (1672-1724) og hustru Elisabeth Muhle With (1690-1758), som også er aner til skuespillerbrødrene Olaf, Johannes og Aage Fønss, samt skuespillerinden Birgitte Federspiel.
Den sidste slægtsforbindelse, der skal nævnes her, er fra Rasmus Larsen Arendrup (ca. 1650-1703) og Karen Sørensdatter, der som omtalt her også er aner til skuespiller Klaus Pagh og skuespiller Lars Knutzon.

Epilog
Selv om der ikke umiddelbart er fundet nogle fælles aner mellem nogle af de tre Forsvarschefer, har de hver især adskillige spændende og interessante slægtsforbindelser til andre kendte danskere. Der er nogle enkelte tilfælde, hvor to af Forsvarscheferne har slægtsforbindelser til de samme personer. F.eks. har både Garde og Qvistgaard slægtsbånd til skuespilleren Berthe Qvistgaard og designeren Jens Qvistgaard, og både Garde og Hvidt har fælles aner med tidligere slotsfrue ”Molise” Iuel-Brockdorff.
Der er også nogle tilfælde hvor f.eks. Christian Hvidt mere end en slægtsforbindelse til andre kendte danskere. Hvidt har mindst to slægtsforbindelser til både sexolog Jakob Olrik og til tv- og radiomanden Jørgen de Mylius.

SLÆGTSMAGASINET har naturligvis kun kunnet præsentere et udvalg af slægtsforbindelser, og ovenstående er ikke på nogen måde fyldestgørende. Der er helt sikkert mange, mange flere interessante slægtsforbindelser fra de tre Forsvarschefer til andre kendte danskere end der her er nævnt.
Vi vil selvfølgelig gerne høre fra læserne og have supplerende oplysninger og nye spændende forbindelser, så skriv gerne til os.

Litteratur:

  • Legatstamtavle over Familien Hvidt, udarbejdet af Poul Bredo Grandjean, 2. udgave ved Ulla Hvidt og Signe Hvidt. 1976.
  • Patriciske Slægter, 2. samling. Ved Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen.
  • Stamtavle over Slægten Qvistgaard fra Veirum.
  • Slægten Heiberg. Ved G. Heiberg. Kristiania 1907.
  • Kontreadmiral T. V. Gardes anetavle, Personalhistorisk Tidsskrift 1987: 1. Af H. F. Garde.