Anetavle for Statsminster Otto Liebe

Udkast til anetavle for overretssagfører og statsminister Otto Liebe

Otto Liebe er måske den kortest tid siddende statsminister i Danmark, idet han kun besad embedet i 7 dage (fra 30/3 – 5/4 1920)! Han var overretssagfører og var ikke som sådan aktiv i politik, før han blev opfordret til at lede en regering, der kunne erstatte C. T. Zahles, og han var heller ikke aktiv politiker bagefter. Ikke desto mindre er der i anetavlens amerikanske del et ganske stort antal aktive politikere, både lokalt og nationalt.

Oldefaderen, William Loughton Smith, sad i Repræsentanternes hus i Kongressen for hjemstaten South Carolina, og dennes far, Benjamin Smith, var aktiv i delstatens egen kongres (House of Assembly). Svigerfaderen, Ralph Izard, var senator for South Carolina, og længere tilbage var der flere guvernører i slægten. I svigermoderen, Alice Delanceys slægt, var også flere politisk aktive. Hendes oldefar, den skotskfødte læge Cadwallader Colden, var aktiv, først i Philadelphia, senere i New York, og hun stammer også fra Stephanus van Cortlandt, der var New Yorks første indfødte borgmester.

Via den amerikanske slægt har Otto Liebe også anefællesskab med en hel del andre, udenlandske statsmænd og ledere, fx mindst 5 amerikanske præsidenter (John Adams, John Quincy Adams, George H. W. Bush, George W. Bush samt Theodor ”Teddy” Roosevelt), 2 (måske 3) præsidentfruer (Abigael Adams, f. Smith, Eleanor Roosevelt og evt. Roselyn Carter), en norsk statsminister (Jens Stoltenberg), og en formand for EU-kommissionen (Ursula von der Leyen).
Der også en fjern slægtsforbindelse til den engelske premierminister Winston (Spencer) Churchill, Lady Diana Spencer, Princess of Wales, og til Hertuginden af York, Sarah Ferguson.
Her udover har Otto Liebe anefællesskab med et utal af berømte amerikanere, dvs. både skuespillere (fx Michael Douglas, Montgomery Clift, Alicia Rhett, Jane Wyatt, Jennifer Coolidge, Linda Hunt, René Auberjonois), forfattere (fx Herman Melville, Robert Traill Spence Lowell, T. S. Eliot, DuBose Heyward), musikere (fx David Crosby), arkitekter (fx Robert Mills) og astronauter (fx Story Musgrave).

Gennem nr. 12 & 13 har Otto Liebe bl.a. anefællesskab med H. C. Andersen-illustratoren Vilhelm Pedersen, malerenen Emilie Mundt, lægen Oluf Martensen-Larsen, arkitekten Nils Koppel, designeren Henning Koppel, landskabsarkitekterne Erik og Troels Erstad, højesteretspræsident Troels Georg Jørgensen, og historikeren Harald Jørgensen mfl.

Herudover er der en slægtsforbindelse (via den skotske slægt Christie/Chrystie) til den norske forfatter m.m. Henrik Wergeland, forfatteren Gunnar Heiberg, og som nævnt ovenfor, til Jens Stoltenberg. Fra Christie-slægten, via slægterne Thaulow, Dedichen og Rode, er der også slægtsforbindelse til den danske skuespiller Stig Hoffmeyer (1940-2022) og datteren, skuespiller Mille Lehfeldt (Hoffmeyer*).
* Via slægten Hoffmeyer er Mille Lehfeldt beslægtet med skuespillerinden Cecilia Zwick Nash.

Proband
Carl Julius Otto Liebe, født d. 24/5 1860 i København, Garnisons sogn. Død d. 21/3 1929 i København. Højesteretssagfører. Statsminister og justitsminister i forretningsministeriet Liebe fra. d. 30/3 1920 til d. 5/4 1920.
https://biografiskleksikon.lex.dk/Otto_Liebe

Forældre
2-3. Carl Christian Vilhelm Liebe, født d. 30/11 1820 i Roskilde. Død d. 24/8 1900 i Frederiksdal. Student 1837 fra Roskilde. Cand.jur. 1841. Sagfører og politiker. Han blev d. 23/12 1851 i København, Holmens kirke, gift med Ann Sophie Pedersen, født d. 18/3 1827 i København i Trinitatis sogn (døbt d. 31/5). Hun døde d. 17/7 1911 i Frederiksdal.
https://biografiskleksikon.lex.dk/C._Liebe

Bedsteforældre
4-5. Georg Julius Johnsen Liebe, født 1789 i Norge. Død 1866. Prokurator, senere forstander for Duebrødre kloster, universitetsforvalter, justitsråd. Han blev gift med Caroline Frederikke Munch, født 1790 i Tårnby. Død d. 5/1 1866 i Roskilde (begravet d. 13/1 i Roskilde Domsogn).

6-7. Peder Pedersen, født d. 19/11 1774 i Sorø, død 16/8 1851 i København (Holmens), begravet sst. Han blev 1. gang 1812 i USA gift med Maria Lichtfield Scott fra Philadelphia, født ca. 1787 (formentlig datter af Hon. Lewis Allaire Scott og Juliana Sitgreaves i New York), der døde d. 7/11 1814 i København (Helligg.). Han blev 2. gang ca. 1815 i USA gift med Ann Caroline Smith, født 1791 i Philadelphia, USA. Hun døde d. 13/11 1878 i København (Holmens sogn). Peder Pedersen blev student 1793 fra Roskilde og studerede vistnok jura nogle år men ses ikke at have taget en afsluttende eksamen. 1796 blev han huslærer hos konsul P. Blicher Olsen i Tanger. Da denne forlod Tanger 1799 på grund af en pestepidemi approberede kongen at P. forestod konsulatsforretningerne, dog under konsulens ansvar. 1801 forlod Peder Pedersen Marokko efter at den nye konsul var ankommet. April 1802 beskikkedes Peder Pedersen til konsulatssekretær i Marokko, men tiltrådte ikke da han i nov. s.å. udnævntes til den sygemeldte Blicher Olsens efterfølger som konsul i USA. Efter ankomsten til Philadelphia 1803 blev Peder Pedersen fungerende chargé d’affaires med endelig udnævnelse 5.4.1805 da han samtidig blev generalkonsul. 1815 udnævntes han til ministerresident og gehejmelegationsråd. Peder Pedersens hovedindsats blev de langvarige og vanskelige forhandlinger 1816-26 om indgåelse af en venskabs-, handels- og søfartstraktat mellem Danmark og USA. Den undertegnedes 26.4.1826 og forblev i kraft til 30.7.1961. Med denne traktat, der i ikke ringe grad skyldtes Peder Pedersens nære forbindelse med den amerikanske statsmand Henry Clay, blev der lagt et solidt grundlag for de politiske og økonomiske forbindelser mellem de to lande. Gennem sine amerikanske ægteskaber og sit lange ophold i USA fik Peder Pedersen en udmærket position. Men hans nære forhold til Henry Clay bevirkede at han måtte hjemkaldes efter at Andrew Jackson var blevet USAs præsident. Peder Pedersen rejste 1831 og tilbragte de sidste 20 år i Kbh. – Gehejmelegationsråd 1815. Konferensråd 1826. Familien boede 1845 og 1850 i København i Kronprinsessegade 392.
Kilde: Dansk Biografisk Leksikon

Oldeforældre
8-9. Abraham Liebe, født d. 8/5 1766 i København (hj.døbt d. 10/5). Glar- eller glasmester i Christiania (Oslo). Han døde d. 9/10 1805 i Oslo (begravet d. 16/10 – 40 år). Han blev d. 31/10 1787 i Domkirken i Christiania (Oslo) gift med Sørine Franck, født 1761 i Christiania (døbt d. 26/5 i Vor Frelser kirke sst). Den d. 9/10 1787 fik han borgerskab i byen.
http://www.fredericiashistorie.dk/html/fredericia/navne/slaegtsboeger/Liebe-slaegten.html

10-11. Morten Sørensen Munch, født d. 17/5 1754 i Kolind præstegård. Død d. 10(13?)/4 1791 i Tårnby. Sognepræst i Tårnby. Han blev d. 18/10 1785 i Roskilde gift med Ida Amalie Barfoed, født 1761 i Fodby (døbt d. 24/6). Hun døde d.13/9 1833 i Roskilde hos datteren, fru Liebe.
https://slaegtsbibliotek.dk/900992.pdf

12-13. Troels Pedersen, født d. 28/2 1742, vel i Tjæreborg. Død d. 3/4 1816. Han blev d. 11/9 1773 gift med Mette Sophie Krag, født d. 25/8 1748 i Kalvehave-huset i Rolstedlund. Hun døde d. 11/5 1834 i Sorø. Da han ikke ses at have vundet Akademiets Sølvmedailler, kan der intet oplyses om hans Uddannelse. Imidlertid fik han, efter at J, G. Hertzog var død, den 18/5 1770 kgl. ansættelse som ridsemester (tegnemester) ved Sorø Akademi med en begyndelseslønning af 100 Rdl. d. C., brændedeputat og fri bolig. 1784 og 1791 forbedredes lønningen, så at han til sidst havde 230 Rdl. om året, foruden de øvrige emolumenter. Han malede 1777 (?) et portræt af professor juris ved Sorø Akademi Andreas Schytte, stukket af J. F. Clemens. Efter Akademiets brand i 1813 vedblev han at nyde fuld lønning til sin Død. Efter Troels Pedersens død vedblev enken Mette Sophie at få en pension af 100 Rdl. og et brænde­deputat.
Kilde: Tegnemesterens Efterkommere. Gerda Mundt, 1940.

14-15. William Loughton Smith, født 1758 i Charleston, South Carolina. Død d. 19/12 1812. Plantageejer, jurist. Amerikansk politiker, gesandt, bl.a. ambassadør i Portugal. Han sad gennem 8 år – fra 1789 til 1797 – i Repræsentanterne Hus for South Carolina. Han blev 1. gang – angiveligt d. 1/5 1786 – gift med Charlotte Izard, født d. 16/2 1770. Død 1792. Han blev 2. gang 1805 gift med Charlotte Wragg.
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Loughton_Smith

Tip-oldeforældre
16-17. Georg Julius Liebe, født 1710 (døbt ”18. søndag efter trinitatis” i Frederiksberg kirke). Død 1778. Bogbindermester i København. Han lærte bogbinderfaget hos sin fader, men det var stedfaderen, der udskrev ham som svend. Han blev 1. gang 25/5 1754 gift med Marie Elisabeth de Ganiesi, død 1757 (begr. d. 11/9). Datter af Balthazar Martini de Ganiesi el. Garnitz, borger og ebendrejer i København. Han blev 2. gang 1759 gift med Helene Pothé, døbt i Petri Kirke under Navn af „Magdalena“ 2°/10 1731, død 1795.
https://slaegtsbibliotek.dk/900993.pdf (Slægten Liebe i Personalhistorisk Tidsskrift 1888).

18-19. Jacob Mortenssøn Franck, der 28 Juni 1734 tog Borgerskab som Øltapper og Høker i Christiania, og Gjertrud Sørensdatter.
https://slaegtsbibliotek.dk/900896.pdf

20-21. Søren Mortensen Munch, født i juni 1712 i Thorsager sogn. Død d. 21/9 1770 i Ebdrup sogn. Han blev gift d. 6/11 1745 i Ebdrup sogn med Giertrud Helene Sindalin Olufsdatter, født 1721 i Hjørring. Død d. 11/1 1778 i Grenå. Han tiltrådte embedet i Kolind-Ebdrup- Skarresø den 20. juli 1745. Han havde været personel kapellan i Langaa-Taarup-Vinge fra november 1740, blev ordineret 30. november 1740. Født i Thorsager 1712, student fra Aarhus 1731. Cand. theol 21. april 1738

22-23. Carl Frederik Barfoed, født d.24/2 1725 i Lunde. Død d. ¾ 1775 i Vallensved. Han blev gift med Charlotte Bang, født d. 25/2 1725 i Lumby. Død d. 7/2 1802. Carl var cand.theol. 1759 sognepræst i Fodby, og fra 1762 sognepræst i Vallensved.
https://stamtavle.barfod-barfoed.dk/getperson.php?personID=I1963&tree=barfod1

24-25. Peder Troelsen, født d. 18/8 1703 i Tjæreborg. Død i december 1768. Skoleholder i Tjæreborg. Han blev d. 1/7 1731 gift med Else Pedersdatter, født d. 1/3 1705 i Tjæreborg. Død d. 16/11 1755.

26-27. Henning Nielsen, død i november 1774. Skovfoged. Han blev gift med Ane Hansdatter, død d. 15/7 1797.
https://slaegtsbibliotek.dk/927945.pdf

28-29. Benjamin Smith, født d. 20/9 1717 i Berkeley, South Carolina. Han død d. 28/7 1770 i New Port, Rhode Island. Han blev 1740 gift med Ann Loughton, født 1723 i Berkeley, South Carolina. Død d. 29/2 1760 i Charleston, South Carolina. Plantageejer, handelsmand og politiker i South Carolina – blandt andet Speaker i ”the House of Commons”. Han blev 2. gang gift med Mary Wragg, datter af købmand og slavehandler Joseph Wragg og Judith DuBose.
Dette ægtepar er også aner til skuespilleren René Auberjonois, Fra Benjamins andet ægteskab stammer formand for Europakommissionen Ursula von der Leyen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Smith_(slave_trader)

30-31. Ralph Izard, født d. 23/1 1741/42 på ”The Elms” nær Charleston, South Carolina. Han døde d. 30/5 1804 samme sted. Han blev 1767 i New York gift med Alice de Lancey (DeLancey), født ca. 1746. Død 1832. Han studerede i England. Han gik på en skole i Hackney i London og blev immatrikuleret fra Trinity Hall, Cambridge. Han vendte tilbage til USA i 1764, men allerede 1771 boede han i London. I 1776 flyttede han til Paris. Han vendte tilbage til USA i 1780. I 1788 blev han valgt til Senatet og tjente i Senatet fra d. 4/3 1789 til d. 4/3 1795 og tjente som ”President pro tempore of the Senate” under den 3. kongres.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Izard

Tip-2 oldeforældre
32-33. Johan Daniel Liebe, født omkring 1670/80. Død ml. 1723 og 1728. Han var – efter alt at dømme – bogbindermester i København. Han blev gift d. 17/8 1701 med Anna Margrethe Schlichtkrull, født 1682 (døbt d. 23/7). Hun døde d. 8/7 1760. Hun blev 2. gang d. 4/10 1728 gift med bogbindermester Johan Fried. Plier eller Plüer, fød efter 1793 i Hannover. Han kom til København i 1725. Han døde medio april 1767 (begravet d. 22/4).
https://slaegtsbibliotek.dk/900993.pdf

34-35. Abraham Pothé eller Potte, født ca. 1690, død d. 15/9 1760. ”Obermester ved det kongelige Manulacturhus udi Børnehuset paa Christianshavn“. Han blev gift med Anna Christine Jacobsdatter, død inden d. 15/10 1737, hvilken dag der blev holdt skifte efter hende.

40-41. Morten Mathiasen Munch, født ca. 1666. Han døde i maj 1745 i Thorsager. Han blev d. 19/10 1701 i Lading sogn gift med Margrethe Pedersdatter Brandt, født 1675. Død 1716 i Thorsager sogn. Degn i Thorsager og Bregnet. Han blev 2. gang gift d. 6/8 1717 med Mette Mortensdatter Herløv.
http://glud-jacobsen.dk/The%20Next%20Generation/getperson.php?personID=I1320&tree=Eva

42-43. Oluf Jensen Kopman, evt. født ca. 1692 i Strandby, Elling sogn, Hjørring amt. Død d. 11/11 1731 i Fladstrand. Han blev i juli 1715 i Hjørring gift med Anne Pallesdatter Sindalin, født ca. 1684 i Sindal.

http://glud-jacobsen.dk/The%20Next%20Generation/getperson.php?personID=I1530&tree=Eva

44-45. Anders Ibsen Barfoed, født d. 1/11 1695 i Farstrup. Død d. 29/11 1761 i Lumby. Han blev d. 22/12 1721 i København gift med Karen Christensdatter Morland, født d. 19/9 1683 i Tønsberg. Død d. 9/4 1752 i Lumby. Sognepræst i Lumby. Provst. Han blev 2. gang gift med Anna Magdalene Bloch (1728-1809).

46-47. Rasmus Pedersen Bang, sognedegn i Lumby. Han blev gift med Anna Cathrine Hellevad.

56-57. Thomas Smith, født d. 22/4 1691 i Charleston, South Carolina. Han døde d. 3/3 1723 samme sted. Han blev d. 27/.. 1714 gift med Sabina Smith, født d. 10/5 1699 i Charleston. Død d. 14/12 1734 i Berkeley, South Carolina. Han ejede en plantage på 325 ”acres” og ejede 25 slaver. Han ejede derudover 1950 ”acres” af uopdyrket land. Hun blev 2. gang gift med Thomas Taylor. Thomas Smith var medlem af den 1. ”Royal Assembly”.
Fra sønnen Thomas Smith (1720-1790) ”af Broad Street” stammer skuespilleren Alicia Rhett (kendt som ”India Wilkes” i ”Borte med blæste”).
En datter Sabina Taylor, af Sabina i hendes 2. ægteskab, blev i sit ægteskab med Andrew Taylor mor til Ann Taylor, der blev gift med William Mills og mor til arkitekten Robert Mills, der tegnede Washington Monumentet.

48-49. Troels Jensen Hygom, gårdfæster i Tjæreborg. Nævnt fra 1700. Han blev gift med Maren.
https://slaegtsbibliotek.dk/927945.pdf
https://biografiskleksikon.lex.dk/Pedersen

50-51. Peder Ulf, gårdmand i Tjæreborg. Han var gift med Maren ”der skulle være af præsteslægt.
https://slaegtsbibliotek.dk/927945.pdf

56-57. Thomas Smith, født d. 22/4 1691 i Charleston, South Carolina. Han døde d. 3/3 1723 samme sted. Han blev d. 27/.. 1714 gift med Sabina Smith, født d. 10/5 1699 i Charleston. Død d. 14/12 1734 i Berkeley, South Carolina. Han ejede en plantage på 325 ”acres” og ejede 25 slaver. Han ejede derudover 1950 ”acres” af uopdyrket land. Hun blev 2. gang gift med Thomas Taylor. Thomas Smith var medlem af den 1. ”Royal Assembly”.
En datter af Sabina i hendes 2. ægteskab, Sabina Taylor gift med Andrew Taylor, Ann, blev gift med William Mills og mor til arkitekten Robert Mills, der tegnede Washington Monumentet.

5859. William Loughton, født ca. 1695. Han døde december 1727 (begravet d. 12/12). Han var gift med Mary Griffith, født 1705 og død d. 2/11 1761 i South Carolina. Hun blev 2. gang gift med Robert Brewton, født 1696 i Charleston. Død d. 17/8 1759 i Charleston.

6061. Henry Izard, født 1715. Død 1748. Han var gift med Margaret Johnson, født 1722. Død 1743. Henry Izard var plantageejer i Goose Creek, South Carolina

62-63. Peter de Lancey, født d. 26/8 1705 i New York. Han døde 1770. Han blev gift d. 7/1 1738 med Elizabeth Colden, født d. 5/2 – vistnok 1721 i Philadelphia. Hun døde 1784. Parret boede på ejendommen, Union Hill, i Westchester County, New York.

Tip-3 oldeforældre
86-87. Palle Hansen Mosbjerg Mørch, født 1645 i Mosbjerg. Død ca. 1702 i Sindal. Han blev gift i november 1675 med Sofie Evertsdatter Røring, født omkring 1658. Død ca. 1726.
Dette link følger begges slægt længere tilbage:

http://glud-jacobsen.dk/The%20Next%20Generation/pedigree.php?personID=I1531&tree=Eva

88-89. Ib Knudsen Barfoed, født 1645. Død 1705. Han blev gift med Sophie Amalie Nim, født ca. 1668. Død 1743 i Odense (begravet d. 18/2). Fra 1683 kapellan i Vigerslev-Veflinge Pastorat på Fyn.

90-91. Christen Morland, der var gift med Sidsel Andersdatter Bonde.
https://stamtavle.barfod-barfoed.dk/getperson.php?personID=I3868&tree=barfod1

112-113. Thomas Smith, født d. 1/7 1665 i Charlestown, Massachusetts. Han døde d. 8/9 1690 på havet. Han blev d. 23/6 1690 i Charlestown, Massachusetts gift med Elizabeth Schenckingh, født 1670 i Christchurch, Barbados. Hun døde d. 2/2 1751 i Charleston, South Carolina.

114115. Thomas Smith, 2. landgrave, født omkring 1670 i Exeter, Devon, England. Han døde d. 9/5 1738 i Goos Bay, South Carolina. Han var 1. gang 1690 gift med Anna Cornelia van Myddagh, født 1672 i Holland. Død 1710. Han blev 2. gang 1710 gift med Mary Hyrne.
Nogle kilder angiver at Thomas blev gift med Sarah Blake, datter af guvernør James Blake?
Thomas Smith var i sit 2. ægteskab forfader til forfatteren DuBose Heyward.

116-117. Edmond Loughton, født ca. 1678. Han var gift med Mary Fairchild. Hun var gift 1. gang med John Bee.

120-121. Ralph Izard, født 1687 i South Carolina (?). Død 1744 i South Carolina, USA. Han (?) gift d. 7/4 1712 i Sct. James Santee, Berkeley, South Carolina, med Magdalene Elisabeth (de) Chastaigner, død 1742.

122-123. Robert Johnson, født 1682. Død i Charleston d. 5/5 1735. Han var gift med Margaret Bonner, død d. 2/7 1732 i Charleston, South Carolina. Robert Johnson var Englands guvernør i provinsen South Carolina 1717-1719 og igen fra 1728-1735. I hans første periode var en af hans vigtigste bedrifter at få udstyret et skib til at tage kampen op mod det udbredte pirateri i farvandene. Han fik gjort en ende på piraternes ”Gyldne Æra” med kaptajn William Rhett som ”piratjæger”, der blandt andet fik fanget og henrettet pirater som ”gentleman-piraten” Stede Bonnet. Af politiske grunde måtte han opgive guvernørembedet i 1719 og han blev efterfulgt af James Moore.
I 1731 vendte han tilbage direkte fra England som kongeligt udnævnt guvernør. I sin anden periode er han særlig kendt for etableringen af nye byområder.
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Johnson_(governor)

124-125. Stephen/Etienne de Lancey, født d. 24/10 1663 i Caen, Frankrig. Han døde d. 1/11 1741 Han var gift med Ann van Cortland. Etienne var 1686 tvunget til at flygte fra Frankrig på grund af sin Huegenot-tro og kom til New York i Amerika.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Delancey

126-127. Cadwallader Colden. Født d. 7/2 1687 i Irland. Han døde i september 1776 i Spring Hill på Long Island i New York (begravet d. 28/9). Gift ca. 1715 i Skotland med Alice Christie/Chrystie, født d. 5/1 1690 i Kelso, Skotland. Hun døde i marts 1762 i Government House, Fort George, New York. Han gik på Royal High School og senere på Edinburgh University for at blive præst. Efter de teologiske studier tog han fat på at studere fysik, anatomi, kemi og botanik. Han blev 1710 inviteret til Philadelphia i Amerika af en tante. Han var i 1715 tilbage i Skotland, hvor han blev gift, og parret returnerede herefter til Philadelphia, hvor Cadwallader Colden havde nedsat sig som læge. Han flyttede senere til New York, hvor han fra 1760-1762 og fra 1763-1765 var fungerende guvernør i New York og igen fra 1769-1771. Han udgav i 1743 en række essays om sammenhængen mellem tilstedeværelsen af smitsomme sygdomme og mængden af skidt og snavs. Det førte til øget fokus på de sanitære forhold i New York. Han førte tillige fra 1743 korrespondance med den yngre Benjamin Franklin, som blev smigret af hans opmuntring til at oprette ”American Philosophical Society”.
Cadwallader Coldens probritiske holdning førte i 1765 til vrede blandt befolkningen, da mange var ophidsede over den engelske krones stempelafgifter.

Tip-4 oldeforældre
176-177. Knud Clausen Barfod, født ca. 1610. Død ca. 1671. Han var 1. gang gift med Maren og 2. gang med Mette.

178-179. Anders Frederiksen Nim, født omkring 1630. Død 1684. Amtsforvalter (-skriver) i Korsør Amt 1664-67, fra senest 1671 ridefoged på Nislevgaard i Otterup Sogn på Fyn, fra 1674 herreds- og birkefoged i Lunde Herred og Næsbyhoved Birk samt tillige spisemester ved Gråbrødre Hospital i Odense 1681-84. Gift senest 1664 med Karen (Cathrine) Jonasdatter (Crell).
https://slaegtsbibliotek.dk/934949.pdf

224225. (William) Thomas Smith, (født 1634 i Charlestown, Massachusetts?). Han blev 1663 i Watertown gift med Sarah Boylston, født d. 30/9 1642 i Watertown, Middlesex, Massachusetts. Hun døde d. 8/8 1711 i Charlestown, Massachusetts.
Dette anepar er også aner til Abigael Smith, hustru til USA’s 2. præsident, John Adams, og til deres søn, USA’s 6. præsident, John Quincy Adams. De er også aner til forfatteren T. S. Eliot.

226227. Barnard/Bernard Schenckingh, født 1648 i Christchurch, St. Michaels på Barbados. Han døde 1692 i Berkeley, South Carolina. Han blev 1669 på Barbados gift med Elizabeth Moore, født 1650 på Barbados. Død 1704 i Berkeley, South Carolina. Plantageejer. Kilder antyder dog at Elizabeth var Bernards 2. Hustru og kun var mor til sønnen Bernhard, og at en tidligere hustru var mor til Elizabeth og de øvrige søskende.

228229. Thomas Smith, 1. Landgrave, født 1648 i Exeter, England. Han døde i 1694. Han ankom til Charles Town (Charlton) i South Carolina i 1684. Han var købmand, plantageejer og kirurg. Han var guvernør i South Carolina 1693-94. Han blev 1667 i Exeter gift med Barbara Atkins, født d. 12/9 1650 i Chard, Somerset i England. Hun døde d. 22/3 1687. Han var 1690 en såkaldt ”Cacique” – en lokal leder, og ”The Lord Proprietors” – kongeligt udnævnte ledelse af kolonien – udnævnte Thomas Smith til ”Landgrave” i 1691.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Smith_(governor_of_South_Carolina)

240241. Ralph Izard, født 1660 i Dorchester, England. Død 1710/11 South Carolina, USA. Han var 1. gang gift med Mary (Smith Middleton), og 2. gang Dorothy (Smith). Han immigrerede fra England til South Carolina I 1682 (ankom d. 3/10). Han slog sig ned i St. James Parish, hvor han kom i besiddelse af store ejendomme (plantager). Justice of Peace, Member of the House of Representatives, og president for the India Commision.
(Kilde: ”The Royal Descents of 900 Immigratnts to the American Colonies, Quebec or the United States + The Prominent Families of the United States of America, redigeret af Arthur Meredyth Burke).

242-243. Alexander Thésée Chastaigner de Cramahé, Sieur de Lisle, død 1707 i Sct. James Santee, South Carolina. Han var gift med Marie Elisabeth Burtell/Buretel. Han måtte pga. sin Huguenotte religion flygte fra Frankrig og kom først til London. Han nævnes der i 1681 og blev 1685/86 ”udlænding med tålt ophold med visse rettigheder”. Siden hen bosatte han sig med sin broder, Henry Augustus, i South Carolina, en koloni i Amerika, hvor Alexander nævnes allerede i 1693.

244245. Nathaniel Johnson, født d. 7/4 1644 ved Kibbelsworth, Durham. Han døde d. 1/7 1712 på Silk Hope Plantation, South Carolina. Han var gift med Joanne Overton, født ca. 1650 og død 1689 i fransk fangenskab. Nathaniel Johnson var oprindeligt soldat og var medlem af Parlamentet for Newcastle-upon-Tyne, 1680-1689. Han blev udnævnt som Guvernør for Leeward Island i 1686. Han trak sig som guvernør og rejste til provinsen South Carolina i 1689, mens resten af familien rejste tilbage mod England. Undervejs blev familien taget til fange af franskmændene og hans hustru døde i fangenskabet. Han havde erhvervet store landområder i South Carolina allerede i 1683. Han blev guvernør for både South og North Carolina i 1703, men havde en stedfortræder til at varetage guvernøropgaverne i North Carolina. Nathaniel var guvernør indtil november 1709. Nathaniel Johnson blev slået til ridder 1680.
Nathaniel Johnson er MÅSKE ane til Roselynn Carter, f. Smith, hustru til USA’s 39. præsident, Jimmi Carter.

246247. Joseph Bonner, født ca. 1645. Gift med Priscilla Johnson, født ca. 1657. Hun døde d. 5/7 1732.

248-249. Jacques de Lancy. Født omkring 1630. Fra Caen, Frankrig. Han var gift med Marguerite Bertrand. Jacques stammede fra en lavadelig, fransk Huegenot-familie.

250-251. Stephanus van Cortland, født d. 7/5 1643 i New Amsterdam (New York). Han døde d. 25/11 1700. Han blev 1671 gift med Geertruyd Schuyler fra Albany. Han var New Yorks første indfødte borgmester fra 1677-1678 og igen fra 1686-1688. Hans bror, Jacobus, var også borgmester i en periode.
Dette ægtepar er også aner til skuespillerne Jane Wyatt, Michael Douglas og Montgomery Clift.

252-253. Alexander Colden, født 1664. Død d. 29/6 1738i Oxnam. Han var gift med Janet Hughes, død 1731. Alexander Colden var sognepræst i Duns, Berwickshire i Skotland ved grænsen til Irland fra 1693 til 1700. Herefter var han præst i Oxnam nær Jedburgh. Sønnen blev født under moderens besøg i Irland.
http://holum.net/snhweb/gen/cadwalla.htm

254-255. David Christie/Chrystie, født 1657 i Kelso, Roxburgh, Skotland (døbt d. 20/4). Død d. 6/8 1729 i Dunbar, East Lothian. Præst og hospitalsforstander. Han blev gift d. 6/8 1686 i East Lothian med Alison Hamilton, født ca. 1665 i Dunbar. Hun døde i 1718 sst. 2 af deres sønner, David Chystie (1693-1736) og Andrew Chrystie (1697-1760), bosatte sig begge i Norge i hhv. Brevik og Moss, og har stor efterslægt der. Sidstnævnte er oldefar til den norske forfatter og digter, Henrik Wergeland (1808-1845).
Dette ægtepar er også aner til den norske forfatter Henrik Wergeland, og til de danske skuespillere Stig Hoffmeyer og datteren Mille Lehfeldt.
https://no.wikipedia.org/wiki/Christie

Tip-5 oldeforældre
356-357. Frederik Christoffersen, f. omkr. 1600, d. efter 1640, bosat på Nim Gæstegaard (Kongsgaard?) i Nim By og Sogn, fra 1634 nævnt som foged i Nim Birk, bortrømt efter at have dræbt en halvbror 1638.

450451. Thomas Boylston, døbt d. 14/2 1614/15 i St. Dionis Backchurch i London, England. Han døde d. 4/10 1653 i Watertown, Massachusetts. Han var gift med Sarah der døde d. 14/9 1704 i Watertown, Massachusetts. Hun blev 2. gang d. 12/3 1654/5 med John Chinery.
Dette par er også forfædre til både USA’s 2. præsident John Adams, såvel som hans hustru Abigael f. Smith. Desuden stammer filmskuespillerne Linda Hunt og Jennifer Coolidge, og astronauten Story Musgrave fra parret.

456457. John Thomas Smith, født 1611 i Exeter, Devon. Død 1666. Han var gift med Joan Atkins, født 1630 i Chard, Somerset. Død d. 16/9 1694. Hun blev muligvis gift 2. gang med Aaron Atkins.
Kilde: (The South Carolina Historical and Genealogical Magazine, Vol. 30, No. 4 (Oct., 1929), pp. 255-258).

458-459. Aaron Atkins, født 1625 i Chard Somerset. Død d. 27/3 1670. Han var gift med 1. gang med NN, og muligvis gift 2. gang med Joan Atkins, ane nr. 5449.
Kilde: (The South Carolina Historical and Genealogical Magazine, Vol. 30, No. 4 (Oct., 1929), pp. 255-258).

480481. Ralph Izard alias Shillingford, født d. 20/12 1628 i London. Han var gift med Elizabeth Prior/Pryor. Han immigrerede med flere af sine børn til Amerika, til staten South Carolina.

482483. Roche Chastaigner/Chasteigner de Cramahé, vistnok født 1608 i La Rochelle, Aunis Provence, Frankrig. Han var gift med Jeanne.
Han skulle tilhøre den ældgamle franske adelsslægt Chasteigner de la Roche-Posay, der kendes helt tilbage til 1200-tallet. Forbindelsen er dog usikker.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Chasteigner

484-585. MÅSKE Pierre Buretel, født 1653. Gift med Elizabeth Chintiar, født 1656.

486487. William Johnson. Han boede ved Kibbelsworth, Durham i England. Han var gift med Margaret Sherwood.

488-489. Robert Overton, født ca. 1609 i Easington, Yorkshire i England. Han døde d. 1/12 1679. Han blev d. 28/6 1632 i St. Bartholomew The Less, London. gift med Anne Gardiner, født d. 29/6 1613 i London, England. Hun døde d. 12/1 1665. Han var soldat i den engelske hær. Han var lærd og han støttede Cromwell en periode: “He was a Major General and an adherent of Oliver Cromwell who appointed him Governor of Hull, Edinburgh and Aberdeen. When he could no longer support Cromwell he became a political prisoner in the Tower of London. His wife died of cancer while he was imprisoned.
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Overton

490491. William Johnson. Han boede ved Kibbelsworth, Durham i England. Han var gift med Margaret Sherwood. Identiske med ane nr. 486487.

496497. Pierre de Lancey, født omkring 1600.

498499. Oloff Stevense van Cortlandt, født i Wijk, Duurstede i Holland. Han kom 1637 til New Amsterdam. Oprindelig soldat og kaptajn, men senere købmand i New Amsterdam. Han blev 1642 i New Nederland gift med Annetje Loockermans, født d. 17/3 1618 i Turnhout, Flandern. Hun døde 1684. Hun anses af nogle for at være en ”primus motor” i udbredelsen af figuren ”Sinterklaas” i Amerika, som den katolske ”julemandsskikkelse” hed i de flamske/nederlanske traditioner, og som siden udviklede sig til Santa Claus.
Dette par er også aner til forfatteren Herman Melville, musikeren David Crosby, skuespillerne Jane Wyatt, Michael Douglas og Montgomery Clift.

500-501. Philip Pieterse Schuyler, født 1628 (døbt d. 8/2 i Amsterdam). Død d. 9/5 1683 i Albany County, New York. Han blev d. 12/5 1650 gift med Margarita Van Slechtenhorst, født ca. 1628 i Nykerck, Holland. Død d. 22/1 1722.
(George W. Bush Sr. og Jr. er efterkommere, ligesom Eleanor (fru Franklin D. Roosevelt) via Philip Livingston (underskriver af USA’s uafhængighedserklæring.). Skuespillerne Jane Wyatt, Montgomery Clift og Michael Douglas, og forfatteren DuBose Heyward er ligeledes efterkommere efter dette par.

508‬-509. David (Davidson) Christie d.æ., født omkring 1620 i Dunbar, East Lothian, Skotland. Han døde 1694. Han var gift med Lybra Hamilton, født omkring 1630 i Dunbar, East Lothian, Skotland. Død efter 1665.
Hans bror, Andrew, udvandrede til Norge og var stamfader til den ældre Christie-slægt, blandt hvis efterkommere er den tidligere norske statsminister og Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg.
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Christie

510-511. William Hamilton, født 1642 i Glasgow, Lanark, Skotland. Død ca. 1724. Han var gift med Janet Steill, født d. 6/4 1641 i Cambusnethan, Lanarkshire, Skotland. Hun døde omkring 1720.

Tip-6 oldeforældre
712-713. Christopher Holgersen, født ml. 1558- 68, død ca. 1617/23, nævnt fra 1594-48 i Nim Gæstegaard (Kongsgaard?) i Nim By og Sogn, fra 1598 foged i Nim Birk, skænkede 1614 prædikestol til Nim Kirke. Gift [1590- 94?] med Maren Pedersdatter, f. omkr. 1560, d. ca. 1632-33, enke efter husfoged Las Nielsen i Nim

900-901. Edward Boylston, der døde 1625 (begravet d. 22/8 i St. Dionis Backchurch, London). Han var borger i London og fremstillede tin. Han var gift med Anne Bastian, født ca.1595. Død 1621 (begravet d. 11/5 i St. Dionis Backchurch).
https://famouskin.com/family-group.php?name=3790+abigail+adams&ahnum=36
AAP, side 9.

912-913. Sir Nicholas Smith, født d. 31/7 1575 i Devon. Han døde d. 10/11 1622. Han var gift med Dorothy Horsey, født 1585 i Dorset. Død d. 11/6 1655. Nicholas Smith var advokat, landbesidder og ”Gentleman of the Privy Chamber”. Han fik sin uddannelse på Oxford Universitetet. Han blev slået til Ridder ved James I’s kroning i 1603. Han var MP (medlem af Parlamentet) for St. Mawes i 1614.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Smith_(MP)

914-915. John Atkins, født 1600 i Chard, Somerset. Død 1680. Han var gift med Marie Pigott.

916-917. John Atkins, født 1600 i Chard, Somerset. Død 1680. Han var gift med Marie Pigott.
Identiske med ane nr. 10898 og 10899.

960-961. William Shillingford alias Izard/Isode, født omkring 1600. Han var gift med Marian (Mary-Ann) Greenglass. De var forældre til Ralph (Shillingford) Izard, og formentlig også til Charles Shillingford alias Izard, der var født ca. 1637, der ca. 26 år gammel i 1663 i Canterbury blev gift med Georg Pryors datter Mary. Muligvis en søster til broderen (?) Ralph’s hustru, Elizabeth Pryor. Han er formodentlig også far til Edmund Shillingford alias Izard, født ca. 1634 fra Cliffords Inn, i 1664 i St. Mary Savoy eller St. Giles, Middlesex, blev gift med enken Mrs. Avarina Bannatine, 30 år, fra St. Giles-in-the-Fields.
https://www.british-history.ac.uk/alumni-oxon/1500-1714/xx-xxiv
London marriage licences 1521-1869” Se her1.
http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C3957824

962-963. Georg Pryor fra Little St. Helen i London. Hans datter Mary blev gift med Elizabeths svoger Charles Shillingford alias Izard fra Middle Temple.

984-985. John Overton, født omkring 1566. Død 1654. Han var gift med Joan Snawsell, født d. 17/12 1581 i Bilton, Yorkshire. Død d. 17/6 1656.
Joan Snawsell er via slægten Gascoigne efterkommer efter den engelske konge, Edward III.

992-993. Jacques de Lancey, født omkring 1570. Herre til Niville.

10988-10989. Pieter Tjercks. Han blev gift d. 24/10 1627 i Gamle kirke i Amsterdam med Geertruyt Philips van Schuylder.
USA-præsidenten Theodor Roosevelt er en efterkommer. Skuespillerne Montgomery Clift og Michael Douglas er ligeledes efterkommere.

10990-10991. Brant Arentse Van Slechtenhorst.

10986-10987. Jan Loockermans i Turnhout.
USA-præsidenten Theodor Roosevelt er en efterkommer.

1020-1021. William Hamilton, født ca. 1614 i Glasgow. Han var gift med Janet Reid, født 1617.

1022-1023. Andrew Steill, født 1610 i Glasgow. Han var gift med Catherine Clark, født ca. 1615.

Tip-7 oldeforældre
1424-1425. Holger Rosenkrantz, 1517-1575, ejer af Boller og Stjemholm ved Horsens, hofmarskal 1543-48, lensmand på Bygholm 1551-75, rigsråd 1552, lensmand på Skanderborg Slot 1561-73, statholder i Nørrejylland fra 1567. Gift 1. g. ca. 1548 med Mette Krognos, d. 1558, og 2. g. 1568 med Karine Gyldenstierne, d. 1613. Mellem de to standsmæssige ægteskaber var Holger Rosenkrantz enkemand 1558-68 og fik da med den ufri Kirsten Nielsdatter flere børn. Han sikrede 1565 den lille familie ved at give Kirsten og hendes børn skøde med adelige friheder på Egebjerggaard i Hansted Sogn ved Horsens.

21768-21769. Henry Boylson eller Boylston, der død mellem d. 12. og 15. september1592 i Newton Solney, Derbyshire. Han var gift med NN.
Kilde: AAP (side 9).

21770-21771. Thomas Bastian eller Baston, borger og væver i London. Død ca. 1597. Han blev d. 30/11 1588 i St. Andrew Undershaft i London, gift med Sara Wright, født ca. 1559/1560 (døbt d. 14/2 i St. Andrew Undershaft). Vist død d. 3/11 1607. Hun var gift 1. gang med Ralph Shittleworth. Hun blev 3. gang gift med John Dudley.
Kilde: AAP (side 9).

1824-1825. Sir George Smith/Smythe (MP), født ca. 1551. Død d. 21/3 1619. Han blev 1. gang d. 30/9 1572 i St. Martins Church, Exeter gift med Joan Walker, født 1550. Død 1597. Han blev 2. gang 1598 gift med Grace Viell (død 1645), enke efter Peter Bevill af Killiarth (datter af William Viell af Trevorder og hustru Jane Arundell). George Smith af Madworthy-juxta-Exeter, og Madford House, Exeter, Devon. Han var købmand og tjente som MP for Exeter i 1604. Han var 3 gange borgmester i Exeter og var byens rigeste mand. Han var sheriff i Exeter 1583-84, borgmester 1586-86, 1597-98 og 1607-08. Han blev slået til ridder i Greenwich d. 12/6 1604.
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Smith_(MP_for_Exeter)
George er i 2. ægteskab forfader til Lady Diana Spencer, Princess of Wales, Sir Winston Churchill, samt til Hertuginde af York, Sarah Ferguson.
Se i øvrigt: https://www.ourfamtree.org/descend.php/Lady-Jane-Granville/212527#f500841

21794-21795. Sir Ralph Horsey af Dorset, født ca. 1555/1560. Død d. 11/11 1612. Han var gift med Edith Mohun, født ca. 1565. Død 1628.
Deres slægter kan føres meget længere tilbage.

21798-21799. Thomas Pigott, født ca. 1534. Død ca. April 1606. Han var gift med NN.

21802-21803. Thomas Pigott, født ca. 1534. Død ca. April 1606. Han var gift med NN.
Identiske med ane nr. 21798 og 21799

21888-21889. Edward eller Edmund Shillingford alias Izard/Isode. Han var gift med Grizel Newdigate, født omkring 1575. Han arvede 1612 herresædet Charlton-On-Otmoor i Oxfordshire. Familien nævnes som ejere af Beckley.

21890-21891. Richard Greenglass, født ca. 1564 i Troston, Suffolk. Han blev 1696 gift med Elizabeth Miller, født ca. 1568. Hun døde ca. 1612.

21936-21937. William Overton, født ca. 1560. Død 1595. Easington, Durham, England. Han var gift med Elizabeth Wright, født d. 9/11 1560. Easington, Yorkshire, England

21938-21939. Robert Snawsell, født før 13/9 1556. Død efter 1612. Bilton, Yorkshire. Han var gift med Anne Waters, 1563. Død d. 4/10 1653. Lincolnshire.

21972-21973. Charles de Lancey, født omkring 1540. Den 5. viscount. Han var gift med Isabeu Branche.

22002-22003. Robert Reid, født 1597 i Glasgow. Han blev d. 15/9 1616 i Glasgow gift med Agnes Halhen, født ca. 1595 i Glasgow.

22004‬-22005. Androw Stellie, der var gift med Mareonn Weddell.

Flere slægtsgrene kan føres meget langt tilbage, via middelalderens danske, norske og engelske adelsslægter, til både det danske, norske og det engelske kongehus.