Pontoppidan i slægt med sin barndomsven

Forfatteren Henrik Pontoppidan 1857-1943. Billedet dateres ca. 1913
Henrik Pontoppidan (1857-1943)
Valgmenighedspræsten Karl Povlsen, Ryslinge
Karl Povlsen (1851-1918)
Forfatteren, Morten Pontoppidan
Morten Pontoppidan (1851-1931)
Højskoleforstander, Alfred Povlsen, Ryslinge
Alfred Povlsen (1852-1934)

Henrik Pontoppidan
(1857-1943), forfatter til blandt andet “Lykke Per”, og hans søskende, her i blandt broderen Morten Pontoppidan (1851-1931), voksede op i Randers, idet faderen Dines Pontoppidan blev præst der i 1863. I Randers boede i forvejen et andet brødrepar, nemlig den senere valgmenighedspræst i Ryslinge på Fyn, Karl Povlsen (1851-1918), og den senere højskoleforstander samme sted, Alfred Povlsen (1852-1934). Povlsen-brødrene var sønner af skolelærer i Randers H. C. H. Povlsen og hustru Mette Marie Stabell, og de kom til at gå i skole sammen med nogle af Pontoppidan-børnene. Specielt Karl og Morten, der var jævnaldrende, udviklede et livs langt venskab. Karl Povlsen fik sin gang i det Pontoppidan’ske hjem og det var via Morten og hans far, Dines, at Karl fandt ud af at teologien var hans vej i livet.
På et tidspunkt måtte Karl Povlsen dog gå i rette med et med Mortens bror, den mere kendte forfatter Henrik Pontoppidan, da denne i bogen “Det Forjættede Land” var fremkommet med en beskrivelse af friskolelærermiljøet på en måde som Povlsen ikke fandt var hensigtsmæssigt eller i særlig grad korrekt beskrevet.
Dette påvirkede efter alt at dømme ikke venskabet med Morten.

Hvad Povlsen-brødrene og Pontoppidan-brødrene tilsyneladende ikke har været klar over, var at de rent faktisk var i familie med hinanden. Povlsen’erne og Pontoppidan’erne havde fælles tip-2 oldeforældre i skipperslægten Hasle fra Århus, nemlig skipper Mogens Rasmussen Hasle (død ca. 1757) og hustru Anne Michelsdatter.
Se hasle_oversigt.

Det kan i øvrigt tilføjes, som et kuriosum, at slægtskabet blev yderligere bestyrket mellem familien Povlsen og familien Pontoppidan, da Karl og Alfreds søstersøn, Svend Holme (1880-1864) blev gift med Gertrud Pontoppidan, datter af Morten Pontoppidan. Svend var søn af Anna Kathrine Marie Povlsen og Andreas Gottlieb Gerhard Holme.

Se udkast til anetavle for brødrene Karl Povlsen og Alfred Povlsen.

Henrik Pontoppidans anetavle findes i bogen “Anetavler for berømte danskere”, af Carl Langholz. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1989.

3 comments

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *