Notable Kin

Notable Kin, vol. 1 & 2, af Gary Boyd Roberts.
I 1998 og 1999 udkom hhv. Notable Kin, volume one, og Notable Kin, volume two, af Gary Boyd Roberts, udgivet af Carl Boyer, 3rd, i samarbejde med New England Historic Genealogical Society i Boston. Gary Boyd Roberts, der er en af USA’s ”grand old men” indenfor genealogi, er forfatteren bag flere af de udgivelser, som vi vil præsentere her i SLÆGTSMAGASINET.

Notable Kin er egentlig samlinger af artikler fra et nu lukket magasin ”Nexus”, udgivet af NEHGS (New England Historic Genealogical Society), som er et af USA’s største slægtshistoriske selskaber. Gary Boyd Roberts er forfatter til de fleste af artiklerne, mens nogle er forfattet af hans kollegaer, bl.a. John Anderson Brayton og Richard E. Brenneman. Artiklerne eller klummerne omhandler forskellige slægtsforbindelser mellem berømte, kendte og bemærkelsesværdige personer – altså præcis det samme som vi står for her i SLÆGTSMAGASINET.

I bøgerne er artiklerne blevet kapitler, der i mange tilfælde er forbedret og suppleret, samt forsynet med en indledning, der fortæller om slægtsforbindelserne. Efter indledningen følger der små afsnit vedrørende hver af de kendte personer, som dog blot er summariske lister af de aner, der fører tilbage til det fælles ophav. Der er kun angivet de aner, der er relevante i den givne sammenhæng, og det er kun navne uden årstal eller noget andet. Hvert ægtepar er adskilt komma og hver generation er adskilt med semikolon.
Mens nogle kapitler handler om slægtsforbindelser mellem en gruppe af personer, med overskrifter som f.eks. ”Yankee Inventors” (med bl.a. Thomas Edison og brd. Wright etc) og deres fælles New England-slægtsbaggrund, ”Nantucket Soup”, ”Hollywood Gothic and the Alabama Three” (der bl.a. omhandler Truman Capote, Montgomery Clift, og Dubose Heyward), er der andre kapitler, der er egentlige anetavler. Blandt andet er der anetavler for Marilyn Monroe, James Dean, ”Tennessee” Williams, og Bill Clinton!
Og så er der artikler, der omhandler de amerikanske aner og nogle dertil knyttede amerikanske slægtsforbindelser til det engelske kongehus. Både den afdøde Diana, “The Princess of Wales”, og hendes svigermor, den nu afdøde Dronning Elisabeth II, havde amerikanske aner.

Artiklerne i Notable Kin er meget varierede, men hovedvægten er dog lagt på personer med aner i New England – dvs. den nordøstlige del af USA, med nogle enkelte afstikkere både syd, nord og vest på. Mange af de fælles slægtsforbindelser har udgangspunkt i koloniseringen af Amerika i 1600-tallet, og især Mayflower-aner bliver fremhævet, og i mange tilfælde fremhæves aner med royal afstamning (fra det engelske kongehus i middelalderen).
Det er en broget, men spændene og interessant samling artikler. Der er ikke noter til artiklerne, men hver artikel eller kapitel er forsynet med omfattende lister af kilder/litteratur.
Bøgernes største problem er nok de meget summarisk opstillede anelister, der – bortset fra de egentlige anetavler – er helt uden årstal, stedangivelser og anden information om de enkelte personer. Men kan man leve med det, er det en række værdifulde, sjove og ganske underholdende artikler – tænk bare hvis man var i slægt med Pocahontas!
Det skal i øvrigt siges, at mens ”volume two” stadig kan fås hos NEHGS til 20 dollars, er ”volume one” udsolgt fra for forlaget, og det kan være ganske svær at opdrive et brugt eksemplar.