“Nepotisme” hos borgerlig tænketank

Ditlev Tamm - tiptip-oldebarn af Ane Jacobsdatter Smidt
Ditlev Tamm (f. 1946). Juraprofessor.
Peter Gæmelke - tiptip-oldebarn af Ane Jacobsdatter Smidt
Peter Gæmelke (f. 1955). Gårdejer og tidl. præsident for Landbrugsrådet

Nepotisme er normalt et udtryk for “indspisthed” og “kammerateri”. Wikipedea: “Nepotisme, det forhold, at en person tilgodeser og foretrækker slægtninge og venner frem for andre, især ved besættelse af stillinger i den offentlige sektor.”
I hvilket omfang der eventuelt skulle foregå nepotisme i CEPOS, såvel som i det øvrige samfund, skal slet ikke diskuteres her, og der er nok næppe tale om en egentlig form for nepotisme i den sammenhæng, som her efterfølgende skitseres. Det er næppe nok til at bringe CEPOS forventelige seriøsitet og troværdighed i fare.
Alligevel kan man jo få den lille, nagende tanke, at der kunne være noget om snakken, når der så optræder personer i et sådan forum, som er med til at sætte en vis dagsorden i samfundet, der er beslægtede med hinanden.

To af de personer, som står som stiftere af CEPOS, er juraprofessoren og forfatteren Ditlev Tamm (født 1946) samt forhenværende præsident for Landbrugsrådet Peter Gæmelke (født 1955). I hvilket omfang de to overhovedet er klar over slægtskabet, må stå hen i det uvisse, men de har en fælles tiptip-oldemor.

Denne tiptip-oldemor, Ane Jacobsdatter Smidt (1785-1840), var gift 2 gange. Første gang i 1809 med værtshusholder og kirkeejer i Mellerup sogn, Randers amt, Mads Hansen (1764-1820), og 2. gang med skipper og gårdmand i Mellerup, Niels Pedersen Boldsen (1790-1843), der ved vielsen overtog både enke, krohold og ejerskab af kirken.
Ane Jacobsdatter Smidt blev født i Udbyneder sogn som datter af kromand Jacob Jensen Smidt (ca. 1741-1817) og 2. hustru Marie Kirstine Hansdatter. I ægteskabet med Mads Hansen fik hun bl.a. datteren Bodil Katrine Hansen (1812-1901). Bodil Katrine blev gift med gårdejer i Ingerslev, Estruplund sogn samt lodsoldermand i Udby sogn, Rasmus Hansen Høeg (1801-1862). Datteren Madsine Høeg (1841-1905) blev 1874 gift med proprietær, ejer af Lundagergård, Ingerslev, Estruplund sogn, Fritz Georg Gæmelke (1834-1919). Madsine Høeg og F. G. Gæmelke er oldeforældre til Peter Gæmelke.

Ane Jacobsdatter havde i sit 2. ægteskab med Niels Boldsen bl.a. datteren Petrea Boldsen (1829-1894), der 1853 blev gift med sin fætter, gårdejer i Mellerup Julius Boldsen (søn af Christen Pedersen Boldsen og Ane Larsdatter). En søn af Julius og Petrea hed Christian Boldsen (1853-1933) og han var købmand i Randers. Med sin hustru, Nikoline, havde han datteren Gertrud Boldsen (1886-1971). Hun blev gift med politimester, senere dommer i Odense Hans Christian Knutzen (1878-1937) og deres datter, Lizzie Knutzen (1913-1995) var i sit ægteskab med højesteretsdommer Henrik Tamm (1909-2000), forældre til juraprofessor Ditlev Tamm.

H. J. Hansen-Marsvinslund - barnebarn af Ane Jacobsdatter Smidt
Hans Jacob Hansen (1855-1900) til Marsvinslund

Er det så et problem, denne nepotisme? Nej, og de er jo nok ikke engang klar over dette slægtskab selv, men nu ved I det, og en dag ved Gæmelke og Tamm det måske også. Og der skal jo nok være nogle af de andre involverede, der er ligeså meget – eller lidt – beslægtede som disse to.

I øvrigt kan det tilføjes at en bror til nævnte værtshusholder Mads Hansen, gårdforvalter Anders Hansen (ca. 1772-1860), 1801 giftede sig til godset Marsvinslund i Vium sogn med den lidt ældre enke Mette Cathrine Clemmentin (f. Jespersen). Ægteskabet var barnløst og hun døde 1825 og Anders Hansen tog herefter sin nevø, Peter Severin Hansen (1815-1880), til sig som arving. Peter Severin var søn af Mads Hansen og Ane Jacobsdatter Smidt. Peters Severin Hansens søn, Hans Jacob Hansen (1855-1900) overtog Marsvinslund. Han var landtingsmand og er biograferet her og her. H. J. Hansen-Marsvinslund har således også i sin samtid været en person med indflydelse og betydning.

Se udkast til anetavle for Ditlev Tamm her.

Se udkast til anetavle for Peter Gæmelke her.

2 comments

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *