Ancestors of American Presidents

Ancestors of American Presidents, 2009 edition. Af Gary Boyd Roberts.
Den første udgave af dette værk med anetavler for amerikanske præsidenter udkom i 1995, mens den seneste udgave af Gary Boyd Roberts udgivelse udkom i 2009. Den er udgivet af ”New England Historic Genealogical Society” (NEHGS), og omhandler alle de indtil da 44 præsidenter, fra George Washington til Barack Obama.
Anetavlerne er begrænset til 10 generationer, men der er dog nogle af anetavlerne, der har langt færre generationer – specielt for de tidligste præsidenter. Anerne er kun forsynet med årstal og stedangivelser for fødsel og død, og da der ikke er nogen adskillelse mellem generationerne, skal man have kendskab til nummereringssystemet. Det er dog det udbredte system af Kekule von Stradonitz med fortløbende numre. Der er ingen notehenvisninger i selve anetavlerne.

Efter anetavlerne er der et afsnit vedrørende de anvendte kilder. Først en generel oversigt over anvendt litteratur, hvor hvert værk er forsynet med en forkortelse, og herefter en oversigt for hver præsident, hvor den anvendte litteratur og andre kilder er nævnt og i mange tilfælde kommenteret. Umiddelbart herefter er der en note vedrørende de (slægtsforsker)kollegaer fra NEHGS mfl., der er bidraget til anetavlerne.
Herefter kommer der er et afsnit med viser hvordan nogle af de amerikanske præsidenter nedstammer fra europas middelalderlige konge- og fyrstehuse. Det gælder f.eks. for Georg Washington (på flere måder), Thomas Jefferson, James Madison og adskillige flere. Det gælder også for Gerald Ford, George W. Bush og Barack Obama. Der vises også royal afstamning for nogle af præsidentfruerne.

Resten af bogen består af det, som for SLÆGTSMAGASINET nok er mest interessant, nemlig en lang række slægtstavler, der viser de mangfoldige måder, hvorpå præsidenterne er beslægtet med hinanden. De er næsten alle sammen i slægt med hinanden på forskellig måde, dog med nogle undtagelser. F.eks. er hverken Thomas Jefferson, James Polk, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Ronald Reagan. eller Bill Clinton (o.fl.a) tilsyneladende i slægt med nogle af de andre præsidenter. Netop anetavlen for J. F. K. viser, at en af de mest berømte, og måske mest amerikanske af de amerikanske præsidenter, kun har aner, der stammer fra Irland, og som alle synes at være kommet til USA lige omkring eller efter den amerikanske borgerkrig i 1864. Ingen af dem var amerikanske før 1850, dvs. længe efter uafhængigheden i 1776, og faktisk var de 7 første amerikanske præsidenter på det tidspunkt allerede døde.
Til sidst i bogen er der et navneregister, hvilket jo altid er en stor hjælp i et opslagsværk som dette.

Den eneste malurt i dette bæger, skulle nok være at anetavlerne mangler lidt information om erhverv og bosted – det sidste kan jo være et andet sted end både fødested og døds- eller begravelsessted. Samtidig ville et egentligt noteværk i selve anetavlerne være at foretrække frem for et afsnit senere i bogen med gennemgang af kilderne. En adskillelse mellem generationerne i anetavlerne ville også være en fordel. Der er selvfølgelig valg, der er gjort for at spare plads – det er nødvendigt i et 1-bindsværk, der allerede er over 800 sider – men det giver bare anetavlerne et lidt for summarisk præg. Men bogen er et spændende redskab til at få kendskab og overblik over 44 amerikanske præsidenters slægtsmæssige baggrund, og deres indbyrdes slægtsskab, og den giver også et indtryk af at det politiske landskab i USA næsten er nepotistisk og fra en begrænset gen-pulje, på trods af en befolkning på over 300 millioner mennesker.

Bogen kan på mange områder sammenlignes med den i danske slægtsforskerkredse meget anvendte “Anetavler for berømte danskere” af Carl Langholz fra 1989. Den består af næsten det samme antal anetavler (46) og der på samme måde et stort antal slægtstavler, der viser probandernes indbyrdes slægsskabsforhold, samt slægtsskabet til flere andre kendte danskere. Ligesom med Gary Boyd Roberts bog er hovedparten af kilderne også fra trykte publikationer. Forskellene er dog også til at få øje på. Langholz bog er i A4 størrelse med pæn, stor og læselig skrift, og de fleste af personerne i anetavlerne er forsynet med årstal og anden – kortfattet – information. Her er Roberts bog langt mere minimalist. Roberts bog er også mindre i formatet med mindre tekststørrelse og anetavlerne er begrænset til max 10 generationer.. Til gengæld er der langt flere kilder anvendt.