Udkast til anetavle for arkitekt Einar Ambt

Denne anetavle for arkitekten Einar Ambt har tidligere været publiceret i Roskildeegnens Slægtsforskerforenings Årsskrift. Selvom der er siden kommet enkelte rettelser og tilføjelser, fremstår anetavlen med en del mangler, men det skyldes til dels at der en udlagt barnefader, hvis identitet, det ikke har været muligt at afsløre, og så har anetavlen en stort indslag af personer af udenlandsk eller mulig udenlandsk oprindelse – Casse, Chartier/Grossmann, Klevensahl foruden dem fra Hertugdømmerne (Langreuter og Christiani). Navnene Ambt og Wiberg (Sverige?) kunne også tyde på udenlandsk oprindelse, og oldefaderen Espen Johnsen er måske af norsk oprindelse.
En søster til Einar Ambt er oldemor til skuespiller Tomas Ambt Kofod.

Anetavle for arkitekten Einar Ambt

Proband
Einar Ambt, født d. 22/3 1877 i København. Død d. 21/12 1928 (begravet på Vestre Kirkegård i København). Arkitekt. Han blev gift 2. april 1909 i København med Josephine Johanne Marie Hansen, f. 23. juli 1878 i København (død 1969), datter af smedemester Jens H. og Andrea Frederikke Koefoed. Han tog præliminæreksamen 1893, blev murersvend 1896 og gennemgik samtidig teknisk skole. Dernæst blev Ambt optaget på Kunstakademiet 1896, hvorfra han tog afgang som arkitekt 1904. Han tegnede ca. 6 år hos Gotfred Tvede, blev ved faderens mellemkomst ansat 1904-12 som konduktør hos Heinrich Wenck på arbejdet med Københavns Hovedbanegård og havde fra 1912 selvstændig virksomhed i København, til dels i en årrække sammen med Axel Preisler.
1908-10 var han medlem af Akademisk Arkitektforenings bestyrelse og Architektens redaktion, og fra 1915 var han bygningssagkyndigt medlem af bestyrelsen for Kreditkassen for Husejere i Kjøbenhavn. Ambts rejser gik til Tyskland, Schweiz, Italien, Finland, England, Frankrig og Holland. Han deltog i Landsudstillingen i Århus 1909 og i Charlottenborg Forårsudstilling 1918, 1921-22 og 1927 (med 6 arbejder). Sammen med Preisler modtog han Diplom d’Honneur, Gent 1921.
Kilde: Dansk Biografisk Leksikon.

Forældre
2-3. Charles Georg Christian Ambt, født d. 24/2 1847 i København. Død d. 15/7 1919. Stadsingeniør, senere generaldirektør i DSB. Han blev d. 4/3 1874 i Fåborg gift med sit næstsøskendebarn, Thekla Emilie Eleonora Mathilde Johnsen, Født d. 15/3 1855 i Fåborg. Død d. 4/10 1917 i København. Civilingeniør og generaldirektør for statsbanerne. Var fra 1886-1902 ansat som stadsingeniør ved Københavns Kommune, hvor han gennemførte store tekniske arbejder ved nyanlæg af gader og parker samt anlæg af Københavns afskærende kloakker med pumpestationer. Han vandt en konkurrence om Frihavnsanlægget samt et projekt vedr. Københavns banegårdsforhold. Fra 1902-15 var han generaldirektør for DSB. Trods krav om bedre balance i banernes regnskab gennemførte Ambt store tekniske forbedringer og nyanlæg, fx den nye Hovedbanegård i København og Boulevardbanen.
Dette par er også aner til skuespiller Tomas Ambt Kofod.

Bedsteforældre
4-5. Jens Frederik Ambt, født d. 9/3 1819 i København (døbt d. 2/5 i Trinitatis kirke). Død d. 30/12 1874. Glarmester, senere detailhandler i København. Han blev d. 11/12 1845 i Vor Frue kirke i København gift med Anna Margareta Julie Langreuter, født d. 15/12 1824 i København (døbt d. 25/9 1826 i Skt. Petri). Død d. 11/1 1898. Familien boede 1850 i Springgade 26 i Rosenborg kvarter i København. Anna boede 1880 som enke i Nørrebrogade 14 i baghuset.

6-7. Carl Christian Ulrich Johnsen, født d. 2/3 1817 i København (døbt d. 4/5 i Vor Frue kirke). Død d. 18/5 1893 på Fåborg sygehus (begravet d. 24/5 på Gl. Assistents kirkegård i Fåborg). Boede ved sin død Østergade 348. Han blev d. 8/11 1844 i Fåborg gift med Charlotte Amalie Hansen, født d. 23/1 1820 i København (Kgl. Fødselsstiftelse). Hun døde d. 16/9 1863 (begravet d. 21/9 i Fåborg kirke). Bogbinder, samt bog- og papirhandler i Fåborg.

Oldeforældre
8-9. Christen Jensen Ambt, født d. 11/12 1791 i Nysted Købstad, Maribo amt. Han døde d. 16/3 1854 i København (begravet d. 21/3 i Trinitatis kirke). Han var gift med Hedvig Dorothea Krohn, født d. 9/6 1789 (døbt d. 24/7 i Skt. Petri). Hun døde d. 1/4 1821 i København (begravet d. 6/4 i Skt. Petri kirke, 32 år). I 1819 boede familien i Store Regnegade 174. Christen Ambt var glarmester i København og boede 1840, 1845 og 1850 i Springgade 26 i København (som søsteren, ane nr. 13).

10-11. Frederik Georg Langreuter, født d. 24/8 1790 i Brøns, Tønder amt (hj.døbt d. 26/8 – i kirke d. 25/9) . Han døde d. 12/5 1851 i København (begravet d. 16/5 i Skt. Petri sogn). Han blev senest 1811 gift (ikke i Skt. Petri) med Marie Magdalena Cassel, født ca. 1790. Hun døde d. 31/3 1834 i København (begravet d. 5/4 i Skt. Petri sogn, 44½ år). Han var varemægler i København og boede 1840 og 1845 som enkemand i Ny Vestergade 220, 1. sal. Han havde i 1840 4 børn boende og 1845 havde han to døtre boende, her i blandt ane nr. 5. Bosat i København fra senest 1812. En søn, Johann Gerhard Waldemar, født d. 6/6 1826 blev døbt samme dag som ane nr. 5.

12-13. Espen Johnsen, født omkring 1783. Død d. 1/4 1836 i København (begravet d. 5/4 i Trinitatis sogn). Skræddermester i København. Han blev gift d. 29/6 1806 i Garnisons sogn i København med Cathrine Christine Ambt, født ca. 1780 i Nysted Købstad, Maribo amt. Død d. 2/9 1847 i København. Hun boede 1801 hos sin morbroder, skræddermester Rasmus Ulrich Wiberg i København. Familien boede 1820 i Springgade 26. Christine boede 1840 og 1845 i Springgade nr. 26. Hun ernærede sig ved håndarbejde.

14-15. Christian Taarup, er muligvis den Christian Taarup, der er født ca. 1771 og 1787 nævnes som “succerdreng” hos sukkermester Lorentz Thieleman i Fiolstræde. En Christian Taarup blev 1820 udlagt som barnefader af den 16-årige Ane Cathrine Hansen/Petersen (Busk?), født ca. 1802 i København. Hun var 1840 enke og boede i Dronningsen Tværgade 347 og ernærede sig som grønthandlerske og havde 7 hjemmeboende børn. Hun boede 1860 som enke hos datter og svigersøn i Fåborg. Hun blev d. 6/2 1822 i Garnisons sogn gift med Jens Andersen Hansen, født omkring 1793. Han døde d. 18/5 1838 i København (begravet d. 24/5 i Trinitatis sogn). Malersvend i København. Ved begravelsen betegnes han tillige som “Livjæger”.

Tip-Oldeforældre
16-17. Jens Christian/Christensen Ambt, født ca. 1740. Han døde d. 3/5 1803 i Nysted. Han var konsumptions- og toldbetjent i Nysted Købstad. Han blev d. 7/9 1776 i Nysted gift med Sophie Magdalene Wiberg, født 1759 i Nysted Købstad (døbt d. 27/5). Han havde muligvis været gift før pga. aldersforskellen.

18-19. Johan Friderich Krohn(e), født ca. 1746. Han døde d. 5/3 1826 i København (begravet d. 10/3 i Skt. Petri sogn). Skræddermester i København. Han blev 2. gang d. 19/7 1776 i Skt. Petri sogn gift med Hedvig Dorthea Klevesahl, født 1752 i København (døbt d. 29/11 i Skt. Petri). Hun døde d. 18/8 1819 i København (begravet d. 21/8 i Skt. Petri). Han var gift 1. gang d. 25/3 1775 i København, i Trinitatis sogn, med Anne Sabine, enke efter Jens Michelsen.

20-21. Georg Diederich Langreuter, født d. 10/10 1758 i Garding. Han døde d. 20/6 1818 i Haderslev (begravet d. 24/6). Han blev 1784 gift med (sin kusine?) Sophia Elisabeth Antoinette Christiani, født ca. 9/3 1764 i Rieseby. Hun døde d. 25/3 1836 i Haderslev (begravet d. 30/3). Georg Diederich gik i latinskole i Tønning, men tog 1775 til Kiel, hvor han studerede retsvidenskab. Han var auditør ved det Holsteenske Rytter Regiment, samt rets- og herredsfoged i Tyrstrup herred. Familien boede 1803 i Bischofsstrasse 128 i Haderslev.

22-23. Christian Cassel, født ca. 1753. Kattuntrykker i København. Han blev d. 19/11 1779 i Garnisons kirke gift med Marie Dorothea Chartie®, født omkring 1757 – formentlig i København (datter af Johan Peter Chartie og hustru Engel Christine Grossmann). Parret får en datter Marie Magdalene døbt i Garnisons sogn d. 27/9 1789. Familien bor 1801 i matr. 63 i Snarens kvarter.

24-25. Kendes ikke.

26-27. Jens Christian/Christensen Ambt, født ca. 1740. konsumptions- og toldbetjent i Nysted Købstad, gift med Sophie Magdalene Wiberg, født 1759.
Identiske med ane nr. 16 og 17.

28-31. Kendes ikke.

Tip2 Oldeforældre
32-33. Kendes ikke.

34-35. Christian Wiberg, født 1729 i Nr. Vedby (døbt d. 25/6 som søn af degn Søren Madsen Wiberg og hustru Sophie Elisabeth Mortensdatter Mand). Han levede endnu d. 23/11 1804, da han fik ”benefic p anpart” (Se Nygaards sedler). Skræddermester i Nysted, Maribo amt. Han blev 1. gang d. 6/6 1755 i Nysted gift med Sophie Magdalena Andreasdatter Bech, død ca.1757. Han blev 2. gang d. 7/6 1758 i Nykøbing Falster gift med Sidsel Cathrine Rasmusdatter, død ca. 1780. Han blev 3. gang d. 9/9 1782 i Nysted gift med Margrethe Friderichsdatter Helt, der døde d. 2/11 1819 i Nysted. Han havde – så vidt vides – kun børn med de to sidste hustruer.

36-37. Kendes ikke.

38-39. Heinrich Christoph Clewsahl/Klevesahl, født ca. 1716. Skræddermester i København. Han døde 1794 (begravet d. 22/10 i Skt. Petri, 78 år). Han var gift med Engel(ke) Saccho(w)/Zachariasen, født ca. 1722. Hun døde d. 16/3 1811 i København (begravet d. 20/3 i Skt. Petri, 89 år). Familien boede 1787 på Gammel Mønt 159, Købmager Kvarter. Engelke boede som enke hos datteren og svigersønnen (nr. 18+19) ved folketællingen 1801. Måske har Heinrich Christoph forbindelse (bror?) til den Joachim Friederich Klevesahl fra Wismar i Mecklenburg, der er far til den tyske teolog, historiker og professor i filosofi, Erich Christian Klevesahl. Heinrich og Engelke havde også sønnen Christian Nicolai, der var distriktskirurg i Vejle.

40-41. Diederich Gottlob Langreuter, født d. 25/10 1715 (søn af pastor Langreuter og hustru). Han døde d. 24/6 1769 i Garding. Kancelliråd, pagehofmester for den danske enkedronning. Bosat i Garding. Han var gift med Christina Margretha Goder/Gödern, født ca. 1725. Død efter 1803. Hun nævnes af København i kirkebogen ved sønnen, ane nr. 20’s død.

42-43. Wilhelm Carl Christiani, født d. 5/11 1723 i Rendsborg (søn af Anton Christiani og hustru Catharina Elisabet Hübner). Død d. 20/1 1781. Sognepræst i Riseby, senere diakon ved St. Nicolai Kirke i Flensborg. Han blev 1755 gift med Anna Sophia Langreuter, født 1732 og død 1798 (datter af sognepræst ved Rendsborg Christ- og Garnisons Kirke Gerhard Langreuter og Sophie Engel Wiggers).
Se https://slaegtsbibliotek.dk/2023/938218.pdf (Hofpræst Christianis slægt).

44-53. Kendes ikke.

54-55. Christian Wiberg, født 1729 i Nr. Vedby og hans 2. ghustru Sidsel Cathrine Rasmusdatter, død ca. 1780.
Identiske med ane nr. 34-35.

56-63. Kendes ikke.