Herman Bang og Ole Høeg samt Slægten Blach fra Lerbjerg

Med klassiske værker som “Håbløse slægter”, “Ved Vejen” og “Tine” behøver forfatteren Herman Bang ikke de store præsentationer. Hans liv og forfatterskab er beskrevet mange steder og vil ikke blive yderligere berørt i det følgende.
Hans anetavle findes i Carl Langholz’ bog, “Anetavler for berømte danskere” fra 1989, og det fremgår af denne, at han på mødrene slde stammer fra slægten Blach, som er en gammel selvejerslægt fra Lerbjerg sogn, der kendes tilbage til 1400-tallets anden halvdel.

En anden forfatter, som har en slægtsmæssig tilknytning til slægten Blach, er Ole Høeg (1920-1988). Han er slet ikke så kendt som Herman Bang, men fik i 1970-erne og 1980-erne udgivet 10 krimier, og han er desuden forfatter til nogle historiske romaner og til en rejse-guide “Turen går til Rom”. Ole Høeg var uddannet journalist, men boede en lang årrække i Italien, hvor han fungerede som rejseleder, og hvor han også skrev sine bøger.

Her i 2021 har slægtsforskeren Flemming Bæk udgivet et stort værk om netop Slægten Blach fra Lerbjerg. Det er den første samlede beskrivelse af den gamle slægt og det er et flot værk med mange illustrationer og slægtstavler. Den sidste del af bogen er helliget gengivelse af en lang  række dokumenter, der knytter sig til slægtens mange medlemmer gennem mange århundreder. Slægten har selvfølgelig primært været en landbo-slægt, men der var også en del, der slog sig på handel, specielt i Århus.
Bogen er uhyre interessant for alle, der kunne have tilknytning til Blach’erne, men også for andre som interesserer sig for gamle slægter.
Det eneste malurt, der her skal dryppes i bægeret, er at værket godt kunne have trængt til en ordentlig korrekturlæsning. Den er ikke så sprogligt flydende, men det opvejes langt hen ad vejen af de mange informationer, som man får om slægten og dens medlemmer.
Samtidig synes Magasinet også at værket om Slægten Blach mangler et personregister. Der er nævnt rigtig mange indgiftede og deres forældre, samt andre i slægten, der har andre navne end Blach, og et navneregister ville derfor være en stor fordel.

Den fælles forfader mellem Herman Bang og Ole Høeg er selvejergårdmand i Lerbjerg, Mikkel Sørensen Blach (ca. 1655-1708) og hustru Anne Christensdatter. Parret er henholdsvis tip-2 oldeforældre til Herman Bang og tip-4 oldeforældre til Ole Høeg.
Slægtslinjen til Herman Bang er i Flemming Bæks bog om Slægten Blach ført helt frem til Bang selv, mens slægtslinjen til Ole Høeg er ført frem til hans oldemor, Augusta Marie Møller (1821-?), der var gift med møller i Gjessinggård mølle, Anders Jensen Welling.

En lille bonusinformation er, at Ole Høegs tip-oldeforældre, Hans Jensen Høeg (1768-1849) og hustru Karen Rasmusdatter (ca. 1761-?) også er tip-2 oldeforældre til tidligere præsident i Landbrugsrådet, Peter Gæmelke.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.